Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 bài 41

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 41. MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BỘ.
Câu 1: Đặc điểm nổi bật của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:
a. Có mùa đông lạnh nhất cả nước
b. Mùa đông lạnh, mưa phùn
c. Mùa đông lạnh, kéo dài
d. Cả 3 ý trên đúng.
Câu 2: So sánh về độ cao với vùng núi Tây Bắc thì vùng Đông Bắc có địa hình:
a. Thấp hơn
b. Cao hơn
c. Ngang bằng nhau
d. Đa phần cao hơn.
Câu 3: Loại khoáng sản chính của vùng là:
a. Bô xít
b. Dầu khí
c. Than đá
d. Đồng.
Câu 4: Những khó khăn cơ bản vùng gặp phải là:
a. Lũ quét, sạt lở đất
b. Hạn hán
c. Giá rét

d. Tất cả những khó khăn trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×