Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (5)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 37. ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM.
Câu 1: Sự đa dạng và phong phú của sinh vật Việt Nam thể hiện ở mặt nào?
a. Kiểu hệ sinh thái

b. Thành phần loài, gen di truyền

c. Công dụng của các sản phẩm

d. Tất cả các ý trên.

Câu 2: Việt Nam có được sự đa dạng sinh vật là do:
a. Môi trường nhiệt đới

b. Nhiều luồng di cư đến

c. Con người lai tạo

d. Tất cả các ý trên.

Câu 3: Dãy đất bãi bồi ven biển là môi trường sống thuận lợi cho hệ sinh thái:

a. Rừng thưa rụng lá

b. Rừng tre nứa

c. Rừng ngập mặn

d. Rừng ôn đới.

Câu 4: Rừng trồng cây lấy gỗ, cây công nghiệp thuộc hệ sinh thái nào?
a. Hệ sinh thái nông nghiệp

b. Hệ sinh thái tự nhiên

c. Hệ sinh thái nguyên sinh

d. Cả 3 ý đều sai.

Câu 5: Trong các hệ sinh thái, hệ sinh thái ngày càng mở rộng là:
a. Hệ sinh thái ngập mặn

b. Hệ sinh thái nông nghiệp

c. Hệ sinh thái tre nứa

d. Hệ sinh thái nguyên sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×