Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (4)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 33. ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM.
Câu 1: Sông ngòi nước ta có đặc điểm:
a. Dày đặc
b. Phân bố rộng khắp
c. Nhiều sông lớn
d. Tất cả các ý trên.
Câu 2: Hướng chảy chính của sông ngòi nước ta là Tây Bắc – Đông Nam và vòng cung là
do tác động của:
a. Vị trí địa lý
b. Đia hình
c. Địa chất
d. Lượng mưa.
Câu 3: Để hạn chế lũ lụt, một trong những biện pháp hữu hiệu nhất là:
a. Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn
b. Xử lý nước thải, chất thải công nghiệp
c. Khai thác tốt các nguồn lợi từ sông
d. Đắp đê ngăn lũ.
Câu 4: Sông cung cấp được nhiều phù sa cho khu vực hạ lưu là nhờ:
a. Sông lớn hay nhỏ
b. Địa chất nơi nó chảy qua

c. Sông dốc hay thoải
d. Lượng mưa nhiều hay ít.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×