Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (2)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 32. CÁC MÙA THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU NƯỚC TA.
Câu 1: Theo chế độ gió mùa, nước ta có mấy mùa khí hậu?
a. 1 mùa

b. 2 mùa

c. 3 mùa

d. 4 mùa.

Câu 2: Trong mùa gió Đông Bắc, khí hậu nước ta có đặc điểm:
a. Giống nhau
b. Khác nhau rõ rệt
c. Miền Bắc khí hậu lạnh, miền Nam có mùa khô sâu sắc
d. Câu b, c đúng.
Câu 3: Vào mùa gió Tây Nam, loại gió Phơn khô nóng ảnh hưởng mạnh đến khu vực:
a. Miền núi phía Bắc

b. Bắc Trung Bộ


c. Nam Trung Bộ

d. Tây Nguyên.

Câu 4: Tại sao gió Đông Bắc thổi vào miền Nam không quá lạnh và khô như miền Bắc?
a. Xa trung tâm cao áp

b. Bị núi ngăn cản

c. Được biển sưởi ấm

d. Tất cả các ý trên.

Câu 5: Mùa bão ở miền Nam so với miền Bắc và miền Trung thường xảy ra:
a. Sớm hơn

b. Muộn hơn

c. Cùng thời gian

c. Cả ba ý đều đúng.

Câu 6: Những khó khăn do khí hậu và thời tiết nước ta mang lại:
a. Thời tiết thất thường

b. Hạn hán, lũ lụt

c. Bão

d. Tất các ý trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×