Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (52)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 42: THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MỸ (TT)
Câu 1: Khí hậu Trung và Nam Mỹ có bao nhiêu kiểu môi trường?
a. Ba kiểu
b. Bốn kiểu
c. Năm kiểu
d. Sáu kiểu.
Câu 2: Kiểu môi trường chiếm diện tích lớn nhất ở Nam Mỹ là:
a. Xích đạo
b Cận xích đạo
c. Ôn đới
d. Núi cao.
Câu 3: Thiên nhiên ở Trung và Nam Mỹ có các sự phân hóa:
a. Bắc – Nam
b. Tây – Đông
c. Theo độ cao
d. Tất cả.
Câu 4: Sự thay đổi của thiên nhiên Trung và Nam Mỹ là do tác động của:
a. Địa hình
b. Vĩ độ
c. Khí hậu

d. Tất cả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×