Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (51)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 33: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI (TT)
Câu 1: Dãy núi lớn ở Nam Phi là:
a. Đrêkhenbec
b. Atlat
c. Đông Phi
d. Công gô.
Câu 2: Loại khoáng sản rất có giá trị trữ lượng lớn ở Nam Phi là:
a. Uranium
b. Chì
c. Vàng
d. Kim cương.
Câu 3: Ở Nam Phi có mấy tộc người sinh sống ?
a. Ba
b. Bốn
c. Năm
d. Sáu.
Câu 4: Nam Phi là khu vực giàu khoáng sản nhưng vẫn nghèo là do:
a. Chưa khai thác
b. Bị xâm lược
c. Xung đột sắc tộc

b. Phân biệt chủng tộc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×