Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (47)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 52: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU (TIẾP THEO)
Câu 1: Môi trường có lượng mưa lớn nhất Châu Âu là:
a. Ôn đới lạnh
b. Địa Trung Hải
c. Ôn đới lục địa
d. Ôn đới hải dương.
Câu 2: Ở vùng núi sự phân tầng thực vật là do:
a. Hướng gió
b. Hướng nắng
c. Độ cao
d. Lượng mưa.
Câu 3: Môi trường có nhiệt độ cao nhất Châu Âu là:
a. Ôn đới hải dương
b. Ôn đới lục địa
c. Địa Trung Hải
d. Hàn đới.
Câu 4: Tại sao thảm thực vật Châu Âu lại có sự thay đổi từ tây sang đông?
a. Gần – xa biển
b. Hướng gió
c. Lượng mưa

d. Tất cả các ý trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×