Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (44)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 16: ĐÔ THỊ HÓA Ở ĐỚI ÔN HÒA
Câu 1: Ở đới ôn hòa, dân cư thành thị chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm?
a. 30 %
b. 50%
c. 75%
d. 90%.
Câu 2: Nguyên nhân chính dẫn đến dân thành thị đông ở đới ôn hòa là:
a. Người dân thích sống ở đô thị
b. Nông thôn hẹp
c. Công nghiệp và dịch vụ phát triển
d. Nông nghiệp phát triển.
Câu 3: Các vấn đề bức xúc ở các đô thị ở đới ôn hòa là:
a. Ô nhiễm môi trường
b. Ùn tắc giao thông
c. Thiếu chỗ ở, công trình công cộng
d. Tất cả các vấn đề trên.
Câu 4: Một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề đô thị ở đới ôn hòa
là:
a. Phát triển nông nghiệp
b. Phát triển CN, dịch vụ

c. Xây dựng thêm đô thị
d. Phân bố lại dân cư.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×