Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (42)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 13. MÔI TRƯỜNG ÔN HÒA
Câu 1: Đới ôn hòa nằm trong khoảng vị trí nào?
a. Chí tuyến Bắc – Chí tuyến Nam
b. Chí tuyến Bắc – Vòng cực Bắc; chí tuyến Nam – Vòng cực Nam
c. Chí tuyến Bắc – Vòng cực Bắc
d. Chí tuyến Nam – Vòng cực Nam.
Câu 2: Khí hậu của đới ôn hòa so với đới nóng và đới lạnh là:
a. Thất thường hơn
b. Ổn định hơn
c. Tính trung gian
d. Mưa nhiều hơn.
Câu 3: Ở đới ôn hòa có mấy môi trường cơ bản?
a. Ba MT
b. Bốn MT
c. Năm MT
d. Sáu MT.
Câu 4: Đặc điểm cơ bản của khí hậu đới ôn hòa là:
a. Nóng – ẩm – mưa nhiều
b. Lạnh – khô – ít mưa
c. Thay đổi theo mùa

d. Diễn biến thất thường.
Câu 5: Thảm thực vật điển hình cho đới ôn hòa là:
a. Rừng lá kim
b. Rừng là rộng
c. Rừng hỗn giao


d. Rừng rậm xanh quanh năm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×