Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (40)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
CHƯƠNG VII BÀI 35: KHÁI QUÁT CHÂU MỸ
Câu 1: Xét về diện tích, Châu Mỹ xếp hàng thứ mấy thế giới?
a. Thứ I
b. Thứ II
c. Thứ III
d. Thứ IV.
Câu 2: Xét về độ dài, Châu Mỹ đứng hàng thứ mấy thế giới?
a. Thứ I
b. Thứ II
c. Thứ III
d. Thứ IV.
Câu 3: Dòng sông được mệnh danh “ Vua của các dòng sông” nằm ở Châu Mỹ là:
a. S.Mixixipi
b. S.Amzon
c. S.Parana
d. S.Ôrrinoco.
Câu 4: Chủng tộc có mặt sớm nhất ở Nam Mỹ là:
a. Môn-gô-lô-it
b. Nê-grô-it
c. Ơ-rô-pê-ô-it

d. Ô-xta-lô-it.
Câu 5: Người gốc phi đến với Châu Mỹ vì lý do:
a. Di dân buôn bán
b. Đi tìm nguồn tài nguyên mới
c. Bị bắt làm nô lệ


d. Xuất khẩu lao động.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×