Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (36)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 34: THỰC HÀNH SO SÁNH NỀN KINH TẾ CỦA BA
KHU VỰC CHÂU PHI

Câu 1: Khu vực có nhiều quốc gia thu nhập trên 2500 USD là:
a. Bắc Phi
b. Trung Phi
c. Nam Phi
d. 3 KV bằng nhau.
Câu 2: Quốc gia nghèo nhất Châu Phi và thế giới là:
a. Ruanda
b. Maroc
c. Ai Cập
d. Sat.
Câu 3: Khu vực có nhiều quốc gia thu nhập thấp nhất Châu Phi là:
a. Trung Phi
b. Nam Phi
c. Bắc Phi
d. 3 KV bằng nhau.
Câu 4: Nguyên nhân làm cho ba khu vực phát triển khác nhau là:
a. Trình độ

b. Tài nguyên
c. Chính trị
d. Tất cả các ý trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×