Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (35)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 46: THỰC HÀNH
Câu 1: Tại sao sườn Tây An đét ven biển lại khô hạn hơn sườn đông?
a. Cao hơn
b. Khuất gió
c. Khuất nắng
d. Gần dòng biển lạnh.
Câu 2: Sự phân tầng thực vật ở An đét là do:
a. Vĩ độ
b. Địa hình
c. Độ cao
d. Nguồn nước.
Câu 3: Rừng lá kim xuất hiện ở đâu trên dãy An đét?
a. Sườn tây
b. Sườn đông
c. Cả hai sườn
d. Cả hai đều không.
Câu 4: Tại sao sườn tây An đét lại có hoang mạc?
a. Không có mưa
b. Nóng
c. Khuất gió

d. Gần dòng biển lạnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×