Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (33)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 51: THIÊN NHIÊN CHÂU ÂU
Câu 1: Châu Âu ngăn cách với Châu Á bởi dãy núi nào?
a. Xcandinavi
b. Uran
c. Cacpat
d. Anpơ.
Câu 2: Thảm thực vật điển hình ở Châu Âu là:
a. Lá rộng – Lá kim
b. Lá kim – Hỗn giao
c. Hỗn giao – Đồng cỏ
d. Đồng cỏ – Lá rộng.
Câu 3: Ở Châu Âu có mấy kiểu khí hậu chính?
a. Hai kiểu
b. Ba kiểu
c. Bốn kiểu
d. Năm kiểu.
Câu 4: Các sông đổ nước vào Bắc Băng Dương có đặc điểm nổi bật:
a. Ít nước
b. Dồi dào nước
c. Đóng băng vào mùa đông

d. Chảy mạnh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×