Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (29)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 49: DÂN CƯ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Câu 1: Đặc điểm nổi bật của dân cư Châu Đại dương là:
a. Đông dân
b. Gia tăng nhanh
c. Dân trí cao
d. Thị dân cao.
Câu 2: Lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh nhất ở Châu Đại Dương là:
a. Nông nghiệp
b. Công nghiệp
c. Dịch vụ
d. Ba lĩnh cực bằng nhau.
Câu 3: Ngành kinh tế mới phát triển khá mạnh ở Châu Đại Dương là:
a. Hàng không vũ trụ
b. Xuất nhập khẩu
c. Du lịch
d. Giao thông vận tải.
Câu 4: Những ngành công nghiệp phát triển mạnh ở Châu Đại Dương là:
a. Khai khoáng
b. Chế tạo máy
c. Điện tử

d. Tất cả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×