Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (28)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 11: DI DÂN VÀ SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG
Câu 1: Những nguyên nhân chính dẫn đến di dân là:
a. Chiến tranh
b. Thiên tai, kinh tế chận phát triển
c. Nghèo đói, thiếu việc làm
d. Tất cả các ý trên.
Câu 2: Hình thức di dân có ích về kinh tế xã hội là:
a. Di dân tự do
b. Di dân phong trào
c. Di dân có tổ chức
d. Di dân tránh thiên tai.
Câu 3: Đô thị hóa là quá trình:
a. Di dân lên đô thị
b. Xây dựng đô thị
c. Nâng cấp đô thị
d. Biến đổi vùng đất chưa phải đô thị  Đô thị
Câu 4: Đô thị hóa tự phát để lại những hậu quả về môi trường, việc làm, tệ nạn xã hội và:
a. Kinh tế chậm phát triển
b. Ách tắt giao thông
c. Mất mĩ quan đô thị

d. Tất cả các ý trên.
Câu 5: Một thành phố được công nhận là thành phố sạch nhất thế giới là:
a. Niu – Yook
b. Bắc Kinh
c. Xingapo


d. Hà Nội.
Câu 6: Giai đoạn 1950 – 2001, khu vực có tỷ lệ thị dân gia tăng nhanh nhất là:
a. Châu Á
b. Châu Phi
c. Châu Âu
d. Nam Mỹ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×