Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (27)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 60: LIÊN MINH CHÂU ÂU.
Câu 1: Liên Minh Châu Âu khi thành lập mục đích đầu tiên là liên minh:
a. Kinh tế
b. Quân sự
c. Văn hóa
d. Thể thao.
Câu 2: Sự biểu hiện toàn diện của Liên Minh Châu Âu ở chỗ:
a. Có biên giới chung
b. Có cùng quốc tịch
c. Đồng tiền chung
d. Tất cả các ý trên.
Câu 3: Giá trị thương mại của LMCÂ chiếm khoảng bao nhiêu % thế giới?
a. 30%
b. 40%
c. 50%
d. 60%.
Câu 4: Những biểu hiện tiến bộ nhất của Liên Minh Châu Âu là:
a. Hỗ trợ ngoại ngữ
b. Trao đổi sinh viên
c. Đào tạo nghề

d. Tất cả các biểu hiện trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×