Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (21)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 14: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Ở ĐỚI ÔN HÒA
Câu 1: Đặc điểm nổi bật của nền nông nghiệp đới ôn hòa là:
a. Quy mô lớn
b. Quy mô nhỏ
c. Tiên tiến
d. Lạc hậu.
Câu 2: Đạt được nhiều thành tựu là do nền nông nghiệp đới ôn hòa đã:
a. Lai tạo giống tốt
b. Áp dụng khoa học – kỹ thuật
c. Tổ chức sản xuất theo kiểu CN
d. Tất cả các ý trên.
Câu 3: Các nông sản ở đới ôn hòa biến đổi theo:
a. Vĩ độ
b. Nhiệt độ
c. Lượng mưa
d. Tất cả các ý trên.
Câu 4: Cừu được nuôi chủ yếu ở môi trường nào?
a. Ôn đới hải dương
b. Ôn đới lục địa

c. Địa Trung Hải
d. Hoang mạc ôn đới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×