Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (18)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 28: THỰC HÀNH
Câu 1: Môi trường khô, khắc nghiệt nhất Châu Phi là:
a. Xích đạo ẩm
b. Nhiệt đới
c. Hoang mạc
d. Địa Trung Hải.
Câu 2: Môi trường chiếm diện tích lớn nhất Châu Phi là:
a. Hoang mạc
b. Địa Trung Hải
c. Xích đạo ẩm
d. Nhiệt đới.
Câu 3: Loại cây to nhất trên các xa van Châu Phi là:
a. Chà là
b. Cọ
c. Bao báp
d. Bông.
Câu 4: Nguyên nhân làm cho các môi trường nằm đối xứng qua xích đạo là:
a. Các môi trường nhiều như nhau
b. Khí hậu phân hóa
c. Xích đạo đi qua chính giữa

d. Ven biển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×