Tải bản đầy đủ

kỹ năng quản lý tiền bạc


Phát triển kỹ năng quản trị
GVHD: Nguyễn Thị Loan
Nhóm thực hiện: Nhóm 5
Nguyễn Thị Kiều Hương 39k03
Vũ Cát Khánh
39k6.1
Nguyễn Nữ Thu Thủy 40k6.1
Vongxalaxit Somchay 40k02
Nguyễn Thị Bình
38k6.2


NỘI DUNG
CHÍNH

I. Cách quản lý tài
chính cá nhân
II. Phương pháp Jars

III. Bài học về tiền bạc cho sinh

viên


I. Cách quản lý tài chính cá nhân
4

Lựa chọn ưu tiên trong chi tiêu
Quản
tiền
vàtrong
chi
tiêu
dưới
năng
từ
thay
đổibối
cách
nghĩ
về
tiền
ĐặtBắt
mụcđầu
tiêulýtài
chính
cảnh
cụ thểkhả
để biết
chínhcho
xác phép
bạn cần
nhiêu
và bao
Hãytiết
xáckiệm
định bao
những
gì thật
sự lâu


Học cách nói về tiền

Mặc
định khả
năng
củakhimình
quan trọng
với bạn
trước
quyếtthấp hơn khả năng thực
định
bỏ chút
ra một khoản tiền.
tế
một
thờ ơ, lập
sợ hãi
sangsách
tâm thế chủ động;
Thiết
ngân
hiểu
cảmkhi
xúcaicủa
mình đói, tức
- Tránh
nóiđược
về tiền
đó đang

Hãy đảm bảo đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình để giảm
giận, rủi
côro.
đơn hay mệt mỏi
thiểu

-Tiết
Tránh
nhắc
đến
cácminh
con số
từ đầu mà
Tìm
kiếm
một
“ngân
sách
cânngay
bằng”
kiệm
thông
hãy nói đến những chủ đề tổng quát hơn.

Tiết kiệm cho hưu trí


Phương pháp
Jars


Nhu cầu thiết yếu –NEC 55%

Giúp bạn đảm bảo nhu cầu thiết yếu
hằng ngày để ăn uống, sinh hoạt; vui
chơi, giải trí, mua sắm và các chi phí
khác.
Nếu quỹ NEC > 80% thu nhập thì cần
tăng cường thêm nguồn thu nhập
hay cắt giảm chi phí để đạt được tự
do tài chính.


Tiết kiệm dài hạn – LTSS 10%
Điều quan trọng không phải là bạn kiếm
được bao nhiêu mà là bạn giữ được bao
nhiêu
Sử dụng cho những mục tiêu lâu dài, thực
hiện những ước mơ của bạn.
Quỹ này không phải là tiết kiệm tiền dành
cho khi khó khăn.


Giáo dục đào tạo – EDUC 10%

Đầu tư vào
việc học

Gặp gỡ, giao
lưu với các
người thành
công
Mua sách
Tham gia các
khóa học


Hưởng thụ - PLAY 10%
• Chăm sóc cái tôi hưởng thụ bản
thân
• Hưởng cảm giác người thành
công
• Khiến bạn có cảm giác như
người giàu
• Cuối mỗi tháng bạn nên tiêu hết
số tiền này


Cho đi – GIVE 5%

Quỹ GIVE để giúp bạn thể hiện lòng biết ơn cuộc
sống. Cuộc sống còn là sẻ chia, bạn cho đi để
nhận lại nhiều hơn.
Bạn dùng quỹ GIVE để làm từ thiện; giúp đỡ
người thân; gia đình, bè bạn.


Quỹ tự do tài chính- FFA 10%
Tự do tài chính là khi bạn sống một cuộc
Understand
the obligation:
sống như bạn mong muốn mà không nhất
• You must repay loans
thiết phải làm việc hay phụ thuộc tài
• You can prepay the loans
chính vào người khác
• You will begin repayment after grace
period
Bạn đã tạo ra “con ngỗng” đẻ trứng vàng
• You must notify loan holder of any
để bạn sử dụng khi không còn làm việc.
changes
• You must communicate with servicer
Bạn chỉ được dùng quỹ này để đầu tư và
when payment problems arise
tạo ra thu nhập thụ động.


6 bài học về tiền bạc cho sinh viên
1

Ghi chép chi tiêu

2

Cách quản lý thẻ ngân hàng

3

Cân bằng việc làm thêm và học tập

4

Quy tắc 10%

5

Đừng để tiền bạc làm mất tình bạn

6

Mua đồ có chi phí thấp


Ghi chép chi tiêu
1

2

3

4
5
6

có thể cân nhắc và
xem xét lại xem
mình đã chi tiêu
hợp lý chưa, cần gì
phải thêm, bớt,
sửa đổi.


Cách quản lý thẻ ngân hàng
1

2

Điều quan trọng là bạn đã tìm hiểu và
biết hết về cách sử dụng, cơ chế tính
phí, cũng như lợi ích từ việc sử dụng
dịch vụ ngân hàng.

3

4
5
6

Thẻ ngân hàng là một công cụ tuyệt
vời để quản lý tiền bạc của bạn, cũng
như đề phòng trường hợp kẻ gian.


Cân
bằng
việc
làm
thêm

học
tập
Cân bằng việc làm thêm và học tập
1

2

3

4
5

6

Hãy tìm hiểu cách quản lý thời gian, sức
lực cho việc làm thêm và việc học của
mình.
Hãy ghi chép kế hoạch trong từng tuần
để có thể cân bằng tốt giữa hai công việc
này.


Biện pháp quản trị tri thức hiệu quả
Hãy tạo một thói quen tiết kiệm và luôn để ra 10% số
tiền hàng tháng của bạn để dành tiết kiệm.

1

2

3

4
5
6


Đừng để tiền bạc làm mất tình bạn
1

2

3

4
5
6

Nguyên tắc chung là: chỉ cho vay tiền nếu
bạn đủ khả năng không nhận lại khoản
tiền đó.


Mua đồ có chi phí thấp
1

2

3

4
5
6

tìm kiếm những mặt hàng có giá ưu đãi
chỉ mua những đồ dùng bạn có thể sử
dụng nhiều lần và thực sự cần thiết với
bạn.
Tiết kiệm là một cách tuyệt vời để mở
rộng ngân sách của bạn và giảm bớt một
số lo lắng về tài chính.


KẾT LUẬN
1

2

3

4
5
6

- Vấn đề quản lý tiền bạc là vấn đề quan trọng.
- Việc quản lý tiền bạc giúp bạn chi tiêu hợp lý với số
tiền mình đang có ,giúp bạn tiết kiệm được một
khoản tiền để dành khi bạn cần dùng
- Xác định được mục tiêu quản lý tiền bạc sẽ dễ dàng
hơn cho bạn trong việc thực hiên nó.
- Là sinh viên, bạn nên tập thói quen quản lý tiền bạc
của mình. -Chính điều đó sẽ giúp bạn bớt đi tình trạng
lo lắng vì mình có quá ít tiền hay tình trạng nợ nần do
tiêu tiền không hợp lý đang phổ biến trong sinh viên
hiện nay.


Cám ơn cô và các bạn đã
chú ý lắng nghe!


Trò chơi ô chữ
N1

Ă2

C9

N3

H10

G4

Ặ11

N5

T12

H6

13
B

Ặ714

T8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×