Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (16)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 8. CÁC HÌNH THỨC CANH TÁC TRONG NÔNG NGHIỆP Ở
ĐỚI NÓNG
Câu 1: Ở đới nóng có mấy hình thức canh tác cơ bản?
a. 2 hình thức
b. 3 hình thức
c. 4 hình thức
d. 5 hình thức.
Câu 2: Hình thức canh tác có từ lâu đời nhất là:
a. Làm nương rẫy
b. Làm ruộng, thâm canh lúa nước
c. Sản xuất quy mô lớn
d. Các hình thức ra đời cùng thời gian.
Câu 3: Làm nương rẫy thường phát triển ở đâu?
a. Đồng bằng
b. Ven biển
c. Đồi núi
d. Hoang mạc.
Câu 4: “ Đồi trọc” là hậu quả của hình thức canh tác nào?
a. Thâm canh lúa nước
b. Trồng cây ăn quả

c. Trồng rừng
d. Làm nương rẫy.
Câu 5 : Sắp xếp các dữ liệu sau vào sơ đồ cho phù hợp : Tăng sản lượng, tăng vụ, tăng
năng suất, thâm canh lúa nước, chủ động tưới tiêu, nguồn lao động dồi dào.


………………………..

………………………..

………………………..
………………………..

………………………..

………………………..

Câu 6: Một hình thức làm lúa ở đồi núi rất độc đáo là:
a. Đốt rừng trồng lúa
b. Lấp bằng thung lũng trồng lúa
c. Làm ruộng bậc thang
d. Bơm nước trồng lúa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×