Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (15)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 24: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI
Câu 1: Nguyên nhân chính khiến cho vùng núi ít người sinh sống là:
a. Độ cao
b. Độ dốc
c. Đi lại khó khăn
d. Khí hậu khắc nghiệt.
Câu 2: Ngoài khai khoáng, trồng trọt, người dân vùng núi còn :
a. Làm nghề thủ công
b. Chài lưới
c. Nuôi cá
d. Nuôi vịt.
Câu 3: Một giải pháp tốt để làm giao thông ở vùng núi là:
a. Làm đường vòng
b. Phá núi làm đường
c. Làm đường hầm
d. Cầu treo.
Câu 4: Để khai thác tốt nguồn nước vùng núi, người ta thường:
a. Trồng rừng
b. Dẫn nước vào ruộng
c. Làm thủy điện

d. Đắp đập ngăn dòng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×