Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (14)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 36: THIÊN NHIÊN BẮC MỸ
Câu 1: Ở Bắc Mỹ, có mấy khu vực địa hình chính?
a. Hai KV
b. Ba KV
c. Bốn KV
d. Năm KV.
Câu 2: Dãy núi cao, đồ sộ nhất Bắc Mỹ là:
a. Coocdie
b. Atlat
c. Apalat
d. Andet.
Câu 3: Nguyên nhân làm cho Bắc Mỹ có nhiều sự phân hóa khí hậu là do:
a. Địa hình
b. Vĩ độ
c. Hướng gió
d. Thảm thực vật.
Câu 4: Kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất ở Bắc Mỹ là:
a. Hàn đới
b. Ôn đới
c. Nhiệt đới

d. Núi cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×