Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (10)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 21: MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH
Câu 1: Đới lạnh nằm trong khoảng vị trí nào?
a. Chí tuyến B – Vòng cực B
b. Chí tuyến N – Vòng cực N.
c. Vòng cực Băc – Cực Bắc
d. Vòng cực Nam – cực Nam.
Câu 2: Đặc điểm nổi bật của khí hậu đới lạnh là:
a. Ôn hòa
b. Thất thường
c. Khắc nghiệt
d. Theo mùa.
Câu 3: Động vật tồn tại ở đới lạnh có những đặc điểm thích nghi.
a. Lông dày
b. Mỡ dày
c. Lông không thấm nước
d. Tất cả.
Câu 4: Loài vật nào sau đây không sống ở đới lạnh?
a. Chó sói
b. Tuần lộc
c. Hải cẩu

d. Chim cánh cụt.
Câu 5: Tộc người nào thường sống trong các ngôi nhà băng?
a. Người La- Pông
b. Người I-Núc
c. Cả hai


d. Không có ai.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×