Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (8)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
Bài 37: DÂN CƯ BẮC MỸ
Câu 1: Dân cư Bắc Mỹ phân bố như thế nào?
a. Rất đều
b. Đều
c. Không đều
d. Rất không đều.
Câu 2: Hai khu vực thưa dân nhất Bắc Mỹ là:
a. Alaxca – Bắc Canada
b. Bắc Canada – Tây Hoa kỳ
c. Tây Hoa kỳ – Mê-hi-cô
d. Mê-hi-cô – Alaxca.
Câu 3: Quá trình đô thị hóa ở Bắc Mỹ gắng liền với quá trình:
a. Di dân
b. Chiến tranh
c. Công nghiệp
d. Tác động thiên tai.
Câu 4: Vấn đề đáng quan tâm nhất ở các đô thị Bắc Mỹ hiện nay là:
a. Quá đông dân
b. Ô nhiễm môi trường
c. Ách tắc giao thông

d. Thất nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×