Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (7)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 43: DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MỸ
Câu 1: Người gốc ở Nam Mỹ là:
a. Anh điêng
b. Exkimo
c. Nêgroit
d. Ơ-rô-pê-ô-it.
Câu 2: Dân cư chủ yếu ở Trung và Nam Mỹ hiện nay là:
a. Anh điêng
b. Exkimo
c. Người gốc Âu
d. Người lai.
Câu 3: Trung và Nam Mỹ dẫn đầu về sự phát triển nào?
a. Kinh tế
b. Dân số
c. Đô thị
d. Di dân.
Câu 4: Vấn nạn lớn nhất về đô thị ở Nam Mỹ là:
a. Thất nghiệp
b. Ô nhiễm môi trường
c. Mất mĩ quan đô thị

d. Xung đột sắc tộc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×