Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (4)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 56:KHU VỰC BẮC ÂU
Câu 1: Dạng địa hình nổi bật ở Bắc Âu là:
a.Núi cao
b.Đồng bằng
c.Băng hà
d.Pi ô.
Câu 2: Đặc điểm khí hậu Bắc Âu nổi bật ở chỗ :
a.Lạnh giá
b.Mát mẻ
c.Ôn hòa
d.Tất cả các ý trên.
Câu 3: Thảm thực vật điển hình ở Bắc Âu là :
a.Rừng lá rộng
b.Rừng lá kim
c.Rừng hỗn giao
d.Đồng cỏ.
Câu 4: Ngành kinh tế giữ vai trò quan tọng ở Bắc Âu là :
a.Trồng rừng
b.Kinh tế biển
c.Gỗ giấy

d.Công nghiệp .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×