Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (3)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 57: KHU VỰC TÂY VÀ TRUNG ÂU.
Câu 1: Tây và Trung Âu có mấy khu vực địa hình :
a.Hai khu vực
b.Ba khu vực
c.Bốn khu vực
d.Năm khu vưc.
Câu 2: Sự phân hóa khí hậu của Tây và Trung Âu là do tác động:
a. Địa hình
b.Vĩ độ
c.Biển
d.Thực vật
Câu 3: Lĩnh vực phát triển nhất ở Tây và Trung Âu là:
a.Nông nghiệp
b.Công nghiệp
c.Dịch vụ
d.Ngang bằng nhau.
Câu 4: Quốc gia có thu nhập cao nhất Tây và Trung Âu là:
a. Pháp
b. Đức
c. Ba Lan

d. Cộng Hòa Séc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×