Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (2)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 50: THỰC HÀNH
VIẾT BÁO CÁO VỀ ÔXTRAYLIA
Câu hỏi: Hãy trả lời các câu hỏi SGK và hoàn thành bảng sau:
Các khu vực địa hình
Độ cao từng khu vực
Ngọn núi cao nhất
Các loại gió và hướng gió
Sự phân bố lượng mưa
Sự phân bố các hoang mạcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×