Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (1)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 39: KINH TẾ BẮC MỸ (TT)

Câu 1: Ngành CN nào sau đây ở Bắc Mỹ chưa phải là CN hàng đầu TG?
a. Hàng không
b. Vũ trụ
c. Nguyên tử
d. Cơ khí.
Câu 2: Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mỹ, lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là:
a. Nông nghiệp
b. Công nghiệp
c. Dịch vụ
d. Ba lĩnh vực bằng nhau.
Câu 3: Quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất ở Bắc Mỹ là:
a. Canada
b. Hoa kỳ
c. Mê-hi-cô
d. Ba nước bằng nhau.
Câu 4: Hãng máy bay Bôing là hãng máy bay của:
a. Canada
b. Hoa kỳ

c. Mê-hi-cô
d. Ba nước hợp tác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×