Tải bản đầy đủ

Cao trình hệ thống xử lý nước rỉ rác

+0.50

Nước rỉ từ hố tập trung
+0.00

-1.90

1
+0,30

2

17

+2.00

15

Vôi

+0.50


+0.00

3

+1.00

+0,30
+0.10

-1.90

16
+0.50

14 +2.80
+2,50

+1.00
+0.00
-1.00

+2.60

Bể khử Canxi

4

13

-4.00

+6,60

+6,60

+4.60

+2.50


+0.00
-1.00

+7.00

+1.60

+7.70

13

6

5

+12.60

+1.70

+4.60

NaOCl

+2.50

+0.10

8

7

Polymer

Vôi Sữa

+2.70

+0.00

+3.20

+11.60

+12.60

+2.00

+0.00

NaOH

H2O2

12

Trạm bơm khí

Ống dẫn khí

Ống dẫn hóa chất

Tuần hoàn nước rửa lọc

Bể lắng thứ cấp 17

Bơm bùn
Ống dẫn nước
Ống dẫn bùn

+1.50

+1,30

9

H2SO4

FeSO4

+6,60

-4.20

+0.00

-1.70

Phèn Sắt

+7.00

11

+0.00

+7.70

+1.50

CAO TRÌNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC CÔNG SUẤT 550 M3/NGÀY.ĐÊM

+1.50

+0.00

+0.70

Nước rửa lọc

Hầm bơm tháp Stripping 1 9

Nước đã xử lý

5

Bể khử trùng

Bể sơ bộ

Cụm bể Selector + 14
C-Tech
15
Bể keo tụ

Bể chứa bùn

1

Hầm bơm tháp Stripping 2 11

Cụm Fenton 2 bậc 16

Bể lọc cát

Bể trộn vôi

12

10

2

Bể điều hòa 7

Tháp Stripping 2

Tháp Stripping 1

3

Bể Lắng vôi 8

6

4

10

+1,00

+4.60

+2.50

+0.10

+0,40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×