Tải bản đầy đủ

BAO CAO THUC TAP ORI NGHIA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
-------&-------

BÁO CÁO THỰC TẬP:
QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH
VỤ KHKT VÀ SX GỐM SỨ KIM TRÚC
GVHD: Th.s Đoàn Mạnh Tuấn
SVTH: Nguyễn Trọng Nghĩa
MSSV: 13033091

TP.HCM, tháng 9/2016
1


1

TỔNG
QUAN
CÔNG TY


2

NGUYÊN
LIỆU SẢN
XUẤT

NỘI DUNG

4

QUY ĐỊNH
CỦA
CÔNG TY
– KIẾN
NGHỊ

3

QUY
TRÌNH
SẢN
XUẤT

2


PHẦN I. TỔNG QUAN CÔNG TY

3


I. TỔNG QUAN CÔNG TY GỐM SỨ KIM TRÚC
Giới thiệu về Kim Trúc Ceramics

Thành lập vào ngày 3 tháng 2 năm 1999.

Người sáng lập: Bà Nguyễn Kim Trúc.
Hầu hết các sản phẩm được xuất khẩu sang các thị
trường khó tính như châu Âu, Mỹ, ...
Công ty TNHH Dịch vụ

KHKT và SX Gốm Sứ
Kim Trúc

Lấy tiêu chí Uy tín – Chất lượng làm hàng đầu.

4


I. TỔNG QUAN CÔNG TY GỐM SỨ KIM TRÚC
Giới thiệu về Kim Trúc Ceramics

Dịch vụ KHKT chuyên ngành gốm sứ

Lĩnh vực
hoạt động

Sản xuất gốm kỹ thuật phục vụ các ngành
dệt, hóa học, kỹ thuật,...

Sản xuất gốm sứ mỹ nghệ

5


I. TỔNG QUAN CÔNG TY GỐM SỨ KIM TRÚC
Một số sản phẩm của công ty

Vòng gốm kỹ thuật

Con sứ - sản phẩm
chính của công ty

Con sứ lồng trong bi
thủy tinh

6


I. TỔNG QUAN CÔNG TY GỐM SỨ KIM TRÚC
Một số thành tựu đã đạt được của công ty

ARCH OF
EUROPE

Frankfurt
2010

INTERNATIONAL GOLD
STAR
for Quality

World Quality Commitment
Paris 2009

Vietnam Intellectual Property
Institute – 2007

7


I. TỔNG QUAN CÔNG TY GỐM SỨ KIM TRÚC
Sơ đồ tổ chức công ty

Ghi chú:
Quản lý trực tuyến
Quản lý trực tuyến

8


PHẦN II. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

9


II. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Nguyên
liệu dẻo

Nguyên
liệu gầy

Các nguyên
liệu khác
- Sử dụng như phụ gia

- Tạo dẻo cho phối
liệu
- Tạo liên kết hạt
- Đất sét và cao
lanh

- Giảm sự co rút khi

- Điều chỉnh tỷ trọng,

sấy và nung
- Chống

nứt,

rút

ngắn thời gian sấy
và nung

trong phối liệu.
nhiệt độ nóng của
xương
- Tăng độ bóng men,
giảm độ bền hóa
10


II. NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT

Nguyên liệu dẻo
Nguyên liệu gầy

11


II. NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT GỐM SỨ
Kiểm tra thông số đất
Thông số

Tiêu chuẩn

Độ ẩm

29 – 31% đối với hàng đặc, 31 – 33% đối với hàng bọng.

Độ mịn

0,03 – 0,05%
Thời gian chảy hồ 35 – 45s tương đương với lượng hồ còn lại
từ 5 – 30g

Độ linh động của hồ rót
Độ co

Để xác định kích thước trong việc tạo khuôn

Độ bền uốn

180 – 190N đối với thanh xương; > 200N đối với thanh men

Độ bền nhiệt

160 – 180oC đối với thanh xương; > 190oC đối với thanh
men
12


PHẦN III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

13


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ

14


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ

15


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Phối liệu nguyên liệu
• Đạt độ chính xác cao nhất về thành
phần hóa học;
• Đạt được độ đồng nhất cao về thành
phần hóa, hạt, lượng nước, chất điện
giải, phụ gia,...

16


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Phối liệu nguyên liệu
Cao lanh
30 – 35%
Tạo hình

Đất sét
5-10%

Tràng thạch
40%
Chất chảy

Cát
10%
Kết
khối

Bổ sung
Chất điện giải

Chất điện giải (1%):
• Tạo khả năng linh động cho phối liệu.
• Giảm bớt lượng nước và đẩy nhanh quá trình tạo hình sấy.
• Chất sử dụng là Na2SiO4

17


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Gia công phối liệu

Thiết bị nghiền bi dạng thùng quay
18


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Gia công phối liệu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vỏ máy
Nắp máy
Động cơ
Thiết bị truyền động
Khớp ma sát
Bánh rang
Đối trọng
Trục
Ổ trục
Tấm lót

19


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Gia công phối liệu

Máy bơm phối liệu, nam châm khử từ, bể chứa
20


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Gia công phối liệu

Bể dự trữ trước khi được bơm vào khâu tạo hình
21


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Tạo hình
Quy trình tạo khuôn thạch cao

22


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Tạo hình

Quá trình đổ rót, gọt ba via, chà nước
23


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Nung sơ bộ (sấy sản phẩm)
• Là giai đoạn sấy sản phẩm trước khi mang đi trang trí và nung nóng. Tốc độ sấy phụ thuộc
vào khả năng bốc hơi trên mặt sản phẩm, tốc độ khuyếch tán nước từ bên trong ra bên
ngoài.
• Nung sơ bộ được thực hiện ở nhiệt độ 900oC.
Loại bỏ nước
liên kết hóa lý
(nước hấp phụ,
nước hydrat
hóa, nước
trương nở)

MỤC ĐÍCH
CỦA QUÁ
TRÌNH SẤY

Loại bỏ nước
liên kết lý học

24


III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT GỐM SỨ
Trang trí

Công ty sử dụng màu men để trang trí cho sản phẩm

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×