Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục lớp 10

Năm học 2015-2016
Ngày soạn: 01/09/2015.
Ngày dạy: 08/9/2015.
Lớp dạy: 10………..
Tiết 1-2. LÝ THUYẾT: GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TD LỚP 10 –TẬP
LUYỆN TDTT - TDNĐ – NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. Lý thuyết:
- Kiến thức: Biết một số hình thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện TDTT.
- Kỹ năng: Biết vận dụng những hiểu biết trên để rèn luyện sức khỏe.
2. TDNĐ:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện động tác 1-2 của bài TDNĐ.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác 1-2 của bài TDNĐ.
3. Nhảy cao:
- Kiến thức: Biết được như thế nào là kỹ thuật nhảy cao kiểu nàm nghiêng.
- Kỹ Năng: Hiểu được như thế nào là kỹ thuật nhảy cao kiểu nàm nghiêng.
4. Chạy bền:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy lặp lại và hồi tĩnh sau khi chạy.
- Kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật chạy lặp lại và hồi tĩnh sau khi chạy.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.

2. Phương tiện: Dụng cụ nhảy cao, đồng hồ bấm giờ, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
TG
SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
7phút
Đội hình tập trung lớp
xxxxxxxxxx
1. Tập trung nhận lớp:
3phút
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
csl X x x x x x x x x x x
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết
học.
GV
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ
số cho GV.
GV nhận lớp kiểm tra và phổ biến
nôi dung tiết học
Đội hình khởi động 4 hàng ngang
2. Khởi động:
4phút 2 lx8
xxxxxxxxxx
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ
nhịp
xxxxxxxxxx
chân, khớp khủy tay, khớp vai,
xxxxxxxxxx
khớp gối , khớp hông, ép dọc – ép
xxxxxxxxxx
ngang, đá lăng.
2 lần
- Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng
GV

cao đùi tại chỗ.
2 lần
Gv tiến hành cho lớp khởi động,
- Chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá
quan sát nhắc nhở hs
lăng.
GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

1


Năm học 2015-2016
B. PHẦN CƠ BẢN:
1/ Giới thiệu nội dung chương
trình TD lớp 10:
- Lý thuyết chung, TD nhịp điệu,
Chạy ngắn, Chạy bền, Nhảy cao,
Đá cầu, Cầu lông, Thể thao tự chọn.
2/ Lý thuyết: * Tập luyện TDTT
a/ Thể dục vệ sinh:có 2 hình thức
TDVSBS – TDVSB tối.
b/ TD chống mệt mỏi: thời điểm
tiến hành với nhịp điệu nhanh,
mạnh, có biên độ rộng – tập ở nơi
thoáng khí – nên bắt đầu trước khi
xuất hiện các dấu hiệu mệt mỏi ban
đầu.
c/ Các bài tập của chương trình
môn TD: tập các bài tập do giáo
viên giao tập các bài tập nhằm
p/triển thể lực, mạnh, bền, tiến hành
tập thường xuyên đều đặn – trước
khi tập cần kđ kỹ - sau tập cần thả
lỏng.
d/ PP tập luyện TDTT:TDVSBS –
TDVSBT – dạo chơi – tập theo kế
hoạch tập thể.
(Nội dung xem sgk10)
3. TDNĐ:
- Học động tác 1-2 bài TDNĐ nam,
nữ.

80phút
5phút

35phút

- GV giảng dải cho học sinh, và
hướng dẫn hs tiếp thu bài, ghi bài
đầy đủ.
- GV dải thích và đặt câu hỏi cho hs
xây dựng trả lời câu hỏi.
+ Câu hỏi: Nêu pp sử dụng các bài
tập thể chất?

12phút

21phút
4. Nhảy cao:
+ Xây dựng khái niệm về nhảy cao
kiểu nằm nghiêng.
+ Luyện tập một số động tác bổ trợ
và phát triển thể lực:
- Ngồi xổm trên chân giậm
nhảy, chân lăng duỗi về trước,
GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

- GV sử dụng pp thuyết trình, trình
bày tóm tắt các nội dung trong bài.

Gv phân nhóm tổ chức luyện tập
(nam học TDNĐ, nữ học nhảy cao
sau chuyển nội dung).
Phân công nhóm trưởng
Đội hình học TDNĐ:
x x x x x x x x x x
csl X x x x x x x x x x
GV
- GV giới thiệu tên động tác, làm
mẫu nhanh, chậm có phân tích.
- HS theo dõi và thực hiện.
Đội hình luyện tập nhảy cao.
*
x
x
x

2

*
x

x
x


Năm học 2015-2016
-

đứng lên ngồi xuống.
Đứng lên ngồi xuống có mang
trọng vật.

GV
Gv thực hiện động tác
Hs chú ý theo dõi và thực hiện
Đội hình lò cò tiếp sức:
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

2phút
5. Cũng cố:
Gọi 2-3 học sinh thực hiện động
tác TDNĐ.

4 phút
6. Chạy bền:
- Chạy lặp lại 3 lần cự li 80m.
- Kỹ thuật hồi tĩnh sau khi chạy.
7. Thả lỏng: thực hiện một số động
tác nhẹ nhàng tại chỗ.

1 phút

GV hướng dẫn cho hs thực hiện
Đội hình cũng cố
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Cả lớp quan sát – nhận xét.
GV nhận xét – đánh giá.
Gv nhắc nhở hs thực hiện các kỹ
thuật
Đội hình thả lỏng
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn HS thả lỏng
Hs thực hiện

3phút
C. TẬP TRUNG XUỐNG LỚP:
- Hướng dẫn nội dung và phương
pháp luyện tập ở nhà.
- Nhận xét , đánh giá tiết học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

Đội hình xuống lớp
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn về nhà.
Nhận xét đánh giá tiết học.
Cho HS nghỉ.

3

*
*
*
*


Năm học 2015-2016
Ngày soạn: 08/9/2015.
Ngày dạy: 15/9/2015.
Lớp dạy: 10………..
Tiết 3-4. TDNĐ – NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. TDNĐ:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện động tác 1-4 của bài TDNĐ.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác 1-4 của bài TDNĐ.
2. Nhảy cao:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy đà giậm nhảy.
- Kỹ Năng: Thực hiện được kỹ thuật chạy đà giậm nhảy.
3. Chạy bền:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy đường vòng và hồi tĩnh sau khi chạy.
- Kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật đường vòng và hồi tĩnh sau khi chạy.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ nhảy cao, đồng hồ bấm giờ, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
TG
SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
7phút
Đội hình tập trung lớp
xxxxxxxxxx
1. Tập trung nhận lớp:
3phút
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
csl X x x x x x x x x x x
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết
học.
GV
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ
số cho GV.
GV nhận lớp kiểm tra và phổ biến
nôi dung tiết học
Đội hình khởi động 4 hàng ngang
2. Khởi động:
4phút 2 lx8
xxxxxxxxxx
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ
nhịp
xxxxxxxxxx
chân, khớp khủy tay, khớp vai,
xxxxxxxxxx
khớp gối , khớp hông, ép dọc – ép
xxxxxxxxxx
ngang, đá lăng.
2 lần
- Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng
GV
cao đùi tại chỗ.
2 lần
Gv tiến hành cho lớp khởi động,
- Chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá
quan sát nhắc nhở hs
lăng.
Gv phân nhóm tổ chức luyện tập
B. PHẦN CƠ BẢN:
80phút
(nam học TDNĐ, nữ học nhảy cao
sau chuyển nội dung).
1. TDNĐ:
25phút
GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

4


Năm học 2015-2016
- Ôn động tác 1-2 bài TDNĐ nam,
nữ.
- Học động tác 3-4bài TDNĐ nam,
nữ.

2. Nhảy cao:
+ Nhảy tự do có đà để xác định
chân giậm nhảy.
+ Học kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy
+ Luyện tập một số động tác bổ trợ
và phát triển thể lực:
- Ngồi xổm trên chân giậm
nhảy, chân lăng duỗi về trước,
đứng lên ngồi xuống.
- Đứng lên ngồi xuống có mang
trọng vật.

Phân công nhóm trưởng
Đội hình học TDNĐ:
x x x x x x x x x x
csl X x x x x x x x x x

40phút

GV
- GV giới thiệu tên động tác, làm
mẫu nhanh, chậm có phân tích.
- HS theo dõi và thực hiện.
Đội hình luyện tập nhảy cao.
*

*

x

x

x
x

x
x

+ Trò chơi: lò cò tiếp sức.

GV
Gv thực hiện động tác
Hs chú ý theo dõi và thực hiện
Đội hình lò cò tiếp sức:
x x x x
*
x x x x
*
x x x x
*
x x x x
*

3. Cũng cố:
Gọi 2-3 học sinh thực hiện động
tác TDNĐ và kỹ thuật nhảy cao.

GV hướng dẫn cho hs thực hiện
Đội hình cũng cố
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x

5phút

GV
Cả lớp quan sát – nhận xét.
GV nhận xét – đánh giá.
Gv nhắc nhở hs thực hiện các kỹ
thuật

4. Chạy bền:
8phút
- Kỹ thuật chạy đường vòng.
- Kỹ thuật hồi tĩnh sau khi chạy.
5. Thả lỏng: thực hiện một số động 2phút
tác nhẹ nhàng tại chỗ.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

Đội hình thả lỏng
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

5


Năm học 2015-2016
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn HS thả lỏng
Hs thực hiện
C. TẬP TRUNG XUỐNG LỚP:

3 phút

- Hướng dẫn nội dung và phương
pháp luyện tập ở nhà.
- Nhận xét , đánh giá tiết học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

Đội hình xuống lớp
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn về nhà.
Nhận xét đánh giá tiết học.
Cho HS nghỉ.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

6


Năm học 2015-2016
Ngày soạn: 15/9/2015.
Ngày dạy: 22/9/2015.
Lớp dạy: 10………..
Tiết 5-6. TDNĐ – NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. TDNĐ:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện động tác 1-6 của bài TDNĐ.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác 1-6 của bài TDNĐ.
2. Nhảy cao:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không.
- Kỹ Năng: Thực hiện được kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không.
3. Chạy bền:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện kỹ thuật chạy bền và hồi tĩnh sau khi chạy.
- Kỹ năng: Thực hiện được kỹ thuật chạy bền và hồi tĩnh sau khi chạy.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ nhảy cao, đồng hồ bấm giờ, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
TG
SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
7phút
Đội hình tập trung lớp
xxxxxxxxxx
1. Tập trung nhận lớp:
3phút
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
csl X x x x x x x x x x x
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết
học.
GV
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ
số cho GV.
GV nhận lớp kiểm tra và phổ biến
nôi dung tiết học
Đội hình khởi động 4 hàng ngang
2. Khởi động:
4phút 2 lx8
xxxxxxxxxx
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ
nhịp
xxxxxxxxxx
chân, khớp khủy tay, khớp vai,
xxxxxxxxxx
khớp gối , khớp hông, ép dọc – ép
xxxxxxxxxx
ngang, đá lăng.
2 lần
- Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng
GV
cao đùi tại chỗ.
2 lần
Gv tiến hành cho lớp khởi động,
- Chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá
quan sát nhắc nhở hs
lăng.
Gv phân nhóm tổ chức luyện tập
B. PHẦN CƠ BẢN:
80phút
(nam học TDNĐ, nữ học nhảy cao
sau chuyển nội dung).
1. TDNĐ:
25phút
GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

7


Năm học 2015-2016
- Ôn động tác 1-4 bài TDNĐ nam,
nữ.
- Học động tác 5-6 bài TDNĐ nam,
nữ.

Phân công nhóm trưởng
Đội hình học TDNĐ:
x x x x x x x x x x
csl X x x x x x x x x x

2. Nhảy cao:
40phút
+ Luyện tập kĩ thuật chạy đà, giậm
nhảy.
+ Học kĩ thuật giai đoạn trên không
nhảy cao kiểu nằm nghiêng.
+ Phối hợp kĩ thuật 3 giai đoạn:
Chạy đà – giậm nhảy – trên không.

GV
- GV giới thiệu tên động tác, làm
mẫu nhanh, chậm có phân tích.
- HS theo dõi và thực hiện.
Đội hình luyện tập nhảy cao.
*

*

x

x

x
x

3. Cũng cố:
Gọi 2-3 học sinh thực hiện động
tác TDNĐ và kỹ thuật nhảy cao.

GV
Gv thực hiện động tác
Hs chú ý theo dõi và thực hiện
Đội hình cũng cố
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x

5phút

GV
Cả lớp quan sát – nhận xét.
GV nhận xét – đánh giá.
Gv nhắc nhở hs thực hiện các kỹ
thuật

4. Chạy bền:
8phút
- Chạy tốc độ các đoạn 60-100m.
- Chạy việt dã.
- Kỹ thuật hồi tĩnh sau khi chạy.
5. Thả lỏng: thực hiện một số động 2phút
tác nhẹ nhàng tại chỗ.

Đội hình thả lỏng
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn HS thả lỏng
Hs thực hiện

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

x
x

8


Năm học 2015-2016
C. TẬP TRUNG XUỐNG LỚP:

3 phút

- Hướng dẫn nội dung và phương
pháp luyện tập ở nhà.
- Nhận xét , đánh giá tiết học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

Đội hình xuống lớp
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn về nhà.
Nhận xét đánh giá tiết học.
Cho HS nghỉ.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

9


Năm học 2015-2016
Ngày soạn: 22/9/2015.
Ngày dạy: 29/9/2015.
Lớp dạy: 10A1,2
Tiết 7-8. TDNĐ – NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. TDNĐ:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện động tác 7-8 của bài TDNĐ.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác 7-8 của bài TDNĐ.
2. Nhảy cao:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất.
- Kỹ Năng: Thực hiện cơ bản đúng 3 giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất
của kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng.
3. Chạy bền:
- Kiến thức: Biết cách phối hợp bước chạy với nhịp thở.
- Kỹ năng: Rèn luyên kỹ năng nâng dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ nhảy cao, đồng hồ bấm giờ, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
TG
SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
7phút
Đội hình tập trung lớp
xxxxxxxxxx
1. Tập trung nhận lớp:
3phút
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
csl X x x x x x x x x x x
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết
học.
GV
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ
số cho GV.
GV nhận lớp kiểm tra và phổ biến
nôi dung tiết học
Đội hình khởi động 4 hàng ngang
2. Khởi động:
4phút 2 lx8
xxxxxxxxxx
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ
nhịp
xxxxxxxxxx
chân, khớp khủy tay, khớp vai,
xxxxxxxxxx
khớp gối , khớp hông, ép dọc – ép
xxxxxxxxxx
ngang, đá lăng.
2 lần
- Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng
GV
cao đùi tại chỗ.
2 lần
Gv tiến hành cho lớp khởi động,
- Chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá
quan sát nhắc nhở hs
lăng.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

10


Năm học 2015-2016
B. PHẦN CƠ BẢN:

80phút

1. TDNĐ:
25phút
- Ôn động tác 1-6 bài TDNĐ nam,
nữ.
- Học động tác 7-8 bài TDNĐ nam,
nữ.

Gv phân nhóm tổ chức luyện tập
(nam học TDNĐ, nữ học nhảy cao
sau chuyển nội dung).
Phân công nhóm trưởng
Đội hình học TDNĐ:
x x x x x x x x x x
csl X x x x x x x x x x
GV
- GV giới thiệu tên động tác, làm
mẫu nhanh, chậm có phân tích.
- HS theo dõi và thực hiện.

2. Nhảy cao:
+ Ôn kỹ thuật: Chạy đà – giậm
nhảy – trên không.
+ Học kĩ thuật giai đoạn tiếp đất.

40phút

Đội hình luyện tập nhảy cao.
*

*

x
x
x

x

x
x

GV
Hs thực hiện
Gv quan sát sửa sai
Đội hình lò cò tiếp sức:
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

+ Luyện tập một số động tác phát
triển sức mạnh chân: Lò cò tiếp
sức.

3. Cũng cố:
Gọi 2-3 học sinh thực hiện động
tác TDNĐ và kĩ thuât nhảy cao.

4. Chạy bền:
- Chạy lặp lại 3 lần cự li 80m.
GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

5phút

8phút

11

*
*
*
*

GV hướng dẫn cho hs thực hiện
Đội hình cũng cố
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Cả lớp quan sát – nhận xét.
GV nhận xét – đánh giá.
Gv nhắc nhở bước chạy và nhịp thở


Năm học 2015-2016
- Chạy chậm liên tục cự li nam
600m, nữ 400m.
- Hồi tĩnh theo nhóm.
5. Thả lỏng: thực hiện một số động 2phút
tác nhẹ nhàng tại chỗ.

cho Hs
Đội hình thả lỏng
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn HS thả lỏng
Hs thực hiện

C. TẬP TRUNG XUỐNG LỚP:

3phút

- Hướng dẫn nội dung và phương
pháp luyện tập ở nhà.
- Nhận xét , đánh giá tiết học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

Đội hình xuống lớp
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn về nhà.
Nhận xét đánh giá tiết học.
Cho HS nghỉ.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

12


Năm học 2015-2016
Ngày soạn: 29/9/2015.
Ngày dạy: 06/10/2015.
Lớp dạy: 10………..
Tiết 9-10. TDNĐ – NHẢY CAO – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. TDNĐ:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện động tác của bài TDNĐ.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác của bài TDNĐ.
2. Nhảy cao:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất.
- Kỹ Năng: Thực hiện cơ bản đúng giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất
của kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng.
3. Chạy bền:
- Kiến thức: Biết cách phối hợp bước chạy với nhịp thở.
- Kỹ năng: Rèn luyên kỹ năng nâng dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ nhảy cao, đồng hồ bấm giờ, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
TG
SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
7phút
Đội hình tập trung lớp
xxxxxxxxxx
1. Tập trung nhận lớp:
3phút
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
csl X x x x x x x x x x x
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết
học.
GV
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ
số cho GV.
GV nhận lớp kiểm tra và phổ biến
nôi dung tiết học
Đội hình khởi động 4 hàng ngang
2. Khởi động:
4phút 2 lx8
xxxxxxxxxx
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ
nhịp
xxxxxxxxxx
chân, khớp khủy tay, khớp vai,
xxxxxxxxxx
khớp gối , khớp hông, ép dọc – ép
xxxxxxxxxx
ngang, đá lăng.
2 lần
- Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng
GV
cao đùi tại chỗ.
2 lần
Gv tiến hành cho lớp khởi động,
- Chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá
quan sát nhắc nhở hs
lăng.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

13


Năm học 2015-2016
B. PHẦN CƠ BẢN:

80phút

1. TDNĐ:
- Ôn động tác 1-8 bài TDNĐ nam,
nữ.
- Học động tác 9-10 bài TDNĐ
nam, nữ.

25phút

Gv phân nhóm tổ chức luyện tập
(nam học TDNĐ, nữ học nhảy cao
sau chuyển nội dung).
Phân công nhóm trưởng
Đội hình học TDNĐ:
x x x x x x x x x x
csl X x x x x x x x x x
GV
- GV giới thiệu tên động tác, làm
mẫu nhanh, chậm có phân tích.
- HS theo dõi và thực hiện.

2. Nhảy cao:
40phút
+ Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu
nằm nghiêng.

Đội hình luyện tập nhảy cao.
*

*

x
x
x

x

x
x

GV
Hs thực hiện
Gv quan sát sửa sai
Đội hình bật xa tiếp sức:
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

+ Luyện tập một số động tác phát
triển sức mạnh chân: Bật xa tiếp
sức.

3. Cũng cố:
Gọi 2-3 học sinh thực hiện động
tác TDNĐ và kĩ thuât nhảy cao.

4. Chạy bền:
GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

5phút

8phút

14

*
*
*
*

GV hướng dẫn cho hs thực hiện
Đội hình cũng cố
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Cả lớp quan sát – nhận xét.
GV nhận xét – đánh giá.
Gv nhắc nhở bước chạy và nhịp thở


Năm học 2015-2016
- Chạy tăng tốc độ 3 lần các đoạn
60m.
- Chạy chậm kết hợp tăng tốc độ cự
li 500m.
- Hồi tĩnh theo nhóm.
- Trò chơi: bóng đá (thi đấu 5 phút)
5. Thả lỏng: thực hiện một số động 2phút
tác nhẹ nhàng tại chỗ.

cho Hs

Đội hình thả lỏng
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn HS thả lỏng
Hs thực hiện

C. TẬP TRUNG XUỐNG LỚP:

3phút

- Hướng dẫn nội dung và phương
pháp luyện tập ở nhà.
- Nhận xét , đánh giá tiết học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

Đội hình xuống lớp
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn về nhà.
Nhận xét đánh giá tiết học.
Cho HS nghỉ.

15


Năm học 2015-2016
Ngày soạn: 06/10/2015.
Ngày dạy: 13/10/2015.
Lớp dạy: 10………..
Tiết 11-12. TDNĐ – NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. TDNĐ:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện động tác của bài TDNĐ.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác của bài TDNĐ.
2. Nhảy cao:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất.
- Kỹ Năng: Thực hiện cơ bản đúng giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất
của kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng.
3. Bóng chuyền:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện các tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển bước lướt, bước
chéo.
- Kỹ Năng: Thực hiện cơ bản đúng các tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển bước lướt, bước
chéo.
4. Chạy bền:
- Kiến thức: Biết cách phối hợp bước chạy với nhịp thở.
- Kỹ năng: Rèn luyên kỹ năng nâng dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ nhảy cao, đồng hồ bấm giờ, 05 quả Bóng chuyền, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
TG
SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
7phút
Đội hình tập trung lớp
xxxxxxxxxx
1. Tập trung nhận lớp:
3phút
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
csl X x x x x x x x x x x
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết
học.
GV
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ
số cho GV.
GV nhận lớp kiểm tra và phổ biến
nôi dung tiết học
2. Khởi động:
4phút
Đội hình khởi động 4 hàng ngang
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ
2 lx8
xxxxxxxxxx
chân, khớp khủy tay, khớp vai,
nhịp
xxxxxxxxxx
khớp gối , khớp hông, ép dọc – ép
xxxxxxxxxx
ngang, đá lăng.
xxxxxxxxxx
- Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng
2 lần
cao đùi tại chỗ.
GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

16


Năm học 2015-2016
- Chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá
lăng.
B. PHẦN CƠ BẢN:

2 lần
80phút

1. TDNĐ:
25phút
- Ôn động tác 1-10 bài TDNĐ nam,
nữ.
- Học động tác 11-12 bài TDNĐ
nam, nữ.

GV
Gv tiến hành cho lớp khởi động,
quan sát nhắc nhở hs
Gv phân nhóm tổ chức luyện tập
(nam học TDNĐ, nữ học nhảy cao
sau chuyển nội dung).
Phân công nhóm trưởng
Đội hình học TDNĐ:
x x x x x x x x x x
csl X x x x x x x x x x
GV
- GV giới thiệu tên động tác, làm
mẫu nhanh, chậm có phân tích.
- HS theo dõi và thực hiện.

2. Nhảy cao:
28phút
+ Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu
nằm nghiêng.

Đội hình luyện tập nhảy cao.
*

*

x

x

x

x

x

x

GV
Hs thực hiện
Gv quan sát sửa sai
Đội hình bật xa tiếp sức:
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

+ Luyện tập một số động tác phát
triển sức mạnh chân: Bật xa tiếp
sức.

3. Bóng chuyền:
10phút
- Giới thiệu và tập luyện tư thế
chuẩn bị.
- Tập luyện kĩ thuật di chuyển bước
lướt, bước chéo.
GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

17

*
*
*
*

GV hướng dẫn cho hs thực hiện
Đội hình học bóng chuyền:
x x x x x
x x x x
x
x x x x x
csl X x
x x x
x


Năm học 2015-2016

4. Cũng cố:
Gọi 2-3 học sinh thực hiện động
tác TDNĐ và kĩ thuât nhảy cao.

5phút

GV
GV giới thiệu và thực hiện động
tác. HS chú ý theo dõi và thực hiện
theo.
Đội hình cũng cố
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Cả lớp quan sát – nhận xét.
GV nhận xét – đánh giá.

5. Chạy bền:
10phút
- Chạy tăng tốc độ 3 lần các đoạn
60m.
- Chạy chậm kết hợp tăng tốc độ cự
li 500m.
- Hồi tĩnh theo nhóm người.
6. Thả lỏng: thực hiện một số động 2phút
tác nhẹ nhàng tại chỗ.

Gv nhắc nhở bước chạy và nhịp thở
cho Hs

Đội hình thả lỏng
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn HS thả lỏng
Hs thực hiện

C. TẬP TRUNG XUỐNG LỚP:

3phút

- Hướng dẫn nội dung và phương
pháp luyện tập ở nhà.
- Nhận xét , đánh giá tiết học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

Đội hình xuống lớp
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn về nhà.
Nhận xét đánh giá tiết học.
Cho HS nghỉ.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

18


Năm học 2015-2016
Ngày soạn: 13/10/2015.
Ngày dạy: 20/10/2015.
Lớp dạy: 10………..
Tiết 13-14. TDNĐ – NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. TDNĐ:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện động tác của bài TDNĐ.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác của bài TDNĐ.
2. Nhảy cao:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất.
- Kỹ Năng: Thực hiện cơ bản đúng giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất
của kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng.
3. Bóng chuyền:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện các tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển bước lướt, bước
chéo.
- Kỹ Năng: Thực hiện cơ bản đúng các tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển bước lướt, bước
chéo.
4. Chạy bền:
- Kiến thức: Biết cách phối hợp bước chạy với nhịp thở.
- Kỹ năng: Rèn luyên kỹ năng nâng dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ nhảy cao, đồng hồ bấm giờ, 05 quả Bóng chuyền, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
TG
SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
7phút
Đội hình tập trung lớp
xxxxxxxxxx
1. Tập trung nhận lớp:
3phút
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
csl X x x x x x x x x x x
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết
học.
GV
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ
số cho GV.
GV nhận lớp kiểm tra và phổ biến
nôi dung tiết học
2. Khởi động:
4phút
Đội hình khởi động 4 hàng ngang
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ
2 lx8
xxxxxxxxxx
chân, khớp khủy tay, khớp vai,
nhịp
xxxxxxxxxx
khớp gối , khớp hông, ép dọc – ép
xxxxxxxxxx
ngang, đá lăng.
xxxxxxxxxx
- Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng
2 lần
cao đùi tại chỗ.
GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

19


Năm học 2015-2016
- Chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá
lăng.

2 lần

B. PHẦN CƠ BẢN:

80phút

1. TDNĐ:
- Ôn động tác 1- 2 bài TDNĐ nam,
nữ.
- Học động tác 13-14 bài TDNĐ
nam, nữ.

23phút

GV
Gv tiến hành cho lớp khởi động,
quan sát nhắc nhở hs
Gv phân nhóm tổ chức luyện tập
(nam học TDNĐ, nữ học nhảy cao
sau chuyển nội dung).
Phân công nhóm trưởng
Đội hình học TDNĐ:
x x x x x x x x x x
csl X x x x x x x x x x
GV
- GV giới thiệu tên động tác, làm
mẫu nhanh, chậm có phân tích.
- HS theo dõi và thực hiện.

23phút
2. Nhảy cao:
+ Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu
nằm nghiêng.

Đội hình luyện tập nhảy cao.
*

*

x

x

x

x

x

x

GV
Hs thực hiện
Gv quan sát sửa sai
Đội hình bật xa tiếp sức:
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

+ Luyện tập một số động tác phát
triển sức mạnh chân: Bật xa tiếp
sức.

3. Bóng chuyền:
- Ôn các tư thế chuẩn bị và kĩ thuật
di chuyển bước lướt, bước chéo.
- Làm quen sơ bộ về kĩ thuật
chuyền bóng.

17phút

GV hướng dẫn cho hs thực hiện
Đội hình học bóng chuyền:
x x x x x
x x x x
x
x x x x x
csl X x
x x x
x
GV

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

20

*
*
*
*


Năm học 2015-2016
GV giới thiệu và thực hiện động
tác. HS chú ý theo dõi và thực hiện
theo.
4. Cũng cố:
Gọi 2-3 học sinh thực hiện động
tác TDNĐ và kĩ thuât nhảy cao.

5phút

5. Chạy bền:
- Chạy tăng tốc độ 3 lần các đoạn
10phút
60m.
- Chạy chậm kết hợp tăng tốc độ cự
li 500m.
- Hồi tĩnh theo nhóm người.
6. Thả lỏng: thực hiện một số động 2phút
tác nhẹ nhàng tại chỗ.

Đội hình cũng cố
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Cả lớp quan sát – nhận xét.
GV nhận xét – đánh giá.
Gv nhắc nhở bước chạy và nhịp thở
cho Hs

Đội hình thả lỏng
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn HS thả lỏng
Hs thực hiện

C. TẬP TRUNG XUỐNG LỚP:

3phút

- Hướng dẫn nội dung và phương
pháp luyện tập ở nhà.
- Nhận xét , đánh giá tiết học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

Đội hình xuống lớp
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn về nhà.
Nhận xét đánh giá tiết học.
Cho HS nghỉ.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

21


Năm học 2015-2016
Ngày soạn: 20/10/2015.
Ngày dạy: 27/10/2015.
Lớp dạy: 10………..
Tiết 15-16. TDNĐ – NHẢY CAO – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. TDNĐ:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện động tác của bài TDNĐ.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác của bài TDNĐ.
2. Nhảy cao:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện phối hợp chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất.
- Kỹ Năng: Thực hiện cơ bản đúng giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất
của kĩ thuật nhảy cao nằm nghiêng.
3. Bóng chuyền:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện các tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển bước lướt, bước
chéo và kỹ thuật chuyền bóng.
- Kỹ Năng: Thực hiện cơ bản đúng các tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển bước lướt, bước
chéo và kỹ thuật chuyền bóng.
4. Chạy bền:
- Kiến thức: Biết cách phối hợp bước chạy với nhịp thở.
- Kỹ năng: Rèn luyên kỹ năng nâng dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ nhảy cao, đồng hồ bấm giờ, 05 quả Bóng chuyền, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
TG
SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
7phút
Đội hình tập trung lớp
xxxxxxxxxx
1. Tập trung nhận lớp:
3phút
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
csl X x x x x x x x x x x
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết
học.
GV
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ
số cho GV.
GV nhận lớp kiểm tra và phổ biến
nôi dung tiết học
2. Khởi động:
4phút
Đội hình khởi động 4 hàng ngang
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ
2 lx8
xxxxxxxxxx
chân, khớp khủy tay, khớp vai,
nhịp
xxxxxxxxxx
khớp gối , khớp hông, ép dọc – ép
xxxxxxxxxx
ngang, đá lăng.
xxxxxxxxxx
- Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng
2 lần
cao đùi tại chỗ.
GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

22


Năm học 2015-2016
- Chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá
lăng.
B. PHẦN CƠ BẢN:

2 lần

80phút

1. TDNĐ:
13phút
- Ôn động tác 1-14 bài TDNĐ nam,
nữ.

GV
Gv tiến hành cho lớp khởi động,
quan sát nhắc nhở hs
Gv phân nhóm tổ chức luyện tập
(nam học TDNĐ, nữ học nhảy cao
sau chuyển nội dung).
Phân công nhóm trưởng
Đội hình học TDNĐ:
x x x x x x x x x x
csl X x x x x x x x x x
GV
- GV giới thiệu tên động tác, làm
mẫu nhanh, chậm có phân tích.
- HS theo dõi và thực hiện.

2. Nhảy cao:
+ Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu 50phút
nằm nghiêng.
+ Kiểm tra 1 tiết.

Đội hình luyện tập nhảy cao.
*
x

*
x

x
x

x
x

GV
Hs thực hiện
Gv quan sát, đánh giá.
3. Bóng chuyền:
- Ôn các tư thế chuẩn bị và kĩ thuật
di chuyển bước lướt, bước chéo.
- Học kĩ thuật chuyền bóng.

10phút

Đội hình học bóng chuyền:
x x x x x
x x x x
x
x x x x x
csl X x
x x x
x
GV
GV giới thiệu và thực hiện động
tác. HS chú ý theo dõi và thực hiện
theo.

4. Chạy bền:
- chạy bền trên địa hình tự nhiên.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

5phút
Gv nhắc nhở bước chạy và nhịp thở
cho Hs

23


Năm học 2015-2016
5. Thả lỏng: thực hiện một số động 2phút
tác nhẹ nhàng tại chỗ.

Đội hình thả lỏng
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn HS thả lỏng
Hs thực hiện

C. TẬP TRUNG XUỐNG LỚP:

3phút

- Hướng dẫn nội dung và phương
pháp luyện tập ở nhà.
- Nhận xét , đánh giá tiết học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

Đội hình xuống lớp
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
csl X x x x x x x x x x x
GV
Gv hướng dẫn về nhà.
Nhận xét đánh giá tiết học.
Cho HS nghỉ.

GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

24


Năm học 2015-2016
Ngày soạn: 27/10/2015.
Ngày dạy: 03/11/2015.
Lớp dạy: 10………..
Tiết 17-18. TDNĐ – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. TDNĐ:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện động tác của bài TDNĐ.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác của bài TDNĐ.
2. Bóng chuyền:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện các tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển bước lướt, bước
chéo, kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước mặt và hiểu được Luật bóng chuyền.
- Kỹ Năng: Thực hiện cơ bản đúng các tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển bước lướt, bước
chéo, kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước mặt và hiểu được Luật bóng chuyền.
3. Chạy bền:
- Kiến thức: Biết cách phối hợp bước chạy với nhịp thở.
- Kỹ năng: Rèn luyên kỹ năng nâng dần thành tích.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ nhảy cao, đồng hồ bấm giờ, 05 quả Bóng chuyền, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
TG
SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
7phút
Đội hình tập trung lớp
xxxxxxxxxx
1. Tập trung nhận lớp:
3phút
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
xxxxxxxxxx
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
csl X x x x x x x x x x x
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết
học.
GV
Lớp trưởng tập trung lớp báo cáo sĩ
số cho GV.
GV nhận lớp kiểm tra và phổ biến
nôi dung tiết học
2. Khởi động:
4phút
Đội hình khởi động 4 hàng ngang
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ
2 lx8
xxxxxxxxxx
chân, khớp khủy tay, khớp vai,
nhịp
xxxxxxxxxx
khớp gối , khớp hông, ép dọc – ép
xxxxxxxxxx
ngang, đá lăng.
xxxxxxxxxx
- Bước nhỏ, gót chạm mông, nâng
2 lần
cao đùi tại chỗ.
GV
- Chạy đà 3 bước giậm nhảy – đá
2 lần
Gv tiến hành cho lớp khởi động,
lăng.
quan sát nhắc nhở hs
GIÁO ÁN THỂ DỤC 10

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×