Tải bản đầy đủ

CƠ SỞ DỮ LIỆU COUCH DB

BÁO CÁO
MÔN: HỆ QUẢN TRỊ CSDL NÂNG CAO
Đề tài: CouchDB
Nhóm thực hiện:
Nguyễn Minh Phương_1541860023


I. ỨNG DỤNG


II. MÔ HÌNH DỮ LIỆU


III. ĐẶC ĐIỂM
1. Map/Reduce Views và Indexes


III. ĐẶC ĐIỂM
2. Kiến trúc phân tán với việc nhân bảnNhân bản từ Master đến máy SlaveĐồng bộ nhân bản giữa máy 2 máy Master với nhauLọc các nhân bảnNhân bản tăng dần và 2 chiều (chỉ cập nhật các các văn
bản thay đổi từ hai chiều)Quản lý các xung đột


III. ĐẶC ĐIỂM
3. REST API


Sử dụng các phương thức HTTP như:


POSTGETPUTDELETEIII. ĐẶC ĐIỂM
4. Tính nhất quán cuối cùng


Mỗi tài liệu tự nó đã đảm bảo tính đầy đủMỗi document đều có một resivion, một version riêng.Cơ chế Append-only cho phép ghi trong khi vẫn phục vụ
truy vấn đọc


III. ĐẶC ĐIỂM
5. Sử dụng Offline


Dữ liệu sẽ tự đồng bộ khi có kết nối


IV. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM
1. ƯU ĐIỂM


Nguồn mởMở rộng phạm viCác CSDL NoSQL khác nhau cho những dự án khác nhauNoSQL được các hãng lớn sử dụngNoSQL phù hợp với công nghệ đám mây


IV. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM
2. NHƯỢC ĐIỂM


Sự hỗ trợ không đồng đều cho các doanh nghiệpChưa đủ chín cho các doanh nghiệpNhững hạn chế về tri thức nghiệp vụThiếu sự tinh thôngNhững vấn đề về tính tương thích


DEMO


TERMS:


1. INSTALLING COUCHDB ON LINUX2. CREATING COUCHDB DATABASE3. CREATING DOCUMENTS IN DATABASE4. INTRODUCE COUCHDB VIEWS


1.INSTALLING COUCHDB ON LINUXTRÊN UBUNTU:


sudo apt-get install couchdbsudo /etc/init.d/ couchdb start

 Từ


trình duyệt gõ http://127.0.0.1:5984 {"couchdb":"Welcome","version":"1.0.2"}

Chạy trình quản lý Futon được tích hợp vào CouchDB, nó giống như PhpMyAdmin
http://localhost:5984/_utils/2. CREATING YOUR FIRST COUCHDB
DATABASE


Làm quen với FutonSử dụng công cụ dòng lệnh Curl


2. CREATING YOUR FIRST COUCHDB
DATABASE
o

Làm quen với Futon


CouchDB có một giao diện web gọi là Futon. Một khi b ạn đã cài CouchDB và đang ch ạy, hãy m ở m ột trình duy ệt web và
đến địa chỉ:  http://localhost:5984/_utils/ để mở trang Overview.


2. CREATING YOUR FIRST COUCHDB
DATABASE


 CouchDB:
 Database

Document
+ _id+ _rev
+ { “field” : “\value”},
+ { “field” : “\value”},
+ { “field” : “\value”}

Ví dụ:
 Contacts

John Smith
+ _id: 1+ _rev: 1_4599187
+ { “frist name” : “Joe”},
+ { “last name” : “Smith”},
+ {“phone”: 555-845679


Làm quen với FUTON


Tạo CSDL trên Futon


Tạo các document trong CSSL trên Futon


Tạo các document trong CSSL trên Futon


Tạo các document trong CSSL trên Futon


2. CREATING YOUR FIRST COUCHDB
DATABASE


Sử dụng công cụ dòng lệnh Curl:


Đọc một Document với GETTạo hoặc cập nhật một Document với PUTXóa một Document với DELETE


2. CREATING YOUR FIRST COUCHDB
DATABASE
o

Tạo Database:


o

Lấy tất cả Database hiện hành được lưu trữ trên CouchDB server:

$ curl -X PUT http://localhost:5984/contacts

$ curl -X GET http://localhost:5984/_all_dbs


2. CREATING YOUR FIRST COUCHDB
DATABASE
o

Xóa database


o

$ curl –X DELETE http://localhost:5984/contacts

Đọc thông tin của của database cụ thể:


$ curl –X GET http://localhost:5984/contacts


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×