Tải bản đầy đủ

Dimension and tolerancing

Ví dụ hình 15.05. Trong bản thiết kế này ta có
các chi tiết: Bạc lót (Brushing), Con lăn (Wheel),
Trục (Shaft). Trục được thiết kế để được quay
trong Bạc lót. Vậy nên kích thước đường kính
của trục phải nhỏ hơn đk lỗ của bạc lót một chút.
Và đường kính ngoài của bạc lót phải lớn hơn
một chút lỗ của Con lăn.

Bản vẽ chi tiết của Trục và Bạc Lót được thể hiện
trong hình 15.06 và 15.07. Ta thấy đường kính
của lỗ Bạc Lót là 0.7500-0.7512 in. Trong khi
Trục có đường kính là 0.7484-0.7492 in. Nếu
hai chi tiết này được gia công đúng kích thước
như trên thì Trục sẽ quay tự do trong Bạc Lót.
CON LĂN

TRỤC

BẠC LÓT


Vậy đâu là quy luật cho việc cho kích thước các chi tiết???

Các loại kích thước

Đầu tiên ta phải phân biệt sự khác nhau giữa
bản vẽ theo hệ Inch và Metric. Hình 15.08 thể
hiện kích thước bản vẽ theo millimeters.
Có các quy luật sau:
1. Nơi nào có kích thước nhỏ hơn 1mm,
sẽ có số 0 đứng trước dấu (.)
2. Nơi nào có kích thước là toàn bộ số, ko thể
hiện số 0 cũng như dấu (.)
3. Số sau dấu (.) là chữ số thập phân đơn vị.
4. Không sử dụng dấu phẩy (,) trong bảng vẽ


Kí hiệu bản vẽ và thực hiện việc thiết kế

Đối với hệ INCH

1. Chữ số 0 sẽ ko thể hiện trước dấu (.) thập phân
đối với các giá trị nhỏ hơn 1 inch
2. Các số 0 được thêm vào bên phải khi cần thiết.Đường kích thước

Đường gióng (kéo dài)
Mũi tên

Kích thước

Đường chỉ kích thước


Thừa các kích thước


Thừa các kích thước

Các kích thước chỉ đưa ra 1 lần (ko trùng)


FRAME

Tại vị trí này

Tại vị trí này chi tiết SPACER sẽ fit
(lắp chặt) với chi tiết FRAME vậy
nên cần thể hiện kích thước 20mm
như hình bên dưới. Mục đích là lúc
gia công người ta sẽ gia công chính
xác kích thước này

Kích thước tham chiếu


15.06.02 XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI NHỮNG
KÍCH THƯỚC QUAN TRỌNG CHO CHI TIẾT

Bạn cần có nhiều kinh
nghiệm trong việc thiết kế,
Trong trường hợp này kích
thước quan trọng là kích
thước giữa 2 lỗ, trong quá
trình gia công. Ngoài ra,
Kích thước ϕ35 để lắp ráp
với một chi tiết hình trục
một cách chính xác.ĐƯỜNG CƠ SỞ VÀ CHUỖI KÍCH THƯỚC

Đường cơ sở hay được sử dụng trong máy CNC để set góc tọa độ.

Đường cơ sở


Chuỗi kích thước

CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC NÀO CÓ THỂ ĐO ĐẠC VÀ KIỂM TRA


HƯỚNG DẪN CÁCH KÉO KÍCH THƯỚC


THÔNG THƯỜNG NẾU MUỐN CÓ
MỘT BẢN VẼ CÓ CÁC KÍCH THƯỚC
DỄ NHÌN. TA NÊN SUY NGHĨ THEO
HƯỚNG LÀM SAO THIẾT KẾ CHI TIẾT
THEO TỪNG BƯỚC.


VỊ TRÍ ĐẶT VÀ KHOẢNG CÁCH


ĐƯỜNG KÍNH VÀ BÁN KÍNH


GÓC VÁT

TIÊU CHUẨN MŨI KHOAN VÀ MŨI KHOÉT


khoan Φ8mm, khoét Φ15mm sâu 7mm
khoan Φ8mm, khoan Φ14mm góc 82 độ
Lỗ khoan Φ8mm
Lỗ khoan Φ8mm, sâu 15mm

RÃNHVÍ DỤ: KÍCH THƯỚC CỦA TẤM
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×