Tải bản đầy đủ

hcmc hotel q3 2015 brief vn

Nghiên cứu của Savills Toàn cầu
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tóm tắt
Khách sạn

Q3/2015

Nguồn cung

Nguồn cầu

BIỀU ĐỒ 1

Trong Q3/2015, có hơn 480 phòng từ
6 dự án mới. Phân khúc 3 sao và 5
sao có thêm 240 phòng mỗi hạng. Hai
khách sạn hiện hữu với hơn 200
phòng được lên hạng 4 sao.

Sau bốn kỳ liên tiếp có tốc độ tăng

trưởng âm, lượng khách quốc tế đến
Việt Nam trong Q3/ 2015 đã tăng 6%
theo năm, đạt xấp xỉ 1,9 triệu lượt
khách.

Tình hình hoạt động, Q3/2015

Tính đến Q3/2015, Tp. HCM có 112
khách sạn, cung cấp xấp xỉ 14.400
phòng, tăng 4% theo quý và 14% theo
năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, lượng
khách nội địa tăng 53% theo năm.

Tình hình hoạt động
Thị trường 3 đến 5 sao có công suất
thuê trung bình 62%, giảm -2 điểm
phần trăm theo quý nhưng tăng 5
điểm phần trăm theo năm.
So sánh theo năm, cả 3 hạng đều có
tình hình hoạt động tốt hơn. Công suất
thuê của tăng đến 7 điểm phần trăm
theo năm nhờ lượng khách du lịch
tăng.
Giá thuê trung bình tiếp tục giảm,
giảm -4% theo quý và -7% theo năm
đạt mức 1,6 triệu VNĐ/phòng/đêm
(75USD/phòng/đêm) do đang trong
mùa du lịch thấp điểm và thị trường
cạnh tranh cao.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2015,
lượng khách quốc tế đến Tp.HCM
tăng 5% theo năm, đạt khoảng 3,2
triệu lượt.

Triển vọng
Tính đến Q3/2015, có 24 dự án khách
sạn tương lai từ 3 đến 5 sao, cung

cấp 5.800 phòng.

BIỂU ĐỒ 2

RevPAR, Q3/2014 – Q3/2015

Ba dự án với hơn 300 phòng sẽ hoạt
động vào cuối năm, bao gồm 1 khách
sạn dự kiến 4 sao và nguồn cung
tăng thêm từ hai khách sạn 5 sao
hiện hữu ở Tp.HCM.

Nghiên cứu Savills
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Savills plc
Savills là tập đoàn cung cấp các dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới, được
niêm yết trên Sàn Chứng Khoán London. Công ty thành lập năm 1855 giàu truyền
thống với sự phát triển vượt bậc. Chúng tôi có mạng lưới quốc tế với trên 600 văn
phòng và chi nhánh trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Châu
Phi và Trung Đông.

Troy Griffiths

Trần Tấn

Phó giám đốc Điều hành
+84 8 3823 9205 ext. 178
TGriffiths@savills.com.vn

Quản lý cấp cao
+84 8 3823 9205 ext. 173
TTan@savills.com.vn

Báo cáo này được Công ty Savills thực hiện chỉ để cung cấp thông tin. Nội dung
không thể được công bố, sao chép hay trích dẫn một phần hoặc toàn bộ. Nội dung
cũng không thể được sử dụng làm cơ sở cho bất cứ hợp đồng, thỏa thuận, giao
kèo hoặc tài liệu nào khác mà không có sự đồng ý trước. Chúng tôi nỗ lực thực
hiện để đảm bảo tính chính xác của báo cáo, tuy nhiên Savills không chịu trách
nhiệm gì đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng
tài liệu này. Bản báo cáo này không được quyền sao chép lại toàn bộ hay một phần
dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Savills. © Công
ty TNHH Savills VietnamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×