Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TIẾNG ANH 2017

Giáo viên : Nguyễn Thanh Hương

TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH

PHÂN TÍCH VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TIẾNG ANH 2017
Biên soạn : GV . Nguyễn Thanh Hương

CẤU TRÚC ĐỀ THI MINH HỌA MÔN TIẾNG ANH 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
2 câu ngữ âm (dễ)
2 câu trọng âm (trung bình)
3 câu sửa lỗi sai (trung bình)
14 Q hoàn thành câu trong đó có 2 câu chức năng giao tiếp. (2 dễ- 7 TB- 5 Khó)
2 câu tìm từ đồng nghĩa – Trung bình.
2 câu tìm từ trái nghĩa- Trung bình.
3 câu chọn câu nghĩa không đổi/ gần nghĩa. (Trung bình)
2 câu hỏi nối 2 câu đơn thành 1 câu ghép. (khó)
5 câu điền từ vào đoạn văn (1 dễ- 2 TB- 2 khó)
15 câu bài đọc, mỗi bài đọc gồm 7 câu. (2 dễ- 8 TB- 5 khó)


PEN 2017 cùng Cô Hương Fiona –Thầy Phan Huy Phúc để chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2017


Giáo viên : Nguyễn Thanh Hương

TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT
2 câu ngữ âm: Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại: Dễ
Q1. B. stopped phát âm /t/ trong khi các từ còn lại là /id/
Q2 A. century phát âm là /s/ trong khi các từ còn lại là /k/
2 câu trọng âm: Tìm từ có vị trí đánh trọng âm khác các từ còn lại:
Câu 3 gồm 4 từ 2 âm tiết, câu 4 gồm 4 từ 3 âm tiết: độ khó: Trung bình.
Q3 B. canoe trọng âm rơi số 2 trong khi các từ còn lại trọng âm rơi số 1.
Q4 C. currency trọng âm rơi số 1 trong khi các từ còn lại trọng âm rơi số 2.
3 câu sửa lỗi sai : Lỗi quen thuộc, đặc trưng của dạng bài này.
Q5. B are-> is vì chủ ngữ measles (bệnh sởi) là chủ ngữ số ít
Kiển thức: Sự hài hòa giữa chủ ngữ và động từ.
Q6. C that -> which. Thay thế cho cả mệnh đề đứng trước thì phải dùng which kèm dấu “,” ở
đằng trước.
Kiến thức: Mệnh đề quan hệ.
Q7. D. bỏ having. Vì các từ phía trước là N nên chúng ta chỉ cần dùng full commitment.
Kiến thức: Cấu trúc song hành.
14 Q hoàn thành câu trong đó có 2 câu chức năng giao tiếp.
Q8: C. left S+have/has+ P2 since S+ Ved.
Sau since V để quá khứ đơn.
Kiến thức: Thì

PEN 2017 cùng Cô Hương Fiona –Thầy Phan Huy Phúc để chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2017


Giáo viên : Nguyễn Thanh Hương

TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH

Q9. B an. Ta biết cấu trúc: a number of+ Ns: có nhiều …
Tuy nhiên ở đây đứng trước “increasing number” nên ta dùng “an”.
Kiến thức: Cấu trúc+ sử dụng a/an
Q10. C. the more. So sánh kép The comparative S+V, the comparative S+V
Kiến thức: So sánh (so sánh kép)

Q11. D. how many people there were.
Câu gián tiếp có “wanted to know” nên phía sau lùi thì và giữ S+ V.
Kiến thức: Câu gián tiếp.
Q12. D. is said to have fought
Xác định hình thức câu là bị động nên loại trừ A và B.
Phân vân giữa C và D, nhưng việc tham gia WW II xảy ra trong quá khứ lệch thì với “is said”
nên phải áp dụng cấu trúc “ is said to have P2 “ mà trong bài là “is said to have fought”
Kiến thức: câu bị động
Q13. A. under trong cụm từ “under pressure” chịu áp lực.
Kiến thức: SGK U1/ cụm từ cố định.
Q14. A. biology trong cụm “do research on…” làm nghiên cứu trên…
Sau giới từ on ta dùng N chỉ vật biology: sinh học.
Kiến thức: Giới từ/ từ vựng: SGK U1.
Q15. A. endangered trong cụm “ endangered animals” động vật đang nguy hại
Kiến thức: Từ vựng SGK U9.
Q16. D. devote oneself/ time to Ving: Cống hiến bản thân/ thời gian làm gì
Kiến thức: Cấu trúc hay gặp.
PEN 2017 cùng Cô Hương Fiona –Thầy Phan Huy Phúc để chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2017


Giáo viên : Nguyễn Thanh Hương

Q17: D. impolite: mất lịch sự

TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH

Nghĩa: Huýt sáo hay vỗ tay để thu hút sự chú ý của ai đó được coi là mất lịch sự thậm chí là thô
lỗ trong một số trường hợp.
Kiến thức: SGK U13.
Q18. B. held up
Hold up: dừng, trì trệ
Be held up in the traffic: bị kẹt xe.
Các phương án khác A. carry on: tiếp tục; C put off: trì hoãn; D. take after: giống.
Kiến thức: Phrasal Verb.
Q19. A. keep up with: bắt kịp
Cô ta quá mệt và không thể bắt kịp với nhóm.
Kiến thức: Phrasal Verb.
Q 20. C Thank you. Lời đáp phù hợp cho một lời khen ngợi.
Q21. B. That‘s very kind of you. Lời khen ngợi về sự tử tế sau khi được đề nghị giúp đỡ.
2 câu tìm từ đồng nghĩa – Trung bình.
Q22. D. follow= Adhere to : tuân theo
Q23. C. poor inhabitants= the underprivileged: những người nghèo khổ.
2 câu tìm từ trái nghĩa- Trung bình.
Q24. A. few and far between: ít, khan hiếm >< A. easy to find: dễ tìm, dễ kiếm.
Q25. B. in time: kịp giờ >< B. later than expected: muộn hơn dự kiến.
3 câu chọn câu nghĩa không đổi/ gần nghĩa. (Trung bình)
Q26. B. Luisa must have been very disappointed when she failed the exam
Câu gốc: Tôi chắc là Luisa đã rất thất vọng khi cô ấy bị trượt trong kì thi.
PEN 2017 cùng Cô Hương Fiona –Thầy Phan Huy Phúc để chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2017


Giáo viên : Nguyễn Thanh Hương

TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH

Phỏng đoán trong quá khứ nên dùng Modal Verb (must) + have+ P2.

Q27. D. She suggested that I see a doctor if the sore throat did not clear up.
Câu gốc: “ Bạn nên tới gặp bác sĩ nếu họng vẫn chưa khỏi đau” cô ấy nói với tôi.
Cô ấy gợi ý/ đề nghị rằng tôi nên tới gặp bác sĩ nếu họng vẫn chưa khỏi đau.

Q28. C.
Câu gốc: Nếu không có lời khuyên của thầy giáo, cô ấy sẽ đã chẳng viết được bài luận hay như
vậy.
Câu tương ứng đúng: Cô ấy đã viết được bài luận hay nhờ vào lời khuyên của thầy giáo.
2 câu hỏi nối 2 câu đơn thành 1 câu ghép. (2 khó)
Q29. C. Câu gốc: Cô ấy đã cố gắng rất nhiều trong kì thi lái xe. Cô ấy không thể vượt qua được.
Câu tương ứng: Dù có cố gắng thế nào, cô ấy vẫn không thể đậu được kì thi lái xe.
Cấu trúc: No matter how+ adv+ S+V
Q30 A. Chúng tôi đã không muốn tiêu nhiều tiền. Chúng tôi đã ở một khách sạn rẻ
Câu tương ứng : Thay vì (để mà không) tiêu nhiều tiền, chúng tôi ở một khách sạn rẻ
Cấu trúc: Rather than + Ving.
5 câu bài điền từ vào đoạn văn.
Q31. A. There is a lot that you can do to improve your memory: Có nhiều cách để cải thiện trí
nhớ của bạn.
Q32. A. the reason why…: lý do tại sao, lý do mà.
Q33. C Take an active interest in what you want to remember, and focus on it consciously
Chủ động tìm những điều thú vị trong những cái bạn muốn nhớ và tập trung có ý thức.
Q34. C heart rate: nhịp đập của tim

PEN 2017 cùng Cô Hương Fiona –Thầy Phan Huy Phúc để chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2017


Giáo viên : Nguyễn Thanh Hương

TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH

Q35. the fats found in fish: lượng chất béo tìm thấy trong các loại cá như…
2 bài đọc, mỗi bài đọc gồm 7 câu.
Bài 1: Nước uống tăng lực

Q36. C. more energy Những thức uống đề cập trong đoạn 1 nhằm cung cấp cho khách hàng….
Thêm năng lượng. These beverages have the specific aim of giving tired consumers more energy.
Q37. C Red Bull. Từ “it” trong đoạn 2 thay thế cho ‘Red Bull”
The company that puts out this beverage has stated in interviews that Red Bull is not a thirst
quencher. Nor is it meant to be a fluid replacement drink for athletes.
Q38. D. Theo bài viết thì điều gì khiến các nhà nghiên cứu khó có thể biết là thức uống tăng
năng lượng này có thực sự đem lại năng lượng không?
D. The mixture of various ingredients: sự pha trộn của quá nhiều thành phần.
Another problem is that there are so many things in the beverages. Nobody knows for sure how
all of the ingredients in energy drinks work together.
Q39 B. Từ “plausible” gần nghĩa với từ : B. reasonable: hợp lý.
Q40 D. Dr. Bauer đã nghiên cứu gì?
D. Vitamins and chemicals in the body: Vitamin và các chất hóa học trong cơ thể.
Vì ông đưa ra các nhận định liên quan đến ảnh hưởng của các đồ uống lên cơ thể nên D là hợp
lý nhất.
He says, ―It is plausible if you put all these things together, you will get a good result.” However,
Dr. Bauer adds the mix of ingredients could also have a negative impact on the body. ―We just
don't know at this point” he says.
Q41 C. Điều gì là không đúng theo như bài viết:
C. It has been scientifically proved that energy drinks work. (Nó đã được chứng minh một cách
khoa học rằng nước tăng lực có hiệu quả)
Health professionals are not so sure, though. For one thing, there is not enough evidence to show
that all of the vitamins added to energy drinks actually raise a person's energy level.

PEN 2017 cùng Cô Hương Fiona –Thầy Phan Huy Phúc để chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2017


Giáo viên : Nguyễn Thanh Hương

TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH

Q42.B Ý chính của bài là gì?
B. It is uncertain whether energy drinks are healthy.
Vẫn chưa chắc chắn liệu rằng nước uống tăng lực tốt cho sức khỏe (ý được tìm thấy xuyên suốt
trong bài)
Bài 2: Thời tiết khắc nghiệt.
Q43. Trong bài đề cập rằng thời tiết khắc nghiệt:
A. becoming more common: ngày càng phổ biến
In theory, they are very rare. But these days, our TV screens are constantly showing such
extreme weather events.
Q44. D. “lethal” = D. causing deaths: gây chết người.
Q45. A. Điều gì gây ra hàng ngàn cái chết năm 2003:
A. a period of hot weather : thời kỳ nắng nóng kéo dài
And then there are unexpected heat waves, such as in 2003 in Europe. That summer, 35,000
deaths were said to be heat-related.
Q46.C Theo như bài viết thì thời tiết khắc nghiệt là một vấn đề vì:
C.it‘s often very destructive- nó có tính hủy diệt/ phá hoại
The effects of this kind of rainfall are dramatic and lethal.
And then there are unexpected heat waves, such as in 2003 in Europe. That summer, 35,000
deaths were said to be heat-related.
Q47. C. Từ “ That” trong đoạn 3 thay cho:
C.greenhouse gases
greenhouse gases that trap heat in the Earth‘s atmosphere.
Q48.B. Thời tiết khắc nghiêt có thể được gây ra bởi:
B. water vapour in the atmosphere: hơi nước trong không khí
PEN 2017 cùng Cô Hương Fiona –Thầy Phan Huy Phúc để chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2017


Giáo viên : Nguyễn Thanh Hương

TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TIẾNG ANH

Warmer oceans produce more water vapour – think of heating a pan of water in your kitchen.
Turn up the heat, it produces steam more quickly. Satellite data tells us that the water vapour in
the atmosphere has gone up by four percent in 25 years. This warm, wet air turns into the
rain, storms, hurricanes and typhoons that we are increasingly experiencing.
Q49.C. Vệ tinh được dùng để:
C.measure changes in atmospheric water vapour
Satellite data tells us that the water vapour in the atmosphere has gone up by four percent
in 25 years.
Q50. D. Ý nào mà bài đọc không ủng hộ:
D. Such extreme weather is hardly the consequence of human activity.
Thời tiết khắc nghiệt hiếm khi là hậu quả của hoạt động của con người.

PEN 2017 cùng Cô Hương Fiona –Thầy Phan Huy Phúc để chinh phục kì thi THPT Quốc Gia 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×