Tải bản đầy đủ

SKKN ung dung cong nghe thong tin trong viec ren ki nang doc cho hoc sinh lop 4

Phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân
---------------

Mó SKKN

Sáng kiến kinh nghiệm
ứng dụng công nghệ thông tin trong việc
rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 4

Lĩnh vực/Môn: Tiếng Việt


øng dông CNTT trong viÖc rÌn kÜ n¨ng ®äc cho HS líp 4
N¨m häc: 2015-2016

2/32


øng dông CNTT trong viÖc rÌn kÜ n¨ng ®äc cho HS líp 4

MỤC LỤC


A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài..................................................................................................
1
II. Phạm vi thực hiện đề tài.....................................................................................
3
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở khoa học.....................................................................................................
4
II. Đánh giá thực trạng.............................................................................................
4
III. Các giải pháp và biện pháp rèn kĩ năng đọc qua ứng dụng CNTT....................
6
A. Rèn kĩ năng đọc thành tiếng qua ứng dụng CNTT.............................................
6
B. Rèn kĩ năng đọc thầm.........................................................................................
15
C. Rèn kĩ năng đọc hiểu qua ứng dụng CNTT........................................................
16
D. Một số biện pháp khác để củng cố thêm cho việc rèn kĩ năng đọc hiểu qua
CNTT.......................................................................................................................
21
IV. Kết quả sau khi thực hiện đề tài........................................................................
30
C. KẾT LUẬN
3/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4

A. T VN
i. Lí DO CHN TI:
t nc ta ang chuyn sang thi k thc hin cụng nghip hoỏ, hin i
hoỏ v hi nhp quc t, Giỏo dc-o to c ng v nh nc t v trớ
quc sỏch hng u nhm mc tiờu Nõng cao dõn trớ, o to nhõn lc, bi
dng nhõn ti. Vn kin Hi ngh ln th hai BCHTW khoỏ VIII ó ch rừ:
Chm lo phỏt trin ngun lc con ngi , chun b lp ngi lao ng cú mt
h thng yờu cu phự hp vi yờu cu phỏt trin ca t nc trong thi k mi,
nhng con ngi phỏt huy tớnh tớch cc cỏ nhõn, lm ch tri thc khoa hc v
cụng ngh hin i, cú t duy sỏng to, cú k nng thc hnh gii, cú tỏc phong

cụng nghip, l nhng ngi tha k xõy dng CNXH va hng va
chuyờn nh li cn dn ca Bỏc H.
Trong h thng giỏo dc quc dõn, bc tiu hc chim mt v trớ vụ cựng
quan trng. Giỏo dc tiu hc l nn múng ca Ngụi nh giỏo dc. hc
sinh tiu hc phỏt trin mt cỏch ton din v phự hp vi lp ngi lao ng
mi, ó nhiu nm ngnh GD tin hnh i mi vi nhiu phng phỏp: Nờu
vn , Ly hc sinh lm trung tõm v hin nay ang sụi ni vi phng
phỏp Tớch cc hoỏ hot ng hc tp ca hc sinh; Để phát huy tính tích cực
học tập của học sinh, trong những năm gần đây, ngành giáo dục đã xác định phải
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trờng học bởi chính công nghệ
thông tin có tác dụng mạnh mẽ làm thay đổi phơng pháp dạy và học của cả thầy
và trò.
Trong chng trỡnh tiu hc, Tp c là một phõn mụn cú v trớ c bit
quan trng hng u ca hc sinh bc hc u tiờn trong trng ph thụng.
Tp c chớnh l cụng c u tiờn hc tp kin thc ca cỏc mụn hc khỏc.
Trong quỏ trỡnh c, k nng c l mt trong bn k nng b phn (nghe,
c, núi, vit) trong hot ng ngụn ng. c giỳp chỳng ta tip nhn c
nhng thnh tu vn minh ca xó hi loi ngi. Thụng qua c, hc sinh phỏt
huy c kh nng t hc hi, tỡm tũi ng thi m rng thờm tm hiu bit v
thiờn nhiờn t nc, v cuc sng con ngi, v vn hoỏ phong tc tp quỏn
ca dõn tc ta núi riờng v th gii núi chung. T ú bit khc phc khú khn v
4/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
thy c cỏi hay cỏi p trong cuc sng hc hi tip thu. Ngoi ra, nh cú
c giỳp cỏc em phỏt trin vn Ting Vit nh : K nng s dng ngụn ng, s
dng ting m hc tp v giao tip trong cỏc mụi trng hot ng ca la
tui. Bc u gõy hng thỳ cho cỏc em v s ham mun tỡm hiu Ting Vit
nh yờu thớch th vn, t ho nn vn hoỏ dõn tc. c bit trong thi i công
nghệ thụng tin thỡ vic c cng quan trng gúp phn gi gỡn s trong sỏng ca
Ting Vit v lm hnh trang cho nhng cp hc sau ny.
* T những vấn đề đã nêu, vic bi dng rốn luyn cỏc em cú k nng
c l vic lm khụng th thiu ca mi giỏo viờn khi tham gia ging dy Tập
đọc lp 4. Đặc biệt là ứng dụng CNTT để rèn kĩ năng đọc cho học sinh là một
phơng pháp hỗ trợ rất đắc lực để khơi dậy sự hứng thú, tích cực,tự giác học tập
của các em .
Trong ti ny tụi cng xin mnh dn vit lờn nhng phn kiến thức,
phng phỏp v bin phỏp Phát huy tính tích cực của học sinh qua việc
ứng dụng CNTT để rèn k nng c cho hc sinh lp 4 m tụi ph trỏch
trong khuụn kh cho phộp.
II- Phạm vi thực hiện đề tài:
- i tng: Hc sinh lp 4 trng tiu hc
- ti c thc hin trong cỏc tit tp c hoc cỏc tit hng dn hc
bui 2.

5/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4

B. GII QUYT VN
I. Cơ S KHOA HC:
Mụn Tp c lp 4 cung cp cho hc sinh nhng hiu bit v thiờn nhiờn,
t nc, con ngi (nh ó nờu trờn), cung cp vn t, tng cng kh nng
din t, trang b mt s hiu bit ban u v cỏc tỏc phm vn hc (nh ti,
ct truyn, nhõn vt) ng thi gúp phn rốn luyn nhõn cỏch cho hc sinh.
Tuy nhiờn, bi tp c lp 4 cú s lng t nhiu hn, vic c bt u chỳ ý
n yờu cu biu cm, cõu hi tỡm hiu bi chỳ trng vo khai thỏc hm ý v
ngh thut biu hin cng nhiu hn.
II. NH GI THC TRNG:
1, Qua nghiên cứu chơng trình:
Chng trỡnh Tp c lp 4 gm 35 tun, trong ú mi tun gm hai tit
tp c, vi yờu cu hc sinh bit cỏch c cỏc loi vn bn hnh chớnh, khoa
hc, bỏo chớ, vn hc phự hp vi th loi v ni dung vn bn, bc u lm
quen vi vn bn kch, th hin c tỡnh cm, thỏi ca tỏc gi, ging iu
ca nhõn vtVỡ vy vic làm thế nào để bi dng, xõy dng phơng pháp,
cỏc em có hứng thú học tập, tích cực chủ động và có kĩ năng đọc tốt là việc làm
hết sức quan trọng. Quỏ trỡnh xõy dng, rốn k nng c cho cỏc em li vụ cựng
phong phỳ, a dng.
2, Qua thực tế giảng dạy và dự giờ của giáo viên.
Bờn cnh ú, qua dự giờ của các bạn đồng nghiệp và thực tế giảng dạy của
bản thân, tôi thấy: trong phng phỏp dy Tp c giáo viên cũn mc nhng tn
ti ph bin l dạy bằng phơng pháp truyền thống, coi nh thc hnh, cũn nng
v ging gii, cha coi trng vic phỏt trin nng lc, trớ tu ca hc sinh. Coi
nh kĩ thuật đọc của học sinh và khõu c hiu. Bn thõn giỏo viờn cũn lỳng
tỳng trong khi dy Tp c, chng hn nh: Ging c ca tng bi, tng on,
cỏch cha li phỏt õm cho hc sinh, cỏch phi hp gia c thnh ting vi c
hiu trong mt bi Tp c. Chủ yếu dùng SGK để giảng dạy mà không có phơng tiện hỗ trợ nên dễ gây nhàm chán, tẻ nhạt với học sinh. Hoặc kéo dài về thời
gian nên tình trạng cháy giáo án thờng xuyên xảy ra. Hầu hết giáo viên chỉ
chú trọng dạy đúng và đủ quy trình tiết học, đủ các bớc lên lớp song cha chú
trọng việc có phơng pháp dạy tập đọc sao cho tiết học hay, đạt hiệu quả cao hơn.
6/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
3, Qua cách học của học sinh.
Ngay t u nm hc, khi mi nhn lp 4 trờng tiểu học, quận Thanh
Xuân thụng qua nhng gi Tp c v qua bi kho sỏt cht lng c u
thỏng 9 tụi thy cú mt thc trng l :
+ Mt s hc sinh c cha rừ rng, rnh mch, chm, ụi lỳc cũn ngắc
ngứ dng li nhng ting khú ỏnh vn, c cũn nh cha t tin.
+ Phỏt õm cha chun; nhm ln gia l v n; s v x; tr v ch
+ a s cỏc em ngt ngh hi khụng ỳng ch
+ Cha hiu c mt s t thụng thng.
+ Khi c thm vi yờu cu chia on ca bi hc sinh cha lm
c.
+ Cha biu hin cm xỳc vo bi c.
+ Cha hiu c ý trong cõu hay on va c.
+ Cha nắm đợc nội dung bài học.
+ Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi các em còn nhỏ, đang ở độ tuổi mải chơi
thích tìm hiểu những điều mới lạ nhng sự rèn luyện về t duy ngôn ngữ cha cao,
cha có sự kiên trì học tập. Quá trình nhận thức thờng gắn với những hình ảnh,
hoạt động cụ thể, nên việc bắt các em chú ý vào bài học chỉ bằng sách giáo khoa
sẽ gây sự nhàm chán không muốn học.
4, Về phơng tiện, đồ dùng.
Tập đọc là môn đòi hỏi nhiều đến kĩ năng thực hành. Để tạo điều kiện cho
học sinh thực hành đợc tốt, các em phải đợc đọc nhiều, đợc quan sát qua tranh,
ảnh, câu hay đoạn văn bản đợc hớng dẫn trực tiếp qua các kí hiệu...và có sự hỗ
trợ về đồ dụng trực quan đẹp, hình ảnh rõ ràng sẽ phát huy đợc tính tích cực chủ
động, sáng tạo và khơi dậy sự hứng thú của các em.
Trong thực tế tôi thấy:
- Nguồn sách của các em còn quá ít.
- Th viện của trờng cha phong phú, cha thu hút học sinh.
- Tranh ảnh dùng cho các bài học quá ít ỏi, chủ yếu các em đợc rèn luyện
bằng bài đọc của sách giáo khoa...
- Các câu văn dài hay đoạn văn cần luyện đọc hầu hết các em chỉ đợc hớng dẫn trực tiếp trên sách giáo khoa là chính nên hiệu quả của việc đọc cha cao.
III. CC PHNG PHP V BIN PHP RẩN K NNG C

QUA NG DNG CNTT.
7/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
Nng lc c c to nờn t nhng k nng b phn, cng l nhng yờu
cu v cht lng ca c ú l: c ỳng, c nhanh, c hiu v c din
cm. Nhng yờu cu c hỡnh thnh di các hỡnh thc: c thnh ting v
c thầm, đọc hiểu. Trong đề tài này với khuôn khổ hạn hẹp, tôi chỉ xin phép đợc trình bày những hình thức để rèn kĩ năng đọc cho học sinh qua ứng dụng
CNTT, chủ yếu là kĩ năng đọc thành tiếng và phần đọc hiểu. Những phần khác
có liên quan đến kĩ năng đọc nh kĩ năng làm mẫu của giáo viên, vốn sống và
năng lực cảm thụ văn học...tôi xin phép đợc trình bày ở mảng đề tài khác.
A- Rèn kĩ năng đọc thành tiếng qua ứng dụng CNTT
I, Giáo viên cần nắm vững các vấn đề sau:
Cần nắm chắc nội dung kiến thức và các phơng pháp dạy học của phân
môn tập đọc. Có hiểu biết về trình độ tin học và công nghệ thông tin, biết cách
tạo lập các trang trình chiếu qua kênh chữ hay hình ảnh, đoạn phim trên các slide
điện tử phù hợp với bài bằng cách kết hợp với các hiệu ứng trong việc ứng dụng
các phần mềm hỗ trợ nh Power Point, phần mềm Media Play, phần mềm Flats,
phần mềm video clip, scan tranh ảnh...chủ yếu đợc khai thác từ Internet một cách
hợp lý để giúp cho bài giảng phong phú. Từ đó biết kết hợp với các phơng pháp
gây hứng thú để rèn kĩ năng đọc cho học sinh đạt hiệu quả cao.
II. Cỏc bin phỏp t chc quỏ trỡnh rốn c thnh ting qua ứng dụng
CNTT.
1. Luyn c to
giao tip bng li cú hiu qu, giỏo viờn phi cho cỏc em hiu rng cỏc
em c khụng ch c cho mỡnh cụ giỏo m cũn cho tt c cỏc bn trong lp
cựng nghe nờn cn phi c vi ging ln cho mi ngi nghe rừ.
Mun luyn cho hc sinh c to, giỏo viờn phi ng viờn cỏc em t tin
ng thi luyn cho cỏc em k thut nõng cao ging cng nh luyn cho cỏc em
cỏch th sõu ly hi. Nhng c to khụng cú ngha l c quỏ to (c nh
go lờn) hay ngc li c quỏ nh (c lớ nhớ õm thanh khụng thoỏt ra khi
ming) s lm cho ngi nghe theo dừi mt cỏch mt mi khú chu. Tu theo s
lng ngi nghe m ngi c cn iu chnh õm lng cho phự hp. Mun
vy giỏo viờn cn c mu hc sinh nhn rừ ln ca ging nh th no l
va phi.
T chc cho hc sinh luyn c to di hỡnh thc c cỏ nhõn (c trong
nhúm, cp, c trc lp), tng cng hỡnh thc c cỏ nhõn. Tng cng hỡnh
thc c ni tip luyn c nhiu hc sinh c to.
8/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
Để hỗ trợ cho việc đọc to đợc hiệu quả, giáo viên có thể đa đoạn văn bản
cần đọc này vào các slide trình chiếu giúp học sinh chú ý hơn. Tuy nhiên theo
từng bài, từng đoạn văn bản để đa lên slide cho phù hợp tránh sự lạm dụng
CNTT không phù hợp.
2- Luyn c ỳng.
a, Đọc đúng chớnh õm Ting Vit (âm, từ, khó).
lp 4, yờu cu ny ó c gim nh hn so vi lp 1, 2 , 3. Tuy nhiờn
vi lp c yu, vic luyn c ỳng chớnh õm vn l yờu cu cn thit vỡ cỏc
em phỏt õm cha chun, d ln. Chng hn :
+ Lỏ tru c thnh nỏ tru
( ln ln gia l v n)
+ Gió go c thnh dó go
( ln ln gia gi v d)
+ Sỏng nay c thnh xỏng lay ( ln ln gia s v x ; l v n)
Nhng õm ny thng cú bt kỡ bi tp c no. Nhng nếu chỉ cho HS
phát âm máy móc tức là nhìn SGK thì hiệu quả không cao. Còn nếu ghi lên bảng
nếu quá nhiều từ hoặc từ khó viết nh các tiếng nớc ngoài sẽ mất nhiều thời gian
ảnh hởng đến tiến trình và hiệu quả tiết học. Vỡ vy tôi đa các từ khó đọc lên các
trang trình chiếu trên phần mềm Power Point qua màn hình rộng sẽ tiết kiệm đợc
thời gian đồng thời thu hút sự chú ý và gây hứng thú trong giờ học. Khi hớng dẫn
các em đọc tôi vẫn thờng kết hợp hớng dẫn tỉ mỉ cả phần đọc âm trong từ (đối
với những học sinh đọc yếu và ngọng âm), tôi lm mu trc sau ú cho cỏc em
phỏt õm theo thỏng u tiờn ca nm hc.
Vớ d:
+ m l : Khi phỏt õm, u li chm hm ch, bt õm
+ m n : u li thng, ỏp mt li lờn hm ch, bt õm
+ m x : Phỏt õm nh
+ m s : L ph õm u li. Khi phỏt õm u li nõng lờn to khe h,
bt õm qua rng mụi.
+ m r : Khi phỏt õm cn un li, y hi mnh, to rung cn thit
+ Nhng ting cú thanh hi (?), thanh ngó (~) m hc sinh vn cũn 1 s
em c do ngng la tui, tụi cng sa li cho cỏc em bng cỏch lm mu nh
trờn hoc gi hc sinh khỏc lm mu cỏc em lng nghe - c li.
Vớ d:
sng sng: cú em c thnh sng sng (ln ln ~ /)
9/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
Sau đó, vic luyn c ỳng chớnh õm tụi khụng tỏch riờng nh lp 1,2,3
na m khi tin hnh cho hc sinh luyn c (cỏ nhõn, ni tip) tôi kết hợp sửa
trong khi học sinh đọc cá nhân.
b, Luyn ngt, ngh hi ỳng ch trong cõu, on, bi.
Vic ngt ging ỳng, khi c do lụgic, do ý ngha cõu, on thụng
thng khi vit c th hin bng du cõu v khi c c th hin bng ngt
ging (gi l ngt ging logic).
Nhng lp 4, cỏc bi tp c ó nõng lờn mc nhiu bi cú cõu di
m khụng cú du cõu, khi c phi t ngt ging logic sao cho phự hp.
Chng hn: Nu dựng vch chộo ghi vo v trớ ngt ging logic ta s ngt
theo ký hiu (/), v trớ du phy hoc cõu di t ngt khi c ngt ging ngn
(kớ hiu bng mt vch chộo); v trớ du chm ngt ging di hn (//). Du
chm xung dòng ngh di hn na (///).i vi bi th, vic ngt ging khụng
ch ph thuc vo du cõu m cũn cn c vo tỡnh tit, nhp iu ca th ca.
Để giúp học sinh nắm bắt đợc cách ngắt giọng logic với các kí hiệu trên
một cách nhanh chóng, tôi sử dụng CNTT dùng các hiệu ứng trong powerpoint
hoặc bảng tơng tác điện tử các em sẽ đợc quan sát và thực hành đọc trực tiếp trên
màn hình rộng gây đợc sự chú ý, hứng thú và tự giác học tập của các em. để sử
dụng CNTT hiệu quả, tôi chọn phông chữ, phông nền, màu nền phù hợp, độ sáng
vừa phải và cũng không quá tối, nhợt nhạt hay màu sắc quá loè loẹt sẽ rối mắt
sao cho phông chữ nổi bật trên màu nền nhã nhặn. Những kí hiệu ngắt giọng
dùng hiệu ứng đổi màu và xuất hiện cùng một lúc hoặc lần lợt chỉ với một lần
nhấn chuột nhng không quá nhanh (HS sẽ khó nhận biết) hoặc quá chậm (ảnh hởng đến thời gian).
Biện pháp thực hiện nh sau: Giai đoạn đầu, giáo viên đa ra mẫu câu, đoạn
cần luyện đọc đúng, gọi một học sinh đọc, học sinh khác nhận xét, sửa cách đọc
hoặc có thể đa ra cách đọc khác rồi rút ra sự thống nhất chung. Sau đó khi các
em đã quen với cách làm này có thể hỏi luôn về cách ngắt câu và nhận xét thống
nhất sau đó cho vài em đọc lại.
*Vớ d 1:
Ch Nh Trũ bộ nh li gy yu quỏ, / ngi b nhng phn/ nh mi lt.
(D Mốn bờnh vc k yu Tụ Hoi TV4, tp 1)
*Vớ d 2:
ờm nay/ anh ng gỏc tri.// Trng ngn v giú nỳi bao la / khin lòng
anh man mỏc ngh ti trung thu/ v ngh ti cỏc em//
10/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
(Trung thu c lp Thộp Mi TV4, tp 1)
*Vớ d 3:
Mang theo truyn c/ tụi i
Nghe trong cuc sng/ thm thỡ ting xa.//
Vng cn nng, trng cn ma/
Con sụng chy/ cú rng da nghiờng soi.//
(Truyn c nc mỡnh, - Lõm Th M D - TV4, tp 1)
*Ví dụ 4: trong bài Cánh diều tuổi thơ (Tạ Duy Anh, TV4, tập 1), tôi thiết kế
ngắt giọng lôgic qua câu văn dài nh sau:
Tụi ó nga c sut mt thi mi ln / ch i mt nng tiờn ỏo xanh
bay xung t tri / v bao gi cng hi vng / khi tha thit cu xin:Bay i diu
i! Bay i!
3. Rốn c din cm:
c din cm l hỡnh thc c cú ng iu phự hp vi ni dung vn bn
nhm truyn cm c ni dung bi c n vi ngi nghe.
c din cm c thc hin trờn c s c ỳng, c lu loỏt, trụi chy
ri s dng ng iu khi c (ngắt giọng biểu cảm). Ng iu c din cm bao
gm cỏc yu t sau:
- Ngt ngh ỳng, nhp iu phự hp vi ni dung, cng c (nhn
mnh hay lt nh), õm lng c (to hay nh) ging c (lờn cao hay xung
thp) v thay i sc thỏi ging c.
- Cũng tơng tự với cách ngắt giọng logic, ở phần này tôi cũng sử dụng các
slide trình chiếu với những hiệu ứng đơn giản. Riêng phần thể hiện cờng độ đọc
và các đoạn cần thể hiện sự thay đổi sắc thái biểu cảm dùng kí hiệu gạch chân,
đổi màu phông chữ sau đó bằng các hiệu ứng cho xuất hiện lần lợt trên slide thay
vì phải mất thời gian viết bảng bằng phấn vừa tốn công mà không mang lại hiệu
quả cao.
Vớ d v mt s bi c thc hnh trờn lp:
a. Ngt ngh bc l c ý t, ni dung bi hc:
- din t c tỡnh cm yờu thng tha thit ca ngi m T ễi vi
con v vi cỏch mng th hin qua li ru du dng, m thm. hc sinh phi chỳ
ý cỏch ngt nhp bi th nh sau:
Em cu Tai/ ng trờn lng m i/
11/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
Em ng cho ngoan/ ng ri lng m/
M gió go/ m nuụi b i/
Nhp chy nghiờng,/ gic ng em nghiờng/
M hụi m ri,/ mỏ em núng hi/
Vai m gy/ nhp nhụ lm gi/
Lng a nụi/ v tim hỏt thnh li:/
a. Nhp iu thay i lỳc chm rói, lỳc nhanh hn phự hp vi ni dung
bi c:
Ví dụ: Trong bài: D Mốn bờnh vc k yu Tụ Hoi TV4, tp 1, ngắt đoạn
nh sau:
T trong hc ỏ, mt m nhn cong chõn nhy ra, hai bờn cú hai nhn
vỏch nhy kốm. Dỏng õy l v chỳa chùm nh Nhn. Nom cng anh ỏ, nc nụ
lm. Tụi quay pht lng, phúng cng p phanh phỏch ra oai. M nhn co rỳm
li / ri c rp u xung t nh cỏi chy gió go. tụi thột:
(nhp iu chm rói, cng thng, hi hp)
- Cỏc ngi cú ca n, ca , bộp múp bộo mớp m c ũi mói mt tớ to
n ó mấy i ri. Li cũn kộo bố kộo cỏnh / ỏnh p mt cụ gỏi yu t th
ny. Tht ỏng xu h/. Cú phỏ ht vũng võy i khụng.
(nhp iu nhanh, mnh m, dt khoỏt, anh thộp nh ra lnh)
c. Cng c nhn mnh hay lt nh, õm lng phỏt ra to hay nh.
Chng hn cng on trờn nhng khi c nhn ging nhiu t gch chõn.
T trong hc ỏ, mt m nhn cỏi cong chõn nhy ra, hai bờn cú hai
nhn vỏch nhy kốm. Dỏng õy l v chỳa trựm nh nhn. Nom cng anh ỏ,
nc nụ lm. Tụi quay pht lng, phúng cng p phanh phỏch ra oai. M nhn
co rỳm li / ri c rp u xung t nh cỏi chy gió go. Tụi thột :
Cỏc ngi cú ca n ca , bộo mỳp bộo mớp m c ũi mói mt tớ to
n ó my i ri. Li cũn kộo bố kộo cỏnh / ỏnh p mt cụ gỏi yu t th
ny. Tht ỏng xu h/ Cú phỏ ht vũng võy i khụng?
( D Mốn bờnh vc kẻ yu Tụ Hoi TV4, tp 1)
d. Ging lờn cao hoc xung thp: Thng c cao ging cui cõu hi, cõu
cm. Chng hn:
Em cu tai ng trờn lng m i! (đọc cao ging t m i)
(Khỳc hỏt ru những em bé lớn trên lng mẹ- Nguyễn Khoa Điềm, TV4, tập
2)
12/32


øng dông CNTT trong viÖc rÌn kÜ n¨ng ®äc cho HS líp 4
Có phá hết vòng vây đi không? (cao giọng ở: “đi không”?)
(Dế Mèn bênh vực kẻ yếu – Tô Hoài – TV4, tập 1)
®. Thay đổi giọng đọc để thể hiện những sắc thái tình cảm, đa dạng như vui
vẻ, hóm hỉnh, lo lắng, buồn phiền, hờn giận, chế giễu, trìu mến, phẫn nộ……
Chẳng hạn: Đọc bài thơ: Mẹ ốm (Trần Đăng Khoa- TV 4, tập 1)
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
Khắp người đau buốt nóng ran
Mẹ ơi cô bác xóm làng đá thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín, ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
Mẹ vui con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện, rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình co sắm cả ba vai chèo.
Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ có nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say
13/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
Ri ra c sỏch, cy cy
M l t nc, thỏng ngy ca con.
- Khi c bi ny, tụi cho hc sinh tho lun cp ụi tỡm ra cỏch c
tng kh th.
+ Kh 1,2: ging trm bun vỡ m m
+ Kh 3: Lo lng vỡ m st cao
+ Kh 4,5: Ging vui khi m kho, din trũ cho m xem.
+ Kh 6,7: ging thit tha vỡ th hin lũng bit n ca bn nh i vi m.
e. Ngoi nhng bi c thc hnh trờn lp nh ngt, ngh, nhp iu, cng
c. Tụi cũn dy cho cỏc em phõn bit cỏch c gia cỏc loi cõu.
Cao ging cui cõu hi, cõu cm, i vi cõu k, c theo ging ca
ngi dn chuyn, chm rói, nhp iu va phi. i vi cõu i thoi cn phõn
bit ging cỏc nhõn vt khi c ngi nghe cú th bit trong bi có my nhõn
vt, hoc đọc phân biệt giữa nhõn vt ngi gi, tr em
Cỏc nhõn vt l ngi ln thng phi c vi ging nh c, trm,
thong th hay trỡu mn cũn tr em phi c vi ging hn nhiờn, nhớ nhnh
Hoặc trong cùng một nhân vật, tuỳ từng văn cảnh cần có giọng đọc khác nhau.
Chẳng hạn nhõn vt D Mốn trong bi D Mốn bờnh vc k yu ca
Tụ Hoi: Li k ca D Mốn c vi ging chm, th hin s ỏi ngi, thng
xút vi Nh Trũ, li D Mốn núi vi Nh Trũ c vi ging mnh m, dt
khoỏt, th hin s bt bỡnh, thỏi kiờn quyt, li ca D Mốn i vi bn
Nhn, ging mnh m, anh thộp nh ra lnh.
*Hay ở bài Ga-vrốt ngoài chiến luỹ (V. Huy- gô - TV4, tập 2) có đoạn:
- Cậu làm trò gì đấy? (Giọng hoảng hốt, ngạc nhiên) Cuốc-phây-rắc hỏi.
- Em nhặt cho đầy giỏ đây! (giọng hồn nhiên, nhí nhảnh)
- Cậu không thấy đạn réo à? (giọng lo lắng)
- Có chứ, nó rơi nh ma ấy. Nhng làm sao nào? (giọng hồn nhiên, tinh
nghịch)
Cuốc-phây-rắc thét lên:
- Vào ngay! (giọng quát lớn, lo lắng)
- Tí ti thôi! (giọng hồn nhiên) Ga-vrốt nói.
Trong quỏ trỡnh rốn c din cm, tụi rốn cho cỏc em k nng s dng cỏc
kớ hiu trong bi c, chng hn:
(/) ngt nhanh
14/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
(//) ngh hi lõu
(-): nhn ging
: cao ging
: thp ging
Vớ d: Hai ngi bt tnh dn/, nhn ra bn cũ thỡ l quỏ, / kờu lờn:
- ễi , chớnh l anh ó cu chỳng tụi y ? Sao trụng anh khỏc th ?
- Cú gỡ õu /, ti t nung trong la.// Bõy gi t cú th phi nng, phi
ma hng i ngi.
Nng cụng chỳa phc quỏ, / thỡ tho vi chng k s:
- Th m chỳng mỡnh mi chỡm xung nc ó va ra. (giọng nhỏ lại)
t Nung ỏnh mt cõu cc tuch:
- Vỡ cỏc ng y trong l thu tinh m.
( Chỳ t Nung - Nguyn Kiờn)
- Lỳc u khi hc sinh cha quen, cha nh tụi dựng cỏc kớ hiu a vo
cỏc cõu, on vn, th ri hi hc sinh: Kớ hiu ú cn c nh th no?
hc sinh nh cỏc kớ hiu tụi cho hc sinh lm bi tp:
- Em hóy c ỳng , din cm theo kớ hiu trong on vn trờn th hin
s ngc nhiờn, khõm phc khi gp li t Nung v s thng thn chõn thnh ,
bc tuch ca t Nung.
Sau khi hc sinh ó nh c cỏc kớ hiu trờn, mi bi tp c phn
hng dn hc sinh c din cm, sau khi chn on cn c, tụi cho mt hc
sinh c c on, c lp theo dừi, tỡm cỏch ngt, ngh, nhn ging v ging c
ca on sao cho phự hp. Vi cỏch lm ny, ch sau mt thi gian ngn hc
sinh ó t nhn ra cỏch c cho phự hp vi mi loi bi tp c khỏc nhau và
có thể đa ra đợc nhiều cách đọc khác nhau trong cùng một câu văn ,đoạn văn mà
vẵn thể hiện ngữ điệu phù hợp với văn cảnh đó.
Chẳng hạn với câu văn sau:
Tuổi thơ của tôi đợc nâng lên từ những cánh diều.
(Cánh diều tuổi thơ, Tạ duy Anh, TV4, tập 1)
Học sinh của tôi đã ngắt nh sau:
Cách 1: Tuổi thơ của tôi / đợc nâng lên từ những cánh diều. (ngắt theo
cụm C-V nhấn mạnh kí ức tuổi thơ của tác giả)
Cách 2: Tuổi thơ của tôi đợc nâng lên / từ những cánh diều. (ngắt theo
cách biểu cảm nhấn mạnh những cánh diều đã làm cho tuổi thơ của tác giả
thêm đẹp, nâng những ớc mơ của tác giả bay cao.)
15/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
Bằng cách ứng dụng CNTT với những hiệu ứng phong phú đã mang lại
hiệu quả rất cao, tạo niềm say mê hứng thú giúp các em diễn cảm tốt hơn.
Chẳng hạn slide rèn học sinh đọc diễn cảm trong bài Ga-vrốt ngoài chiến
luỹ:

4. Rốn k nng c lu loỏt:
Vi hc sinh lp 4, c lu loỏt l mt trong nhng k nng hng u cn
t, nhng vỡ lp tụi l mt lp yu nờn sau khi hc sinh ó c ỳng, rừ rng,
rnh mch tụi tip tc luyn cho hc sinh c lu loỏt ngha l yêu cu c
nhanh hn, khụng b vp, bit iu chnh tc c ngi nghe kp theo dừi.
Thụng thng vi hc sinh lp 4, tc c khong 80 90 ting/ phỳt vi tt
c cỏc vn bn ngh thut (th, vn xuụi), hnh chớnh, khoa hc, bỏo chớ.. Nu
c chm quỏ hoc ờ a, p ỳng hoc ngc li c lin thong, nhanh quỏ u
lm cho ngi nghe khú hiu ỳng v y ni dung bi.
Bin phỏp ứng dụng CNTT để rèn luyện cho hc sinh c lu loỏt l: trên
cơ sở các trang trình chiếu đã soạn thảo (đối với đoạn văn, thơ hoặc câu văn, thơ)
hoặc dùng SGK (đối với cả bài), mt hc sinh khỏ c trc- lp c thm, c
ni tip tng on theo nhúm - cp. Trc khi c bi, hc sinh phi cú s
chun b trc nh chng hn nh: xem trc bi c, vi hc sinh yu tp
16/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
c i c li nhiu ln lõu dn s to thnh thúi quen, k nng phn x
c, vic c lu loỏt s ngy cng tin b hn.
B. Rèn kĩ năng đọc thầm:
1, Khái niệm:
c thm l hỡnh thc c khụng thnh ting. Mc ớch ca c thm l
hiu. Hiu qu ca c thm c o bng kh nng thụng hiu ni dung
vn bn c. Do ú, xột v bn cht, ni dung bờn trong, dy c thm chớnh l
c hiu. Lỳc ny quỏ trỡnh c khụng ch l s vn ng ca cỏc c quan th
giỏc v c quan phỏt õm m cũn l s vn ng ca trớ tu. Kt qu c thm
phi giỳp hc sinh hiu ý ngha ca t, cm t, cõu on, ni dung ton bi. Tc
l ton b nhng gỡ m hc sinh c c.
2, T chc quỏ trỡnh c thm.
K nng c thm phi c chuyn dn t ngoi vo trong, t c to n
c nh ri c mp mỏy mụi (khụng thnh ting) cuối cựng c hon ton
bng mt (c thm). Giai on cui dựng mt di chuyn theo ch trong vn
bn. lp 4 k nng c thm sẽ chuyn sang giai on cui.
Khi t chc c thm cn to ra khụng khớ lm vic yờn tnh bng cỏch
thu hỳt s chỳ ý ca hc sinh vo nội dung bi qua khõu gii thiu bi t nhiờn
m hp dn ca giỏo viờn. Sau ú giao nhim v nh hng rừ yờu cu c
thm cho hc sinh (c cõu no, on no, c tr li cõu hi hay ghi nhớ,
thuc lũng; c tr li cõu hi tỡm hiu bi,đọc thầm khi nghe cô giáo, nghe
các bạn đọc...).
Tuy nhiên, quá trình đọc thầm cũng có khi đợc kết hợp với đọc thành
tiếng. Học sinh vừa lắng nghe cô hoặc bạn đọc vừa theo dõi sách giáo khoa, đọc
thầm theo để các hoạt động diễn ra nhịp nhàng, tránh thời gian chết trong giờ
học.
Cn kim tra kt qu c thm bng cỏch: Gii hn thi gian tng dn
tc c thm cho hc sinh v tng dn khú ca nhim v (c lt tỡm
t ng hay chi tit, hỡnh nh nht nh trong 2 phỳt, 1 phỳt; c lt nờu ni
dung chớnh ca on, ca bi trong 2 phỳt, 1 phỳt).
*Tất cả những yêu cầu này có thể đa vào các slide trình chiếu để học sinh
thấy rõ đợc các yêu cầu của việc đọc thầm.
Chẳng hạn nh: Mt s bi tp thc hnh c thm đợc thiết kế trên các
slide::
a. c thm tìm cỏch chia on:
17/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
Em hóy c thm bi: D mốn bờnh vc k yu (Tụ Hoi- SGK TV4, tp
1 trang 3) v tỡm xem bi cú th chia lm my on?
b. c thm bi: Trong quỏn n ba cỏ bng (A-lếch-xây Tôn-xtôi, TV4,
Tập 1) v cho bit cú my nhõn vt chớnh? Th hin li ca cỏc nhõn vt
bng my ging c khỏc nhau?
c. c thm tỡm t khú hiu trong bi. yờu cu ny ch yu cho hc sinh
c thm phn chỳ gii v gii ngha li mt s t quan trng.
d. c thm trả li cõu hi tỡm hiu bi
C. rèn kĩ năng đọc hiểu qua ứng dụng CNTT:
Trc õy, cú mt s giỏo viờn cho rng luyn cho hc sinh c thnh
ting mi l dy c cũn dy c hiu l dy vn nờn vic rốn k nng ny cho
hc sinh tiu hc ch l c l, ch yu l dựng li ging gii phõn tớch nờn s
lng hc sinh c lm vic trờn lp ớt vỡ ch cú một s em tr li, tt c hc
sinh trong lp ngi nghe hoc khụng cn nghe, giỏo viờn khụng kim soỏt c.
Chớnh vỡ vy m gi hc khụng phỏt huy c tớnh tớch cc ch ng ca hc
sinh.
Nay do i mi phng phỏp dy hc nhm nõng cao cht lng c
hiu, c bit l lp 4 5 m c th l hỡnh thnh, phỏt trin k nng lm vic
vi vn bn nhn bit ti, cu trỳc ca bi; bit cỏch túm tt bi, lm quen
vi thao tỏc c lt nm ý, hiu ngha ca t ng mi, phỏt hin giỏ tr ca
mt s bin phỏp ngh thut trong cỏc vn bn vn chng. Cú th dựng các
trang trình chiếu để thể hiện các bi tp trc nghim. Tc l chuyn nhng hnh
ng bng li ca hc sinh thnh cỏc hnh ng vt cht cú ngha l dựng cỏc kớ
hiu, ch vit v, tụ, ni, ỏnh du vi s h tr ca tranh nh. Bi tp c
xõy dng theo li trc nghim bao gm cỏc kiu bi tp nh in th, la chn,
i chiu cp ụi, nờu cõu hi v yờu cu tr li ngn.
Hoặc dùng trang trình diễn các hình ảnh, kí tự một cách liên tục theo
những hiệu ứng sẵn có giúp ta có thể mô tả quá trình quan sát một hình ảnh theo
ý muốn một cách trực quan, cụ thể từ đó giúp học sinh hiểu sâu hơn về nghĩa từ.
Chng hn vi cõu hi khú v kiu bi tp tỡm ý ca cõu trong SGK, ta cú
th thay bng bi tp trc nghim sau:
c thm v khoanh vào ý đúng tr li cõu hi:
* Cõu th: Sao m, kộo li kp tri sỏng cho bit iu gi?
a. on thuyn ỏnh cỏ ra khi lỳc hong hụn
18/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
b. on thuyn ỏnh cỏ ra khi lỳc bỡnh minh
c. on thuyn ỏnh cỏ tr v lỳc bỡnh minh.
(on thuyn ỏnh cỏ Huy Cn, TV4, tp 2 trang 58)
* Em hiu th no l: Nhng em bộ ln trờn lng m (trong bi Khỳc hỏt ru
nhng em bộ ln trờn lng m ca Nguyn Khoa im TV4, tp 2)
a. Hng ngy, ngi m T ễi thng u em bộ trờn lng khi lm vic,
cỏc em thng chi, ng trờn lng m.
b. Vỡ cỏc b m thng u cỏc em bộ khi ru cỏc em ng.
* Em hiu cõu th: Vng cn nng, trng cn ma nh th no?
a. ễng cha ta ó tri qua bao ma nng, qua thi gian ỳc rỳt nhng
bi hc kinh nghim cho con chỏu.
b. S vt v ca ụng cha ta thi xa.
(Truyn c nc mỡnh Lõm Th M D - TV4, tp 1)
* Trong bi Hoa hc trũ (Xuõn Diu, TV2, tp 2) cú cõu hỏi khú tr li vi
hc sinh:
- Ti sao tỏc gi li gi hoa phng l Hoa hc trũ?. Chuyển thành câu
trắc nghiệm sau:
A. Vỡ hoa phng n vo mựa hố.
B. Vỡ hoa phng thng trng trờn sõn trng, gn gi, quen thuc, gn bú
nhiu k nim vi hc trũ.
C. Vỡ hoa phng gi cm giỏc va bun li va vui.
* Hỡnh nh trong n bom nỏt, bng ti r ngúi hng núi lờn iu gỡ?
Ghi du X vo trc ý ỳng:
Núi lờn ti trớ, sc mnh ca nhõn dõn ta trong cụng cuc dng xõy t
nc, bt chp bom n ca k thự.
Núi lờn cnh nỏt ca nhng cụng trỡnh ang xõy dng.
* Hỡnh nh nhng chic xe khụng cú kớnh vn bng bng ra trn gia bom
n ca k thự gi cho em cm ngh gỡ?

a. Cỏc chỳ b i lỏi xe tht dng cm, lc quan, yờu i, coi thng khú
khn, bt chp bom n ca k thự.
b. Chin trng tht khc nghit
c. Tỡnh ng chớ , ng i tht cm ng.
19/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
Hay vi bi tp m rng vn t:
Tỡm mt t thay th cho nhng t gch chõn trong cõu vn sau m khụng
lm ý ngha ca cõu thay i:
Mt ng thỡ c , hin t m nghiờm ngh. Mt ng thỡ nanh ỏc
hung hng nh con thỳ d nht chung
(Khut phc tờn cp bin, Xti- venl- TV4, tp 2)
- T thay th cho c l:..
(nhõn c, lng)
- T thay th cho hin t l:..
(hin lnh, nhõn t)
Bi tp phỏt hin giỏ tr ca mt s bin phỏp ngh thut ca bi (nõng cao)
* Trong on vn: Mt tri lờn cao dn. Giú vt vo thõn ro ro
(Thng bin- Chu Vn TV4, tp 2, trang76)
- Tỏc gi ó s dng bin phỏp ngh thut gỡ miờu t hỡnh nh ca bin c.
a. So sỏnh
b. Nhõn hoỏ
c. So sỏnh v nhõn
hoỏ
* Trong bi Su riờng ca Mai Vn To (TV4, tp 2 trang 34) tỏc gi ó s
dng bin phỏp ngh thut gỡ miờu t hoa v trỏi su riờng? Qua cõu vn no?
So sỏnh qua cõu:.........................................................................
Nhõn hoỏ qua cõu:......................................................................
C so sỏnh v nhõn hoỏ qua cõu:................................................
.Bi tp phỏt hin ging c ca bi:
Do yờu cu i mi phng phỏp rốn c, khi tỡm ging c ca bi. nu
c a ra cõu hi nh on ny c th no? hc sinh s rt khú tr li mc dự
cỏc em cú th cm nhn c nhng bc u m cỏc em phỏt biu ra thnh
li thỡ rt lỳng tỳng. Vỡ vy, vi yờu cu ny tụi thng cho cỏc em tho lun
nhúm tỡm ging c ca on vn, kh th ca ton bi di hỡnh thc bi tp
trc nghim trên các slide trình chiếu, chng hn:
* Bi D Mốn bờnh vc k yu Tụ Hoi,TV4, tp 1, trang 3. vi yờu cu
ca bi:
Cõu hi 1: th hin tỡnh cnh ỏng thng ca Nh Trũ khi b bn Nhn c
hip,cn c th no cho phự hp?.
c chm, ging k l, ỏng thng, nhn mnh cỏc t: Mt i, thui thi, m
yu, chng , nghốo tỳng, ỏnh em, bt em, vt chõm, vt cỏnh n tht em.
c nhanh, lt qua cỏc ng t v tớnh t ch hỡnh dỏng Nh Trũ v hnh ng
ca b nhn.
20/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
Cõu 2: hin tm lũng ngha hip ca D Mốn, on ny cn c li núi ca
D Mốn vi Nh Trũ bng ging th no?
a. Ging mnh m, dt khoỏt, th hin s bt bỡnh, nhn ging ca t: Xoố ,
ng s, cựng vi tụi õy, c ỏc, cy kho n hip.
b. c chm, ging u u.
Cõu hi 3: Ton bi c th no cho phự hp vi cỏc nhõn vt?
c ging u u. Ngt ngh hi ỳng sau cỏc du cõu, gia cỏc cm t.
c din cm ton bi. Th hin ging c phự hp vi tng nhõn vt. Ch Nh
Trò: ging k l, yu t. Ging D Mốn: on u: chm
on sau: mnh m, dt khoỏt th hin thỏi bt bỡnh, kiờn quyt. Nhn ging
cỏc t gi t, gi cm.
Vớ d 2: Bi Tre Vit Nam (Nguyn Du, TV4, tp1)
Vi yờu cu v c ca bi: Bi chia lm bn on, mi on cn cú
ging c cho phự hp ni dung cm xỳc. c trụi chy ton bi, ngt ngh
ỳng nhp iu ca cõu th, on th, nhn ging cỏc t ng gi t, gi cm.
rốn c tt tụi a ra phiu vi ni dung tho lun nh sau:
Cõu 1: th hin s gn bú lõu i ca Tre vi ngi Vit Nam, ta phi c
on 1 th no?
Ging c chm, sõu lng, ngh hi ngõn di sau du chm lng dũng th th
3.
Ging nhanh u
Cõu 2: ca ngi nhng phm cht tt p ca con ngi Vit Nam, on 2 v
3 ta phi c th no?
a. Ging sng khoỏi.
b. Ging chm rói
Cõu 3: Mun th hin ht sc sng lõu bn ca Tre ta c on 4 th no?
Ging nh nhng, nhp u n cỏc du phy, to õm hng ni tip,
du luyn nh mt bn nhc.
Ging nhanh, mnh m.
Cõu 4: Ton bi c vi ging th no cho phự hp?
a. Ging khỏc nhau, lỳc nhanh, lỳc chm
b. Ging nh nhng, cm hng gi ca.
Vi cỏch lm ny ch sau hai thỏng u ca nm hc, tụi ó luyn c cho
cỏc em thúi quen tỡm ging c ca bi. Dn dn khụng cn n bi c trc
21/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
nghim m ụi khi dựng cõu hi trc tip tỡm hiu v ging c, hc sinh vn
tr li c y v ỳng vi yờu cu. Sau đó đợc tái hiện lại giọng đọc của
bài bằng các slide nh ở bài: Ga-vrôt ngoài chiến luỹ:

* Chun b cho bi tp c hiu:
Mt gi tp c ch cú 40 phỳt nờn khụng th cựng mt lỳc lm c
nhng vic nh trờn nờn nhng bi tp xõy dng theo li trắc nghim trờn tụi
thng chun b vo cỏc bui ti khi son bi nh. Tu theo tng loi bi tp
m tụi son tho theo li trc nghim cho y thnh mt bi trên các slide,
học sinh căn cứ vào bài tập trên màn hình thảo luận trả lời câu hỏi. Nu bi tp
c no cú quỏ nhiu cõu hi thỡ tụi lc bt v nờu cõu hi trc tip cho hc
sinh tr li trong lỳc tỡm hiu bi, sau đó đa ra kết quả, đáp án đúng trên các
slide để học sinh đối chứng chứ khụng nht thit phi a tt c cỏc cõu hi
(SGK) chuyn thnh bi tp vo các slide s rt mt thi gian và gây sự nhàm
chán với học sinh. Ngi giỏo viờn phi bit kt hp khộo lộo cỏc cõu hi (bi
tp) cho phự hp m bo c thi gian v sự hứng thú, tích cực chủ động,
giờ học sôi nổi cho hiệu quả cao. Mặt khác tôi cho học sinh luyện thêm vào các
giờ hớng dẫn học theo chơng trình luyện đọc trong tuần.
D. Một số biện pháp khác để củng cố thêm cho việc rèn
kĩ năng đọc hiểu qua CNTT:
22/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4
kt hp rốn c c nhiu thi gian, tụi thờng kết hợp các quy trình
của giờ tập đọc bằng các slide hỗ trợ nh sau:
1, Phần kiểm tra bài cũ thờng kết hợp với giới thiệu bài:
Công nghệ thông tin đã hỗ trợ đắc lực cho việc chuyển tải một cách trực
quan sinh động và hấp dẫn đến học sinh với đồ dùng dạy học minh hoạ cho bài
giảng. Chẳng hạn việc kết hợp giữa kiểm tra bài cũ và vào bài mới thông qua trò
chơi: Đuổi hình Bắt chữ - Đoán tranh đợc thực hiện ở hai bài Cánh diều
tuổi thơ và bài Ga-vrốt ngoài chiến luỹ mà tôi đã làm:
Tôi dùng phần mềm scan ảnh đợc khai thác qua mạng Internet kết hợp với
các hiệu ứng trong phần mềm Power point xếp chồng các miếng ghép là các
hình ảnh phù hợp với nội dung liên quan đến bài học nh tranh trong bài dùng để
giới thiệu bài đợc ghép chồng lên hình các trò chơi dân gian (Cánh diều tuổi thơ)
hoặc hình ảnh một số anh hùng thiếu nhi Việt Nam trong kháng chiến (Ga-vrốt
ngoài chiến luỹ) có liên quan đến bài học mới lên nội dung các câu hỏi kiểm tra
bài cũ để học sinh lựa chọn chơi, khi mở hết các trò chơi, trả lời hết các câu hỏi
bài cũ sẽ mở ra đợc bức tranh bí mật chính là tranh trong bài đọc mới để giới
thiệu bài. Hình thức này không những giúp đảm bảo về mặt thời gian mà còn cho
hiệu quả lớn thu hút học sinh vào bài học ngay từ những phút đầu tiên bởi tâm lí
học trò là a tìm tòi khám phá.
2, Dùng hình ảnh minh hoạ để giải nghĩa từ khó:
Hoặc để minh hoạ khắc sâu, làm nổi bật trọng tâm của phần nội dung
đoạn cần nói đến trong bài bằng tranh. Nếu chỉ quan sát tranh nh sách giáo khoa
hình ảnh mờ nhạt, thiếu sự sống động dễ gây nhàm chán, khó tởng tợng. Tôi
dùng phần mềm scan ảnh khai thác từ Internet qua các hiệu ứng giúp tôi xây
dựng những đoạn phim động mô tả quá trình quan sát sự vật, hình ảnh rất trực
quan, cụ thể và sinh động tạo ra sự ngỡ ngàng kích thích trí tò mò, óc khám phá
khiến các em chăm chú theo dõi và t duy theo bài học đạt đợc sự tiếp thu tối đa
của các em.
Chẳng hạn nh để diễn tả hình ảnh nở một loạt, một vùng, một góc trời đỏ
rực, màu đỏ còn non, màu tơi dịu, màu chói lọi của hoa phợng tôi giới thiệu với
học sinh các hình ảnh về hoa phợng trên các sile.
Hay ở bài Ga-vrốt ngoài chiến luỹ để minh hoạ cho từ chiến luỹ là một
từ cổ rất trừu tợng, nếu chỉ giải thích chung chung bằng lời học sinh không thể
hình dung đợc cụ thể nghĩa từ. Tôi khai thác hình ảnh chiến luỹ trên Internet cóp
ảnh vào slide cho học sinh quan sát, các em dễ dàng hình dung đợc:
23/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4

+ Chiến luỹ đợc xây dựng kiên cố

+ Chiến luỹ đợc dựng tạm bằng ụ đất và rào chắn

+ Chiến luỹ đợc dựng tạm bằng các bao cát

24/32


ứng dụng CNTT trong việc rèn kĩ năng đọc cho HS lớp 4

3, Dùng phối hợp giữa các phần mềm khác để củng cố bài học.
Tuỳ theo từng bài có thể chọn cách củng cố linh hoạt sinh động nh ở bài
Cánh diều tuổi thơ. Tôi dùng phần mềm scan ảnh một số cảnh thả diều, phối hợp
phần mềm meda play và phần mềm cắt đoạn nhạc sao cho cảnh thả diều trôi trên
nền bài hát rộn ràng và dừng lại trong sự sự ngỡ ngàng và sâu lắng của học sinh.
Các em nh đợc trải lòng mình mang ớc mơ bay theo những cánh diều:
4, T chc thi c diễn cm.
Hỡnh thc ny tụi thng ỏp dng vo lỳc luyn c khuyn khớch hc
sinh c tt. ó din xut tt cú ngha l hc sinh ó hiu bi t ú ng viờn
cỏc em c cha tt cn hc tp cỏch c ca bn khc phc nhc im ca
mỡnh. Ngoi ra vo nhng tit hng dn hc tụi thng dnh khon 15 phỳt
ngoi khoỏ ting Vit cho hc sinh. õy l mt hỡnh thc hp dn i vi hc
sinh. Ni dung cuc thi: chn nhng cõu cm th, tỡm xem cỏch c sau ỳng
hay sai c mt on theo cách đọccủa mình.
5. Kt hp cỏc phõn mụn khỏc.
Khụng ch gii hn trong mụn tp c m ngay c nhng mụn hc khỏc
nh luyn t v cõu, chớnh t, tp lm vn, toỏn khi dy hc trũ tụi cng
chỳ ý rốn hc sinh c chun hiu ni dung bi. Khi ó c chun tc l cú
k nng c thỡ k nng nghe núi cng rt chớnh xỏc.
6. Liờn lc vi ph huynh:

25/32


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×