Tải bản đầy đủ

SKKN to chuc mot so tro choi toan hoc lop 2 nham gay hung thu hoc tap cho hoc sinh

Phòng giáo dục và đào tạo quận Thanh Xuân

---------------

Mó SKKN

Sáng kiến kinh nghiệm
Đề tài:

Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2
nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh"

Lĩnh vực/Môn: Toán

Năm học: 2015-2016


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Mục lục
Phần thứ nhất: Mở đầu ...................................................................................


1

I.

do
chọn
đề
tài
.....................................................................................................................................
1
II.
Mục
đích
nghiên
cứu
.....................................................................................................................................
2
III.
Nhiệm
vụ

phạm
vi
nghiên
cứ
.....................................................................................................................................
2
Phần thứ hai: Nội dung ...................................................................................

3

I.

sở

luận
.................................................................................................................................
3
1.

Vị
trí
môn
Toán

tiểu
học
.....................................................................................................................................
3
2.
Đặc
điểm
tâm

học
sinh
tiểu
học
.....................................................................................................................................
3
3.
Tác
dụng
của
trò
chơi
toán
học
.....................................................................................................................................
4
4. Ưu điểm, nhợc điểm của trò chơi toán học
.....................................................................................................................................
5
5.
Các
bớc
tổ
chức
trò
chơi
.....................................................................................................................................
5
II.
Một
số
trò
chơi

cách
tiến
hành
.................................................................................................................................
6
2/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

1. Trò chơi về tính toán các số trong phạm vi 100
.....................................................................................................................................
6
2. Trò chơi về tập số, cấu tạo số, so sánh số trong phạm vi 1000
.....................................................................................................................................
8
3.
Trò
chơi
về
đại
lợng

hình
học.
.....................................................................................................................................
10
Phần thứ ba: Kết luận..................................................................................

12

3/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Phần thứ nhất
mở đầu
I. Lý do chọn đề tài.

Trong chơng trình giáo dục tiểu học hiện nay, môn toán cùng với các
môn học khác trong trờng tiểu học có vai trò quan trọng góp phần đào tạo nên
những con ngời phát triển toàn diện.
Toán học là môn học tự nhiên có tính lôgic và chính xác cao, nó là chìa
khoá mở ra sự phát triển của các bộ môn khoa học khác.
Muốn học sinh tiểu học học tốt môn Toán thì mỗi giáo viên không chỉ
là ngời truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu có sẵn một cách dập khuôn, máy
móc, làm cho học sinh học tập một cách thụ động. Nếu chỉ giảng dạy nh vậy
thì việc họct ập của học sinh sẽ đơn điệu, tẻ nhạt và kết quả học tập sẽ không
cao. Nó sẽ là một trong những nguyên nhân cản trở việc đào tạo các em thành
những con ngời năng động, tự tin, sẵn sàng thích ứng với những đổi mới diễn
ra hàng ngày.
Yêu cầu của giáo dục hiện nay là đổi mới phơng pháp giảng dạy. Dạy
học môn toán ở bậc tiểu học theo hớng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng
tạo của học sinh. Vì vậy ngời giáo viên phải gây đợc hứng thú học tập cho các
em bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học tập. Trò chơi
học tập là một hoạt động mà các em hứng thú nhất. Các trò chơi có nội dung
toán học lí thú và bổ ích phù hợp với việc nhận thức của các em. Thông qua
các trò chơi, các em lĩnh hội đợc những tri thức toán học 1 cách dễ dàng. Khi
chúng ta đa ra đợc các trò chơi toán học một cách thờng xuyên, khoa học thì
chắc chắn chất lợng dạy học môn toán sẽ ngày một nâng cao. Thực tế cho
thấy, học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 2 rất thích tham gia vào các trò
chơi. Trò chơi-bất kể đợc tổ chức theo hình thức nào cũng gây đợc niềm hứng
thú say mê của các em trong giờ học. Trò chơi trong giờ học toán của học sinh
lớp 2 có một vai trò vô cùng to lớn, nó giúp cho việc phục hồi sự tập trung,
chú ý của học sinh một cách mau chóng. Ngoài ra qua việc thực hiện mục
đích học tập của trò chơi, học sinh đợc thực hành, luyện tập nhằm củng cố,
vận dụng linh hoạt các tri thức, kĩ năng đã học cùng với kinh nghiệm sống
của mình. Trong trò chơi, giáo viên cũng dễ dàng nhận thấy các em còn va
vấp, sai sót ở đâu, từ đó có biện pháp bổ sung, điều chỉnh kịp thời.
Chính vì lí do trên mà tôi chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: Tổ chức
một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh".
II. Mục đích nghiên cứu:

4/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

- Góp phần đổi mới phơng pháp dạy học môn Toán tiểu học. Phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
- Tăng cờng hoạt động cá thể, phối hợp với hoạt động giao lu. Hình
thành và rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
- Góp phần gây hứng thú học môn toán cho học sinh.
- Giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức.
III. nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu.

1. Nhiệm vụ:
- Tìm hiểu các trò chơi học tập toán 2.
- Tìm hiểu các tài liệu trò chơi toán 2.
2. Phạm vi nghiên cứu.
- Đối tợng học sinh lớp.
- Tài liệu sách giáo khoa, sách giáo viên toán 2, sách trò chơi toán học
nói chung.
3. Phơng pháp nghiên cứu.
a) Nghiên cứu tài liệu.
- Đọc tài liệu sách báo, tạp chí giáo dục, các loại sách tham khảo.
- Đọc sách giáo khoa, sách giáo viên.
b) Nghiên cứu thực tế.
- Dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm trong qúa trình dạy học.
- Tổ chức và tiến hành thực nghiệm s phạm (soạn giáo án, giảng dạy)

5/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

phần thứ hai
nội dung
I. Cơ sở lí luận.

1. Vị trí môn toán ở trờng tiểu học.
- Bậc tiểu học là bậc học quan trọng góp phần đặt nền móng cho việc
hình thành và phát triển nhân cách học sinh. Môn toán cũng nh các môn học
khác, cung cấp những tri thức khoa học ban đầu, những nhận thức về thế giới
xung quanh nhằm phát triển năng lực nhận thức, hoạt động t duy bồi dỡng
tình cảm đạo đức tốt đẹp của con ngời.
Môn Toán ở trờng tiểu học là một môn độc lập, chiếm phần lớn thời
gian trong chơng trình học (5 tiết/tuần)
Nó là bộ môn khoa học nghiên cứu có hệ thống, phù hợp với hoạt động
nhận thức tự nhiên của con ngời.
Môn Toán có khả năng giáo dục rất lớn trong việc rèn luyện phơng pháp
suy nghĩ, phơng pháp suy luận logic, thao tác t duy cần thiết để con ngời phát
triển toàn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho con ngời trong lao động thời
đại mới.
2. Đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học.
- ở lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt học sinh đầu cấp. Học sinh rất
nhanh hiểu bài nhng cũng dễ quên ngay vì vậy giáo viên phải tạo ra hình thức
học tập phong phú và phải thờng xuyên luyện tập.
- Học sinh tiểu học rất dễ xúc động và thích tiếp xúc với một sự vật,
hiện tợng nào đó, nhất là những hình ảnh gây cảm xúc mạnh.
- Trẻ hiếu động, ham hiểu biết cái mới nên dễ gây cảm xúc mới xong
các em chóng chán. Do vậy, trong việc dạy học giáo viên phải sử dụng nhiều
phơng pháp, hình thức tổ chức dạy học, sử dụng các trò chơi xen kẽ để củng
cố, khắc sâu kiến thức.
3. Tác dụng của trò chơi toán học.
- Trò chơi học tập là trò chơi mà luật của nó bao gồm các qui tắc gắn
với kĩ năng có đợc trong hoạt động học tập, gắn với nội dung bài học, giúp
học sinh khai thác vốn kinh nghiệm của bản thân để chơi.

6/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Thông qua các trò chơi học sinh đợc vận dụng các kiến thức kĩ năng đã
học vào các tình huống của trò chơi. Do đó học sinh đợc thực hành, luyện tập,
củng cố, mở rộng kiến thức, kĩ năng đã học. Nh vậy, trong trò chơi học tập,
các kiến thức môn toán đợc đa vào trò chơi.
Chơi là một nhu cầu cần thiết với học sinh tiểu học. Có thể nói, nó quan
trọng nh ăn, ngủ, học tập trong đời sống các em. Chính vì vậy các em luôn tìm
mọi cách và tranh thủ thời gian trong mọi điều kiện để chơi. Để chơi, các em
sẽ tham gia hết sức tự giác và chủ động. Khi chơi, các em biểu lộ tình cảm rất
rõ ràng nh vui khi thắng và buồn khi thất bại. Vui mừng khi thấy các bạn
trong nhóm làm tốt nhiệm vụ, bản thân các em cảm thấy có lỗi khi không
hoàn thành nhiệm vụ. Vì tập thể, mà các em khắc phục khó khăn, phấn đấu
hết khả năng để mang lại thắng lợi cho tổ, nhóm. Đây chính là đặc tính thi đua
rất cao của các trò chơi. Vì vậy khi đã tham gia trò chơi, học sinh thờng vận
dụng hết khả năng về sức lực, tập trung và sự chú ý, trí thông minh và sự sáng
tạo của mình.
Trò chơi học tập làm thay đổi hình thức học tập của học sinh, giúp học
sinh tiếp thu kiến thức một cách tự giác, tích cực. Giúp học sinh rèn luyện,
củng cố kiến thức, đồng thời phát triển vốn kinh nghiệm đợc tích luỹ qua trò
chơi.
Trò chơi học tập rèn luyện kĩ năng kĩ xảo, thúc đảy hoạt động trí tuệ,
nhờ sử dụng trò chơi học tập mà quá trình dạy học trở thành một hoạt động
vui và hấp dẫn hơn, cơ hội học tập đợc đa dạng hơn.
Trò chơi không chỉ là phơng tiện dạy học mà còn là phơng pháp giáo dục.

4. Ưu điểm và nhợc điểm của trò chơi:
a. Ưu điểm:
- Trò chơi học tập là hình thức học tập hấp dẫn học sinh, do đó duy trì
tốt hơn sự chú ý của các em với môn học.
- Trò chơi làm thay đổi hình thức học tập chỉ bằng hoạt động trí tuệ do
đó giảm tính chất căng thẳng của giờ học.
- Trò chơi có nhiều học sinh tham gia sẽ tạo cơ hội rèn luyện kĩ năng
học tập hợp tác cho học sinh.
b. Nhợc điểm:
- Khó củng cố kiến thức, kĩ năng một cách có hệ thống.

7/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

- Học sinh dễ sa đà vào việc chơi mà ít chú ý đến tính chất học tập của
các trò chơi.
5. Các bớc tổ chức trò chơi.
a. Chuẩn bị.
- Xác định mục đích trò chơi (củng cố tri thức, phát triển kĩ năng, hình
thành óc sáng tạo, luyện tính thật thà, nhanh nhẹn)
- Lựa chọn trò chơi phù hợp.
- Chuẩn bị dụng cụ để chơi
- Xác định số lợng ngời chơi.
b. Các bớc tiến hành.
Bớc 1: Giới thiệu tên trò chơi.
Bớc 2: Giới thiệu luật chơi.
Bớc 3: Tiến hành chơi.
Bớc 4: Nhận xét đánh giá kết quả chơi.
6. Một số lu ý khi tổ chức trò chơi.
Lựa chọn, thiết kế trò chơi cần đảm bảo những yêu cầu:
- Mục đích trò chơi phải thể hiện mục tiêu của bài học.
- Hình thức đa dạng giúp học sinh đợc thay đổi các hoạt động học tập
trên lớp, giúp học sinh phối hợp đợc các hoạt động trí tuệ với các hoạt động
vận động.
- Luật chơi cần đơn giản, để học sinh dễ nhớ, dễ thực hiện. Cần đa ra
các cách chơi có nhiều học sinh đợc tham gia để tăng cờng khả năng hợp tác.
- Các dụng cụ chơi cần đơn giản, dễ làm, dễ tìm kiếm tại chỗ (hình vẽ
sẵn, bút màu, que tính, thẻ íăc nghiệm,)
- Tổ chức vào thời gian thích hợp của bài học để vừa làm cho học sinh
hứng thú học tập vừa hớng cho học sinh tiếp thu tập trung vào các nội dung
khác của bài học một cách có hiệu quả. Qua thực tế giảng dạy chúng tôi đã tổ
chức một số trò chơi trong dạy học toán lớp 2 nh sau:
II. Một số trò chơi và cách tiến hành:

1. Trò chơi về tính toán các số phạm vi 100.
8/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

* Trò chơi 1: Đoàn kết.
Mục đích: Rèn luyện kĩ năng tính nhẩm các phép tính cộng trừ nhân
chia trong bảng- thời gian (5)
Cách chơi: Giáo viên hô: Đoàn kết, đoàn kết!
Học sinh: Kết mấy, kết mấy?
Giáo viên: kết 3x2, hoặc 14-8, 6+7, 25:5;
- Học sinh nhẩm nhanh kết quả và kết thành nhóm theo yêu cầu.
- Giáo viên kiểm tra kết quả, nhóm nào kết đúng, nhanh đợc tuyên dơng.
* Trò chơi này áp dụng khi học sinh học các bảng cộng, trừ, nhân, chia.
Giúp học sinh nhanh nhớ, phản ứng nhanh, mạnh dạn, sôi nổi hơn. Đối với
những học sinh nhút nhát, bắt học sinh đó phải hoạt động.
* Trò chơi 2: Điền các số vào ô trống.
Mục đích: Luyện tập các phép tính cộng trừ các số có hai chữ số.
Chuẩn bị: Giáo viên viết sẵn lên bảng đen bốn bảng ô vuông, mỗi bảng
có 9 ô vuông, nằm trên 3 dòng và 3 cột, trong mỗi bảng có ghi sẵn 3 số nh
sau:
11

15

8
14

12

8

24

16

24

15
6

8

+ Cách chơi:
- Các tổ cùng chơi dới sự điều khiển của giáo viên. Mỗi tổ cử ra một đội
4 em, mỗi em trong đội phân công nhau ghi trên một tờ giấy một trong 4 bảng
ô vuông trên.
- Yêu cầu của trò chơi là phải điền vào ô trống của mỗi bảng sao cho
những số thích hợp sao cho đối với:
Bảng a: Tổng các số của mỗi hàng (dọc, ngang, chéo) bằng 24.
Bảng b: Tổng các số của mỗi hàng (dọc, ngang, chéo) bằng 27.
Bảng c: Tổng các số của mỗi hàng (dọc, ngang, chéo) bằng 45.
Bảng d: Tổng các số của mỗi hàng (dọc, ngang, chéo) bằng 60.

9/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Sau khi học sinh các tổ ghi xong các bảng, giáo viên qui định thời gian
để học sinh điền số vào bảng theo yêu cầu đã đề ra (3 phút chẳng hạn). Hết
giờ, mọi ngời nộp các kết quả tính toán cho giáo viên. GV chấm, cho điểm.
* Trò chơi 3: Làm tính nối tiếp.
Mục đích: Rèn kĩ năng làm 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
Chuẩn bị: Giáo viên vẽ lên bảng hai lu đồ sau:
3

x7

+14

x7

+14

3

:5

x4

3

-9

3
:5

x4

-9

- Hai đội chơi, mỗi đội 5 bạn. Khi giáo viên ra hiệu lệnh bắt đầu chơi
thì em đầu tiên chạy lên điền số vào hình tròn (ô trống) thứ 2, rồi quay lại trao
phấn cho em tiếp theo. Em này chạy lên điền số vào hình tròn (ô trống) thứ
3
Cứ tiếp tục nh vậy, em cuối cùng lên điền số vào hình tròn (ô trống) thứ
6. Đội nào lăn đúng, nhanh sẽ thắng cuộc.
2. Trò chơi về lập số, cấu tạo số và so sánh số trong phạm vi 1000.
* Trò chơi 1: Lập số và so sánh số.
Mục đích: Củng cố về hàng đơn vị, chục, trăm, luyện tập so sánh các số
có ba chữ số.
Chuẩn bị:
Ba xúc xắc có ghi các chữ số từ 0 đến 9 các chữ số 1, 2, 37,8 đợc ghi
2 lần, các chữ số 0 và 9 chỉ ghi 1 lần cho đủ 18 mặt.
- 1 ống để gieo xúc xắc
- Giấy bút ghi kết quả.
Cách chơi:
Hai đội (hoặc 2 ngời) chơi mỗi đội 5 ngời (hoặc hai ngời chơi 5 ván)
Ngời của hai đội ghép thành từng cặp lên lần lợt gieo 3 xúc xắc đợc 3
chữ số, lập các số tạo nên bởi 3 chữ số đó (mỗi chữ số dùng 1 lần). Sau đó

10/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

xem ai tạo đợc số lớn nhất (hoặc bé nhất) thì thắng cuộc. Sau 3 (hoặc 5) lần,
đội nào thắng nhiều hơn thì thắng cuộc.
Ví dụ: So sánh xem ai đợc số lớn nhất.
Ngời của đội A gieo đợc 0,4,5
Ngời của đội B gieo đợc 5,2,1
Vậy: Các số của đội A là 540, 504, 405, 450, 054 (loại), 045 (loại)
Các số của đội B là: 521, 512, 251, 215, 125, 152
So sánh 540 > 521
Vậy đội A thắng.
* Trò chơi 2: Rung chuông vàng (phần mềm trò chơi của Đ/c Hằng khối
4 đờng Khơng Mai)
Mục đích: Củng cố cách đọc, viết, cấu tạo số có 3 chữ số, bài Các số
tròn chục từ 110 đến 200.
+ Chuẩn bị: 5 câu hỏi theo nội dung bài và các phơng án trả lời.
- Thẻ trắc nghiệm 3 phơng án lựa chọn a, b, c.
- Câu hỏi 1: Số tròn chục nhỏ hơn 120 là:
A. 119

B. 130

C. 110

- Câu hỏi 2: Số tròn chục lớn hơn 140 là:
A. 110

B. 150

C. 130

- Câu hỏi 3: Số lớn hơn 170 và nhỏ hơn 190 là:
A. 190

B. 180

C. 200

- Câu hỏi 4: Số tròn chục nhỏ hơn 200 là:
A. 109

B. 199

C. 190.

- Câu hỏi 5: Số gồm 18 chục là số
A. 180

B. 108

C. 280

Cách chơi:
- Giáo viên lần lợt từng câu hỏi. Học sinh cả lớp (mỗi học sinh một bộ
thẻ) sẽ giơ thẻ lựa chọn phơng án của mình. Giáo viên chốt kết quả đúng. Hết
5 câu hỏi, bạn nào trả lời đúng cả 5 câu thì thắng cuộc.
3. Trò chơi về Đại lợng, hình học.
11/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

* Trò chơi 1: Ghép thành số đo.
Mục đích: Rèn kĩ năng ớc lợng số đo độ dài.
Chuẩn bị: Hai bộ thẻ, mỗi bộ có 10 tấm thẻ ghi: chẳng hạn nh:
a) 5 tấm thẻ ghi km, m, dm, cm, mm.
b) 5 tấm thẻ ghi:
- Mỗi giờ ô tô đi đợc 50.
- Ngôi nhà mới xây cao 10..
- Gang tay của ba dài 21.
- Chiều dày thớc nhựa bẹt là 2
- Ghế tựa cao 8.
Cách chơi: Hai đội, mỗi đội 10 học sinh thi với nhau:
- Giáo viên phát cho mỗi đội viên của mình 1 thẻ. Các bạn trong mỗi
đội phải tìm cách ghép mỗi thẻ loại cả với một thẻ loại b tơng ứng để đợc một
số đo độ dài hợp lí. Chẳng hạn:
Mỗi giờ ô tô đi đợc 50km.
Ngôi nhà mới xây cao 10m.
Gang tay của ba dài 21cm
Chiều dày thớc nhựa bẹt là 2mm
Ghế tựa cao 8dm
- Đội nào ghép đúng, nhanh hơn là thắng cuộc.
* Trò chơi 2: Cầm tay nhau học hình học.
Mục đích: Rèn kĩ năng nhận dạng hình và các quan hệ hình học.
- Chuẩn bị: Sân chơi
Cách chơi:
Hai tổ, mỗi tổ 10 ngời cùng chơi.
Giáo viên gọi tên một hình (hoặc nêu một quan hệ hình học) nào đó,
chẳng hạn:
- Hình tứ giác hình chữ nhật, hình tròn
- Đờng thẳng
12/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

- Ba điểm thẳng hàng
- Ba điểm không thẳng hàng
- Hai đờng thẳng cắt nhau.
* Mỗi tổ phải cân nhắc xem nên chọn bao nhiêu ngời là đủ để xếp hình.
Sau đó ngời này nắm tay ngời kia tạo thành hình (hoặc quan hệ) mà giáo viên
nêu.
- Tổ nào xếp nhanh đúng, đẹp thì thắng cuộc.
Sau mt thi gian ỏp dng, lp 2B ó thu c kt qu nh sau:
S s: 53 hc sinh
u nm
Cha
hon
thnh
20 37%

Cui kỡ I
Cha

Hon

Hon

thnh

thnh tt

23

44%

10

19%

13/15

hon
thnh

0

0

Hon

Hon

thnh

thnh tt

30

56%

23

44%


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

phần thứ ba
Kết luận
Trò chơi học tập là một loại hình hoạt động vui chơi có nhiều tác dụng
trong các giờ học của học sinh tiểu học. Trò chơi học tập tạo không khí vui tơi, hồn nhiên, sinh động trong giờ học, kích thích trí tởng tợng, tò mò, ham
hiểu biết ở trẻ.
Tổ chức trò chơi học tập không chỉ làm cho các em hứng thú hơn trong
học tập mà còn giúp các em tự tin, có đợc cơ hội tự khẳng định mình và tự
đánh giá nhau trong học tập.
Việc tổ chức trò chơi trong giờ học toán là vô cùng cần thiết song
không nên quá lạm dụng phơng pháp này. Mỗi giờ học chỉ nên tổ chức 1 đến 2
trò chơi khoảng 5 đến 7 phút. Do vậy giáo viên cần có khả năng tổ chức hớng
dẫn các em thực hiện trò chơi thật hợp lí, phát huy đợc tối đa vai trò của học
sinh.
Khi tổ chức trò chơi cần dựa vào nội dung bài học, điều kiện cơ sở vật
chất của trờng, thời gian trong từng tiết mà lựa chọn, thiết kế, tổ chức cho phù
hợp. Để tổ chức trò chơi có hiệu quả mỗi ngời giáo viên phải có kế hoạch
chuẩn bị chu đáo cho mỗi trò chơi.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của tôi về việc tổ chức trò chơi
vào giờ học toán nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn toán lớp. Do điều kiện
thời gian, trình độ còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất
mong nhận đợc sự nhận xét, góp ý của đồng nghiệp để đề tài đợc hoàn thiện
hơn.
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2016
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm
do mình viết không sao chép nội dung
của ngời khác.

14/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Tài liệu tham khảo
1. Tạp chí Sách giáo dục và th viện trờng học.
2. Sách nghiệp vụ s phạm.
3. Sách giáo khoa, sách giáo viên Toán 2.
4. 112 trò chơi toán 2 (Phạm Đình Thực)

15/15


Tổ chức một số trò chơi toán học lớp 2 nhằm gây hứng thú học tập cho học sinh

Nhận xét của hội đồng xét duyệt SKKN

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

16/15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×