Tải bản đầy đủ

SKKN tập làm văn lớp 3; rèn kỹ năng nói – viết qua phân môn tập làm văn lớp 3, góp phần nâng cao chất lượng môn tiếng việt

Phòng giáo dục đào tạo quận Thanh Xuân
Trờng tiểu học Nguyễn trãi

--------------

Sáng kiến kinh nghiệm
Tên đề tài:

Rèn kỹ năng nói-viết qua phân môn tập làm
văn lớp 3, góp phần nâng cao chất l ợng môn
tiếng việt

Ngời thực hiện: Vũ Thị Huyền Yến
Giáo viên chủ nhiệm lớp 3D

Năm học 2013-2014


A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Bối cảnh của đề tài:
Trong những năm học gần đây, việc thực hiện đổi mới Chương trình Giáo dục

Phổ thông được ngành Giáo Dục đặc biệt quan tâm và giáo viên tích cực hưởng ứng.
Đặc biệt năm học 2010 – 2011 với chủ đề: “ Năm học tiếp tục đổi mới quản lí và
nâng cao chất lượng giáo dục ”, đây là năm học thứ hai thực hiện chuẩn Kiến thức
kỹ năng các môn học ở Tiểu học.
Để nâng cao chất lượng giáo dục, trong quá trình giảng dạy người giáo viên
ngoài việc giúp cho học sinh có kiến thức còn rèn cho học sinh những kĩ năng: nghe
– nói – đọc – viết và tính toán. Môn Tiếng Việt ở Tiểu học có vai trò nền tảng cho
học sinh trau dồi vốn ngôn ngữ và sử dụng thành thạo Tiếng Việt. Vì vậy môn Tiếng
Việt rèn cho hs cả bốn kĩ năng: nghe – nói – đọc – viết. Học sinh nói – viết đoạn văn
theo một chủ đề nào đó là bước nâng cao về vốn từ, về câu, về cách xây dựng văn
bản mà học sinh đã học ở các phần trước. Để nâng cao chất lượng dạy học nói chung
và môn Tiếng Việt nói riêng, trong quá trình giảng dạy người giáo viên cần có sự
đầu tư tìm tòi học hỏi, nghiên cứu tìm ra những giải pháp tối ưu để áp dụng vào thực
tế giảng dạy để giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, tiếp tục học tập ở các
lớp trên.
II. Lí do chọn đề tài.
Môn Tiếng Việt cùng các môn học khác có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh
bốn kỹ năng: “ nghe – nói – đọc – viết ”. Tập làm văn là phân môn thực hành và rèn
luyện tổng hợp bốn kỹ năng đó, có tính chất tích hợp các phân môn khác trong môn
Tiếng Việt. Qua tiết Tập làm văn, học sinh có khả năng xây dựng một văn bản nói
hoặc viết. Ngôn ngữ giữ vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển xã hội.
Chính vì vậy hướng dẫn cho học sinh nói và viết đúng là hết sức cần thiết. Nhiệm vụ
đó phụ thuộc phần lớn vào việc dạy Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn
nói riêng. Qua thực tế giảng dạy, tôi nhận thấy Tập làm văn là phân môn khó trong
các phân môn của môn Tiếng Việt. Bên cạnh đó, do vốn từ còn hạn chế nên học sinh
2

- -


còn ngại nói vì vậy tiết học chưa đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ thực tế đó, tôi tiến
hành nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Rèn kỹ năng nói – viết qua phân môn Tập
làm văn lớp 3, góp phần nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt ” để áp dụng trong
giảng dạy.
III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tất cả giáo viên và
học sinh khối lớp 3.
Phạm vi đề tài: Do năng lực của bản thân còn hạn chế, vì vậy dựa trên thực tế
về việc dạy – học phân môn Tập làm văn lớp 3, tôi chỉ trình bày “ Một số biện pháp
rèn kỹ năng nói – viết qua phân môn Tập làm văn lớp 3, góp phần nâng cao chất

lượng môn Tiếng Việt ” nhằm nâng cao chất lượng học tập, giúp học sinh học tốt
các môn học khác trong chương trình giáo dục bậc Tiểu học.
IV. Mục đích nghiên cứu:
Đề tài nhằm trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công tác chuyên
môn. Giúp giáo viên từng bước nâng cao hiệu quả trong giảng dạy phân môn Tập
làm văn, rèn cho hs kĩ năng nói – viết đoạn văn giàu hình ảnh. Từ đó góp phần nâng
cao chất lượng môn Tiếng Việt.
V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu:
Việc nghiên cứu để xây dựng đề tài sáng kiến kinh nghiệm này đã tiến hành
trong thời gian dài, được bản thân rút kinh nghiệm qua quá trình giảng dạy các môn
học, đặc biệt là phân môn Tập làm văn. Những kinh nghiệm tích luỹ được trong
giảng dạy trong đó có sự tiến bộ của học sinh ở phân môn Tập làm văn, được giáo
viên ghi chép vào nhật kí dạy học. Những kết quả giảng dạy được bản thân thường
xuyên cập nhật để so sánh, rút kinh nghiệm vào từng thời điểm trong năm học và so
sánh kết quả với những năm học trước. Từ đó đề ra những biện pháp để giảng dạy
đạt kết quả cao hơn.

3

- -


B. PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lí luận:
Trong công cuộc đổi mới hiện nay, sự phát triển Công nghiệp hoá – hiện đại
hoá đất nước cần phải có những con người năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường.
Nhu cầu này đòi hỏi phải có sự điều chỉnh mục tiêu, nội dung Chương trình bậc Tiểu
học một cách phù hợp.
Mục tiêu của giáo dục Tiểu học đặt ra là: “ giúp học sinh hình thành những cơ
sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, phẩm chất, thẩm
mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học trung học cơ sở ”.
Tập làm văn là một trong những phân môn có vị trí quan trọng của môn Tiếng
Việt. Phân môn này đòi hỏi học sinh phải vận dụng những kiến thức tổng hợp từ
nhiều phân môn trong môn Tiếng Việt. Để làm được một bài văn không những học
sinh phải sử dụng cả bốn kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết mà còn phải vận dụng các
kỹ năng về Tiếng Việt, về cuộc sống thực tiễn.
Phân môn Tập làm văn rèn cho học sinh tạo lập văn bản, góp phần dạy học
sinh sử dụng Tiếng Việt trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy Tập làm văn là phân môn
có tính tổng hợp, có liên quan mật thiết đến các môn học khác.
Trong quá trình dạy một tiết Tập làm văn, để đạt mục tiêu đề ra ngoài phương
pháp của thầy, học sinh cần phải có vốn kiến thức ngôn ngữ về đời sống thực tế. Học
tốt Tập làm văn sẽ giúp học sinh học tốt các môn học khác đồng thời giáo dục các
em những tình cảm lành mạnh, trong sáng; rèn luỵên khả năng giao tiếp và góp phần
đắc lực vào việc giữ gìn, phát huy sự trong sáng của Tiếng Việt, hình thành nhân
cách con người Việt Nam.
II. Thực trạng:
1.Thuận lợi:
-Giáo viên:
Trong việc thực hiện đổi mới Chương trình sách giáo khoa bậc Tiểu học, do
đặc trưng phân môn Tập làm văn với mục tiêu cụ thể là: hình thành và rèn luyện cho
học sinh khả năng trình bày văn bản nói – viết ở nhiều thể loại khác nhau. Vì vậy,
4

- -


giáo viên luôn không ngừng học hỏi, cải tiến phương pháp dạy học phù hợp mục tiêu
dạy và học để dẫn dắt rèn luyện học sinh thực hành những bài văn nói – viết một
cách độc lập, sáng tạo.
Giáo viên luôn ý thức quan tâm, chăm chút học sinh trong từng tiết học. Với
mỗi loại bài tập, giáo viên đã nghiên cứu kĩ kế hoạch bài dạy để lựa chọn và tổ chức
những hình thức luyện tập sao cho phù hợp với đối tượng học sinh. Bên cạnh đó,
giáo viên luôn động viên khuyến khích, khơi gợi ở học sinh trí tưởng tượng, óc sáng
tạo. Từ đó kích thích được sự tìm tòi ham học hỏi ở học sinh, hình thành thói quen
học tập tốt phân môn Tập làm văn.
Để giúp học sinh viết được những bài văn hay, ý tưởng phong phú, sáng tạo
giáo viên luôn chú trọng rèn kĩ năng nói cho học sinh vì học sinh nói tốt sẽ trình bày
bài viết tốt.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng: xem đài, đọc sách báo, tài liệu…
giáo viên thường xuyên được tiếp cận với việc đổi mới phương pháp.
- Học sinh:
Ở lứa tuổi học sinh lớp ba, các em rất ham tìm tòi học hỏi.
Nội dung chương trình môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Tập làm văn
nói riêng rất phong phú; kênh hình Sách giáo khoa được trình bày đẹp, phù hợp tâm
sinh lí lứa tuổi các em.
Học sinh đã nắm vững kiến thức, kĩ năng tạo lập văn bản, kể chuyện, miêu tả
từ các lớp dưới. Đây là cơ sở giúp các em học tốt phân môn Tập làm văn lớp ba.
2.Khó khăn:
Tập làm văn là phân môn khó so với các phân môn khác của môn Tiếng Việt,
vì vậy việc dạy – học ở phân môn này có những hạn chế nhất định.
Trong việc rèn kĩ năng nói – viết cho học sinh, giáo viên có đầu tư nghiên cứu
mục tiêu các tiết dạy để lựa chọn các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học sao
cho phù hợp từng đối tượng học sinh, nhưng sự đầu tư chưa sâu nên hiệu quả dạy
học phân môn Tập làm văn chưa cao. Một số bài trong chương trình đề ra chưa gần
gũi với học sinh như: Lễ hội, tin thể thao…Dụng cụ trực quan thiếu, giáo viên chỉ
5

- -


nói suông nên học sinh không hiểu, không nắm bắt được thông tin vì vậy bài làm
không đạt hiệu quả cao.
Chất lượng phân môn Tập làm văn đầu năm rất thấp, học sinh chưa biết viết
đoạn văn có ý tưởng phong phú, sáng tạo mà chỉ biết trả lời theo câu hỏi gợi ý. Đấy
là vấn đề nan giải đòi hỏi giáo viên phải có biện pháp thích hợp để từng bước giảng
dạy đạt kết quả.
III. Các biện pháp để rèn kĩ năng nói – viết đạt hiệu quả trong phân môn Tập
làm văn lớp ba:
1. Trang bị kiến thức cho học sinh luôn chú trọng việc lồng ghép kiến thức
giữa các phân môn Tiếng Việt:
Với thể loại nói – viết trong phân môn Tập làm văn lớp 3, học sinh được rèn
luyện kĩ năng nói dựa trên những gợi ý ở sách giáo khoa và viết một đoạn văn ngắn
khoảng 5 đến 6 câu với các chủ đề: nói về quê hương, gia đình, người lao động, kể
vể lễ hội, trận thi đấu thể thao, bảo vệ môi trường…
Do khả năng tư duy của học sinh còn hạn chế, óc quan sát, trí tưởng tượng
không phong phú lại chưa chịu khó rèn luyện, nên đa số các em chỉ biết trình bày
đoạn văn một cách hạn hẹp theo nội dung đã gợi ý. Từ đó bài văn nói – viết nghèo
nàn về ý, gò ép, thiếu sự hồn nhiên. Ví dụ “Kể lại việc em đã làm để bảo vệ môi
trường”, các em chỉ kể “ trên đường đi học, em thấy một cây xanh còn non bị ngã,
em đỡ cho cây đứng dậy. Trưa tan học về thấy cây xanh tốt, em rất vui mừng vì đã
bảo vệ môi trường”. Bên cạnh đó, đôi lúc các em còn trình bày lệch lạc, thiếu chính
xác do ít kiến thức về vốn sống.
Việc sử dụng và mở rộng vốn từ còn nhiều hạn chế, các em chưa chú ý cách
sử dụng từ hoặc trau chuốt thế nào cho từ đó hay hơn trong câu văn. Có một số từ do
được nghe và nói trong sinh hoạt hằng ngày thành quen thuộc, các em vẫn vô tư sử
dụng trong bài văn của mình.
Như vậy, để khắc phục những hạn chế trên, giáo viên cần hiểu rõ tính tích hợp
kiến thức giữa các phân môn Tiếng Việt để từ đó giúp các em trang bị vốn kiến thức
cơ bản cần thiết cho mỗi tiết học. Khi dạy các phân môn: Tập đọc, Chính tả, Tập viết
Luyện từ và câu có nội dung phù hợp tiết Tập làm văn sắp học; giáo viên cần dặn dò
6

- -


hướng dẫn học sinh quan sát tìm hiểu kĩ đối tượng cần nói đến và ghi chép cụ thể
hình ảnh, hoạt động ấy vào sổ tay; với những sự việc hoặc hoạt động các em không
được chứng kiến hoặc tham gia, giáo viên khuyến khích các em quan sát qua tranh
ảnh, sách báo, trên tivi,…hoặc hỏi những người thân hay trao đổi với bạn bè. Khi
được trang bị những kiến thức cơ bản như thế, học sinh sẽ có những ý tưởng độc lập
từ đó các em có thể trình bày được bài văn chân thực, sinh động và sáng tạo. Trong
việc trang bị kiến thức cho học sinh, giáo viên không nên áp đặt các em vào một
khuôn mẫu nhất định như chỉ định học sinh phải quan sát một bức tranh, một sự vật,
con người hay một công việc cụ thể như thế sẽ hạn chế năng lực sáng tạo của các
em. Vì vậy, với bất cứ một đề tài nào của một tiết Tập làm văn, giáo viên cần cho
học sinh liên hệ mở rộng để các em phát huy được năng lực sáng tạo trong bài văn
của mình.
2. Tìm hiểu nội dung đề bài:
2.1 Xác định rõ yêu cầu các bài tập:
Ở mỗi đề tài của loại bài Tập làm văn nói – viết, giáo viên cần cho học sinh tự
xác định rõ yêu cầu các bài tập. Giúp học sinh tự xác định đúng yêu cầu bài tập để
khi thực hành các em sẽ không chệch hướng, đảm bảo đúng nội dung đề tài cần
luyện tập.
2.2 Nắm vững hệ thống câu hỏi gợi ý:
Sách giáo khoa lớp 3, bài Tập làm văn nói – viết thường có câu hỏi gợi ý, các
câu hỏi này sắp xếp hợp lí như một dàn bài của một bài Tập làm văn; học sinh dựa
vào gợi ý để luyện nói, sau đó viết thành một đoạn văn ngắn. Giáo viên cần cho học
sinh đọc toàn bộ các câu gợi ý để hiểu rõ và nắm vững nội dung từng câu; từ đó giúp
các em trình bày đoạn văn rõ ràng, mạch lạc đủ ý, đúng từ, đúng ngữ pháp. Giúp học
sinh nắm vững nội dung từng câu hỏi gợi ý sẽ hạn chế được việc trình bày ý trùng
lặp, chồng chéo, không có sự liên kết giữa các ý với nhau trong đoạn văn.
2.3 Tìm hiểu các câu gợi ý:
Trước khi học sinh thực hành bài tập luyện nói, giáo viên cần giúp các em
hiểu nghĩa của các từ ngữ có trong câu hỏi để học sinh hiểu và trình bày đúng yêu
cầu, các từ ngữ này có thể là các từ khó hoặc từ địa phương. Nếu là từ địa phương,
7

- -


giáo viên có thể cho học sinh sử dụng từ địa phương mình để học sinh làm bài dễ
dàng hơn.
2.4 Chia thành nhiều câu gợi ý nhỏ:
Trong các câu gợi ý có một số câu dài hoặc ngắn gọn khiến học sinh lúng túng
khi diễn đạt ý, do đó ý không trọn vẹn, bài văn thiếu sinh động sáng tạo. Giáo viên
cần chia thành nhiều câu gợi ý nhỏ để giúp các em có những ý tưởng phong phú, hồn
nhiên. Việc chia thành nhiều câu gợi ý nhỏ sẽ có nhiều học sinh được rèn kĩ năng
nói, giúp các em thêm tự tin và giáo viên dễ dàng sửa chữa sai sót cho học sinh.
Như vậy qua hệ thống câu hỏi, giúp học sinh bày tỏ được thái độ, tình cảm, ý
kiến nhận xét đánh giá của mình về vấn đề nêu ra trong bài học. Song song với quá
trình đó giáo viên cần hỏi ý kiến nhận xét của học sinh về câu trả lời của bạn để học
sinh rút ra được những câu trả lời đúng cách ứng xử hay.Từ đó giúp học sinh mở
rộng vốn từ, rèn lối diễn đạt mạch lạc, lôgíc, câu văn có hình ảnh có cảm xúc. Trên
cơ sở đó bài luyện nói của các em sẽ trôi chảy, sinh động, giàu cảm xúc đồng thời
hình thành cho các em cách ứng xử linh hoạt trong cuộc sống.
3. Hướng dẫn tìm ý:
Do đặc điểm tâm lí lứa tuổi nên đa số bài văn của học sinh lớp 3 có ý tưởng
chưa phong phú, sáng tạo, các em thường trình bày hạn hẹp trong khuôn khổ nhất
định. Giáo viên cần giúp các em tìm ý để thực hành một bài văn nói – viết hoàn
chỉnh về nội dung với những ý tuởng trong sáng giàu hình ảnh và ngây thơ chân thật.
Để thực hiện được điều đó, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh một cách chặt chẽ từ sự
liên tưởng về các sự vật, các hoạt động. Từ đó học sinh dễ dàng tìm ý và diễn đạt bài
văn rõ ràng, mạch lạc hơn. Trong một tiết Tập làm văn với một đề tài nào đó, học
sinh có thể quên một số hình ảnh, sự việc…mà các em đã quan sát hoặc tìm hiểu qua
thực tế. Giáo viên khơi gợi cho học sinh nhớ lại bằng những câu hỏi nhỏ có liên
quan đến yêu cầu bài tập, phù hợp thực tế và trình độ học sinh để các em dễ dàng
diễn đạt. Nếu trong một bài Tập làm văn, học sinh chỉ biết diễn đạt nội dung bằng
những gì đã quan sát; hoặc thực hành một cách chính xác theo các gợi ý; bài làm
như thế tuy đủ ý nhưng không có sức hấp dẫn, lôi cuốn người đọc, người nghe. Vì
vậy, với từng đề bài giáo viên nên có những câu hỏi gợi ý, khuyến khích học sinh
8

- -


liên tưởng, tưởng tượng thêm những chi tiết một cách tự nhiên, chân thật và hợp lí
qua việc sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hoá, để từ đó học sinh biết trình bày
bài văn giàu hình ảnh, sinh động, sáng tạo.
4. Hướng dẫn diễn đạt:
Như đã nói, do tâm lí lứa tuổi nên bài văn thực hành của học sinh lớp Ba tuy
có ý tưởng, nhưng vẫn còn nhiều sai sót về diễn đạt như: dùng từ chưa chính xác, ý
trùng lắp, các ý trong đoạn văn chưa liên kết nhau nên trình bày chưa rõ ràng mạch
lạc. Vì vậy, khi học sinh trình bày, giáo viên phải hết sức chú ý lắng nghe, ghi nhận
những ý tưởng hay, ý có sáng tạo của học sinh để khen ngợi; đồng thời phát hiện
những sai sót để sửa chữa. Giáo viên cần đặt ra tiêu chí nhận xét thật cụ thể để học
sinh làm cơ sở lắng nghe bạn trình bày; phát hiện những từ, ý, câu hay của bạn để
học hỏi và những hạn chế của bạn để góp ý, sửa sai.
4.1 Hướng dẫn sửa chữa từ:
Trường hợp học sinh dùng từ chưa chính xác như các từ ngữ chưa phù hợp,
nghĩa từ chưa hay hoặc từ thông dụng địa phương…ví dụ: ‘thầy em rất chăm chỉ
trong giảng dạy ”, “ cô em thường bận đồ xanh ”… khi học sinh phát hiện sai sót đó,
giáo viên giúp các em sửa chữa thay đổi từ phù hợp. Đối với từ học sinh dùng trùng
lặp nhiều lần trong một câu, ví dụ: “Bác ba là người hàng xóm của em, bác ba rất tốt
với em, bác ba luôn giúp em học bài…”, giáo viên hướng dẫn học sinh lượt bớt từ
hoặc dùng từ phù hợp để thay thế. Trong trình bày bài văn, học sinh vẫn thường
dùng từ ngôn ngữ nói, giáo viên nên hướng dẫn học sinh thay thế bằng từ ngôn ngữ
viết trong sáng hơn.
4.2 Hướng dẫn sửa chữa đặt câu:
Học sinh nói viết câu chưa hay chưa đủ ý, giáo viên cần hướng dẫn học sinh
sửa chữa bổ sung ý vào cho đúng; câu dài dòng ý chưa rõ ràng mạch lạc cần cho học
sinh sửa sai lượt bỏ ý dư ý trùng lắp. Giáo viên khuyến khích học sinh tự sửa câu
văn chưa hay của mình bằng những câu văn hay của bạn.
4.3 Hướng dẫn sửa chữa đoạn văn:
Với mỗi chủ đề của bài Tập làm văn nếu học sinh trình bày đủ nội dung theo
gợi ý đã cho thì bài văn của các em xem như hoàn chỉnh. Nhưng để có một đoạn văn
9

- -


mạch lạc rõ ràng, ý tưởng liên kết chặt chẽ nhau thu hút được người đọc; giáo viên
cần giúp các em biết viết đoạn văn có mở và kết đoạn, biết dùng từ liên kết câu,
dùng câu liên kết đoạn một cách hợp lí và sáng tạo. Ví dụ với gợi ý kể về trận thi
đấu thể thao, từng gợi ý phần mở đoạn có rời rạc, giáo viên có thể hướng dẫn học
sinh liên kết các ý với nhau, khi kể không theo trình tự từng ý nhưng vẫn đảm bảo
nội dung và làm cho phần mở đoạn sinh động lôi cuốn người đọc hơn. Hoặc hướng
dẫn học sinh dùng những câu mở đầu đoạn văn để nói hoặc kể một cách sáng tạo.
Khi kể về một việc làm một hoạt động nào đó, giáo viên cần khuyến khích
học sinh sử dụng những từ liên kết câu thể hiện trình tự diễn biến của sự việc như:
“đầu tiên”; “kế tiếp”; “sau đó”; “cuối cùng”… để đoạn văn gắn kết chặt chẽ liên tục
từng ý với nhau. Do đặt điểm lứa tuổi và trình độ từng đối tượng học sinh không
đồng đều nhau nên các em chưa hiểu nhiều về từ, câu liên kết trong đoạn văn viết; vì
vậy giáo viên cần hướng dẫn bằng những gợi ý giản đơn dễ hiểu, có thể cho học sinh
khá giỏi làm mẫu để giúp các em trình bày tốt hơn đoạn văn viết của mình. Trong
việc hướng dẫn học sinh sửa chữa bài viết, giáo viên cần đưa ra tiêu chí đánh giá cụ
thể giúp học sinh phát hiện những đoạn văn hay, ý tưởng phong phú sáng tạo đồng
thời phát hiện những hạn chế còn vấp phải trong bài viết. Từ đó học sinh có sự suy
nghĩ để sửa chữa cách diễn đạt ý tưởng trong bài viết của mình một cách hợp lí và
sáng tạo.
IV. Hiệu quả:
Qua quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài, việc dạy học phân môn Tập làm
văn ở lớp chủ nhiệm đạt được kết quả khả quan: Học sinh mạnh dạn tự tin hơn trong
học tập, vốn từ của học sinh phong phú hơn, câu văn rõ ràng mạch lạc và giàu hình
ảnh.

10

- -


C. PHẦN KẾT LUẬN
I. Một số bài học kinh nghiệm:
Từ những kết quả nêu trên, bản thân rút ra được những bài học kinh nghiệm:
Dạy học Tập làm văn theo phương pháp tích hợp các phân môn trong môn
Tiếng Việt. Biết kết hợp mối quan hệ chặt chẽ về yêu cầu kiến thức phân môn Tập
làm văn của các khối lớp.Trong giảng dạy giáo viên có đầu tư nghiên cứu sâu, phối
hợp tổ chức linh hoạt các hình thức và phương pháp dạy học theo hướng đổi mới.
Giáo viên có ý thức tự học tự rèn; tham khảo các tài liệu, tạp chí, văn bản có
liên quan đến chuyên môn và các dạng bài khó. Giáo viên dành thời gian bồi dưỡng
và phụ đạo cho học sinh môn Tiếng Việt. Động viên, khuyến khích học sinh tự học,
tự tìm tòi; tận tâm sửa chữa sai sót cho học sinh, hướng dẫn học sinh ghi chép vào sổ
tay vở nháp. Học sinh có thói quen đọc sách báo, truyện phù hợp lứa tuổi, tập ghi
chép sổ tay những từ ngữ, câu văn hay các em đọc được. Học sinh tự tin, mạnh dạn
phát biểu trong các hoạt động học tập, có kĩ năng trong giao tiếp ứng xử.
II. Ý nghĩa của đề tài:
Đề tài là cơ sở để giáo viên nghiên cứu và thực hiện trong giảng dạy phân
môn Tập làm văn. Giúp giáo viên từng lúc san bằng trình độ học sinh trong lớp học;
giúp học sinh tự tin hơn trong học tập, trong giao tiếp để các em hoàn thành nhiệm
vụ học tập và tiếp tục học tập ở các lớp cao hơn.
III. Khả năng ứng dụng triển khai:
Đề tài đang trong quá trình nghiên cứu và thực hiện bước đầu có hiệu quả khả
quan. Vì vậy đề tài có khả năng ứng dụng và triển khai cho tất cả giáo viên trong
đơn vị cùng thực hiện và từng lúc bổ sung để việc dạy học phân môn Tập làm văn
lớp Ba đạt hiệu quả cao.
IV. Những kiến nghị, đề xuất:
Phòng Giáo Dục & Đào Tạo, cụm chuyên môn thường xuyên tổ chức các
chuyên đề Tập làm văn theo từng chủ đề cho giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm
lẫn nhau.
Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2014
Người viết

Vũ Thị Huyền Yến
11

- -


Nhận xét của hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

12

- -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×