Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC BẠ CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI PHƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC BẠ CHO
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI PHƯƠNG

1

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

: TS. Nguyễn Long Giang

SINH VIÊN

: Vũ Thị Thanh Hằng

Mã SV

: DC00201773Hà Nội- 2016
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình học tập và thực tập tại Viện công nghệ thông tin trực
thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam, chúng em đã được các thầy cô bên Viện
giúp đỡ và được truyền đạt nhiều kiến thức vô cùng quý giá. Ngoài ra, chúng em
còn được rèn luyện bản thân trong một môi trường học tập và làm việc đầy sáng tạo
và khoa học. Đây là một quá trình hết sức quan trọng giúp em có thể thành công khi
bắt tay vào nghề nghiệp tương lai sau này.
Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa công nghệ thông tin cùng
toàn thể các thầy cô trường đại học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội và viện công
nghệ thông tin đã tận tình giảng dạy và trang bị cho em nhiều kiến thức bổ ích trong
suốt quá trình học tập vừa qua. Đây là quãng thời gian vô cùng hữu ích, đã giúp em
trưởng thành lên rất nhiều khi chuẩn bị ra trường. Là những hành trang rất quan
trọng không thể thiếu trong công việc sau này.
Ngoài ra, em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Long Giang, thầy Nguyễn
Văn Hách và thầy Hà Mạnh Đào đã luôn tận tình quan tâm, giúp đỡ, theo sát và
hướng dẫn em trong suốt quá trình làm đồ án vừa qua.
Mặc dù đã cố gắng trong suốt quá trình thực tập và làm đồ án, nhưng do kinh
nghiệm thực tế và trình độ chuyên môn chưa được nhiều nên em không tránh khỏi
những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo, góp ý chân thành từ các thầy, cô giáo
cùng tất cả các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

2


3


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Thuật ngữ
PTTKHT
THHP
SRS

Actor


4

Định nghĩa
Phân tích thiết kê hệ thống
Tiểu Học Hải Phương
Software Requirement Specification
Một tài liệu miểu tả hệ thống phần mềm cho nhà phát
triển phần mềm
Tác nhân tương tác với hệ thống có thể là người, hoặc
một hệ thống khác để thực hiện một chức năng của hệ thống


MỤC LỤC

5


DANH MỤC HÌNH

6


MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài

I.

Học bạ điện tử là việc tin học hóa việc quản lý quá trình học tập của học
sinh. Các thông tin về quá trình học tập của học sinh như điểm, hạnh kiểm, xếp loại
học lực, đạo đức…được lưu trữ trên máy tính( trước đây được ghi vào sổ học bạ).
Lich học, họp phụ huynh được cập nhật và thông báo đến phụ huynh mỗi khi cần.
Hiện nay việc quản lý thông tin, quá trình học tập, rèn luyện của học sinh
chủ yếu vẫn trên giấy tờ. Việc tra cứu, cập nhật khi cần là rất khó khăn. Mỗi khi học
sinh chuyển cấp, lượng giấy tờ, văn bản lại được nhân lên nhiều làm rất lãng phí.
Nếu chuyển sang quản lý bằng điện tử không những giảm bớt những chi phí mad
còn nâng cao hiệu quả quản lý quá trình học tập của học sinh.
Vì vậy, em chọn đề tài: “ Xây dựng hệ thống quản lý học bạ cho trường
Tiểu học Hải Phương” mong đưa công nghệ thông tin vào trong thực tế giúp cho
việc quản lý học bạ của trường them thuận tiện và dễ dàng hơn.
II.
III.

Mục Tiêu đề tài
Xây dưng hoàn chỉnh phần mềm quản lý để đảm bảo việc quản lý học bạ.
Hoàn thiện kỹ năng phân tích thiết kế hướng đối tượng.
Xây dựng CSDL
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ lập trình để thiết kế và xây dựng giao diện
Website.
Xây dựng chương trình và triển khai thử nghiệm.
Nôi dung đề tàiKhảo sát thực tếĐặc tả yêu cầu phần mềm
+ Đặc tả chức năng: biểu đồ phân rã, biểu đồ luồng dữ liệu.
+ Đặc tả mô tả : biểu đồ thực thể liên kết.Phân tích thiết kế hệ thống.
+ Thiết kế các lớp phân tích.
+ Thiết kế cơ sở dữ liệu.
+ Thiết kế giao diện.Xây dựng website quản lý và demo.
Phương Pháp nghiên cứu

IV.

-

Lý thuyết:

7


+ Tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu liên quan, ngôn ngữ lập trình và công
nghệ.
+ Nắm rõ được các công cụ hỗ trợ liên quan đến viết mã nguồn, công cụ sử
dụng trong phân tích và thiết kế hệ thống.
+ Nghiên cứu lý thuyết về phương pháp luận PTTK hệ thống.
+ Phân tích yêu cầu thực tế.
+ Tìm giải pháp cho yêu cầu và phân tích thiết kế hệ thống cho bài toán đặt
ra.
-

Thực hành:Công cụ hỗ trợ lập trình Microsoft Visual Studio 2015Ngôn ngữ Visual Basic, ASP.netXây dựng CSDL bằng SQL server
Phạm vi nghiêm cứu

V.

-

Công nghệ web và xây dựng cơ sở dữ liệu.

-

Nghiên cứu về những gì liên quan cụ thể đến các công việc trong lĩnh
vực trường học, khối, lớp, điểm, học bạ.

-

Thực hiện các thao tác quản lý: thông tin học sinh, giáo viên,môn học,
lớp học, điểm,quá trình học tập.

-

Hệ thống tính toán dựa trên CSDL, hệ thống hiển thị trên giao diện WEB
Bố cục của đồ án.

VI.

Dự kiến bố cục của đồ án gồm 4 chương.
Chương 1. Tổng quan về đề tài và đặc tả yêu cầu phần mềm
Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống
2.1. Phương pháp giải quyết bài toán
2.2. Phân tích và thiết kế hệ thống
-

Đưa ra yêu cầu chức năng phần mềm

-

Xác định các tác nhân, đặc tả bài toán

-

Xác định các lớp tham gia, biểu đồ hoạt động, biểu đồ tuần tự...

Chương 3. Hướng dẫn cài đặt
8


-

Giới thiệu các công cụ vẽ biểu đồ, phân tích và thiết kế hướng đối tượng.

-

SQL Server

-

Công cụ viết mã nguồn

-

Công cụ hỗ trợ lập trình Microsoft Visual Studio 2015
Chương 4. Chạy chương trình và kiểm tra

9


Chương 1: Tổng quan về đề tài và đặc tả yêu cầu phần mềm
I.

Tổng quan về đề tài
Đề tài này cung cấp bản thiết kế hệ thống bao gồm: thiết kế các phân
lớp(Analyst class), thiết kế cơ sở dữ liệu( Database), thiết kế giao diện người
dùng(GUI)
Trên cơ sở các tìa liệu SRS và việc thiết kế các ca sử dụng (UC) và tài liệu
đặc tả chi tiết cho phép tìm kiếm các lớp phân tích .Từ đó bước đầu tiếp cận hệ
thống với các biểu đồ lớp phân tích và sau đó là các biểu đồ trình tự (Sequencae
diagram)
Xây dựng CSDL,mà cho phép mô tả hệ thống về mặt dữ liệu. Nó nói lên các
thông tin mà hệ thống Học bạ điện tử của chúng em cần và cần lưu trữ thông tin về
học sinh (bảng điểm và thông tin cá nhân,..)
Đề tài cũng là cơ sở để các thành viên hệ thống phối hợp làm việc với nhau,
lập trình và tích hợp các modul vào một hệ thống thống nhất.
Đề tài còn là cơ sở để người dùng có thể sử dụng vào việc mở rộng hệ thống.
Các quy định về việc sử dụng tài liệu đối với bên thứ ba là hoàn toàn không có điều
kiện về tài chính, bản quyền và tuân theo các quy tắc về tài liệu mở.
Các thiết kế sau đây dựa trên cơ sở thảo luận và thống nhất giữa các thành
viên trong nhóm về thiết kế hệ thống sau nhiều buổi họp thảo luận và thống nhất ý
kiến
Giới thiệu yêu cầu nghiệp vụ
-

Học sinh: học tập tại trường được cấp tài khoản và mật khẩu để có thể đăng nhập
vào trang Học bạ điện tử này và có thể thực hiện được việc theo dõi kết quả học tập
của mình một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Học sinh trong lần đăng nhập
đầu tiên cần điền đầy đủ thông tin trong profile để nhà trường có dữ liệu để quản lí.
Ngoài theo dõi kết quả học tập, học sinh còn có thêm một chức năng khác là gửi
yêu cầu chứng thực bảng điểm lên quản lí của viện để có thể được chứng thực kết

-

quả học tập của mình
Quản lí : được cấp tài khoản với các chức năng chính: Nhập điểm vào bảng điểm,
chỉnh sửa profile cho học sinh nếu có sai sót và khi học sinh yêu cầu thay đổi, chức

10


năng chứng thực bảng điểm khi có yêu cầu được gửi lên. Các chức năng này chỉ
-

được thực hiện nếu đăng nhập thành công tài khoản với phân quyền là quản lí.
Cố vấn học tập sau khi truy cập vào tài khoản của mình đã được phân quyền có
khả năng xem được thông tin cả lớp và xem bảng điểm cả lớp nhưng không được

-

sửa chữa hay thay đổi gì đến dữ liệu.
Quản lí cấp trường có các chức năng cơ bản là thống kê kết quả học tập cho học
sinh theo từng lớp và từng kì. Ngoài ra còn có chức năng cập nhật trạng thái học tập
cho học sinh ( xem học sinh còn đang học, đã ra trường hay bị đình chỉ, đuổi học ,

-

…) và cập nhật lại trên thông tin học sinh.
Quản trị hệ thống là người đóng vai trò quan trọng nhất của hệ thống. Sau khi
đăng nhập vào hệ thống với quyền là người quản trị hệ thống, sẽ có các chức năng

-

như thêm , sửa, xóa tài khoản của các actor trong hệ thống và đồng bộ dữ liệu.
Tài liệu gồm hai mục chính là Mô tả tổng quan và Yêu cầu kỹ thuật.
Mục Mô tả tổng quan nhắm đến đối tượng là người dùng thông thường giúp họ hiểu
được khả năng của hệ thống, những chức năng có thể thực hiện được của hệ thống
đối với từng mức người dùng. Ngoài ra phần này còn cung cấp cho các nhà phát
triển hệ thống có cái nhìn khái quát về hệ thống, những chức năng cần phải triển

-

khai.
Mục Yêu cầu kỹ thuật nhắm đến những người lập trình và phát triển hệ thống để
giúp các nhà phát triển hiểu chi tiết về hệ thống, những chức năng cụ thể sẽ triển
khai và sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống với nhau như thế nào.
Ngoài ra phần này cũng giúp cho người sử dụng thông thường hiểu sâu hơn về hệ

-

thống.
Ngoài ra tài liệu còn đưa ra những yêu cầu phi chức năng của hệ thống như khả
năng đáp ứng những yêu cầu chất lượng đặt ra, tính an toàn, bảo mật dữ liệu, yêu
cầu về phần cứng, phần mềm để triển khai hệ thống…

11


I.

Mô tả giao diện
Yêu cầu phi chức năng
-

Yêu cầu về thời gian phản hồi không quá 20s.
Yêu cầu chạy được trên nhiều trình duyệt.
Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, mọi người đều có thể sử dụng không cần qua thời

-

gian đào tạo quá lâu.
Đảm bảo an toàn và bảo mật cơ sở dữ liệu
Hướng phát triển

-

Mở rộng phạm vi dự án :thay vì chỉ quản lí cho trường tiểu học Hải Phương sẽ mở

-

rộng ra quản lí trên toàn quốc
Tương tác với tổng đài di động để có thể thông tin đến phụ huynh nhanh và kịp thời

-

nhất.
Mở rộng đối tượng của dự án: thay vì chỉ cho học sinh cấp tiểu học có thể mở rộng
ra quản lí học sinh, sinh viên các cấp( từ cấp 1 đến cấp 3 trong suốt quá trình học)

II.

Mô tả chi tiết
Đầu vào của hệ thống:
-

Khi học sinh mới bắt đầu vào trường, dữ liệu mới được đưa vào là thông tin cá nhân

-

của học sinh từ hồ sơ xét tuyển.
Trong thời gian ở trường, dữ liệu của mỗi học sinh được cập nhật từ kết quả rèn

-

luyện của học sinh.
Đầu ra của hệ thống:
Học sinh, phụ huynh có thể tra cứu thông tin cá nhân, kết quả học tập và rèn luyện.
Khoa viện, nhà trường tra cứu, thống kê, cập nhật.
Mở rộng ra, dữ liệu có thể gửi lên Bộ giáo dục để thống kê trên diện rộng tất cả các
trường trong cả nước.

-

Hệ thống bao gồm những chức năng:
Với admin sẽ được cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.
Với học sinh có thể xem được thông tin cá nhân, kết quả học tập, rèn luyện của bản

-

thân.
Nhà trường có thể quản lý thông tin của toàn bộ học sinh qua các chức năng thống

-

kê mà hệ thống cung cấp.
Trước mắt, sản phẩm hướng tới áp dụng cho mô hình trường đại học trường khác.

-

Mở rộng ra hơn nữa, Bộ giáo dục có thể quản lý tất cả các trường.
Phần cứng với phần mềm được yêu cầu:
Phần cứng: Các máy tính và hệ thống mạng kết nối (LAN hoặc internet) kết nối các
máy tính này.
12


III.

Phần mềm: Yêu cầu có trình duyệt Web.
Yêu cầu kỹ thuật
Định dạng dữ liệu đầu vào

-

Đầu vào dữ liệu của hệ thống được cung cấp bằng file có cấu trúc
Bảng điểm
Bảng 1.1 Bảng điểm
STT

MSS
V

Tên học sinh

Lớp học
sinh

Điểm
QT

-

CK

File đăng kí học tập:
Bảng 1.2: File đăng kí học tập
STT

IV.

MSHS

Tên học sinh

Lớp học sinh

Chi tiết yêu cầu phi chức năng
-

-

-

Phần cứng
+ Yêu cầu các máy tính có cấu hình cơ bản
+ Hệ thống mạng Lan và internet kết nối các máy tính lại với nhau
Phần mềm:
+ Trình duyệt thông dụng như Firefox, Chrome hoặc Internet Explore, Edge,

Tài liệu thiết kế hệ thống đi kèm

13


V.

Sơ đồ triển khai

Hình 1.1: Sơ đồ triển khai
Hệ thống gồm 2 webserver phục vụ cho hai lớp người sử dụng:
-

Lớp thứ nhất là lớp Quản trị hệ thống sử dụng Webserver quản trị hệ thống.
Lớp thứ hai bao gồm Học sinh, Quản lý, Cố vấn học tập sử dụng Webserver người
dùng.
Hai Webserver đều sử dụng chung một máy chủ cơ sở dữ liệu Sql Server.
Các lớp người sử dụng sẽ sử dụng trình duyệt hoặc ứng dụng trên android để
truy cập và sử dụng các chức năng trong hệ thống.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

14


I.

Cấu trúc hệ thống
1. Usecase tổng quan
a. Tác nhân học sinh
-

Ca sử dụng đăng nhập

Hình 2.1: Sơ đồ chức năng tác nhân học sinh
Bảng 2.1: Bảng tác nhân học sinh
Usecase
Độ ưu tiên

Cần thiết

Điều kiện xảy ra

Là 1 usecase đã được cấp tài khoản của hệ thống

Điều
quyết

-

Đăng nhập

kiện

kiên

Phải là 1 trong 5 đối tượng được phân loại của
HT

Luồng chính

-Nhập tên tài khoản chính xác
- Nhập mật khẩu

Luồng phụ

Không có

Điều kiện đầu ra

Mỗi thành viên sau khi đăng nhập đều vào được
đúng tài khoản của mình và được thực hiện các
chức năng cụ thể

Luồng ngoại lệ

Khả năng nhập sai password nhiều lần ,có cơ
chế để hỗ trợ tìm lại mật khẩu nếu mất

Ca sử dụng điền thông tin profile

15


Hình 2.2 Ca sử dụng điền thông tin profile

Bảng 2.2: Bảng điền thông tin Profile
Usecase

Nhập profile

Độ ưu tiên

Cần thiết

Điều kiện xảy ra
Điều
quyết

kiện

kiên

Luồng chính

Chỉ có tài khoản của học sinh mới có chức năng này
và phải điền đủ tên TK và password
-Đăng nhập thành công
-Trên giao diện của học sinh, user chọn chức năng
nhập profile.

Luồng phụ

Không có

Điều kiện đầu ra

Luồng ngoại lệ
-

Có tài khoản trên hệ thống và đã đăng nhập với tài
khoản Học sinh

Học sinh được thực hiện chức năng điền thông tin
vào profile(nhập tên, ngày tháng năm sinh,..) là CSDL
để quản lí thông tin của học sinh của nhà trường
Nhập sai yêu cầu của dữ liệu đầu vào các trường

Ca sử dụng xem kết quả học tập

Hình 2.3 Ca sử dụng xem kết quả học tập
Bảng 2.3 Ca sử dụng xem kết quả học tập
Usecase

Xem kết quả học tập

Độ ưu tiên

Cần thiết

Điều kiện xảy ra

Có tài khoản trên hệ thống và đã đăng nhập thành
16


công với tài khoản học sinh.
Điều
quyết

kiện

kiên

Luồng chính

Phải đăng nhập với tài khoản học sinh mới có chức
năng này
-Đăng nhập thành công tài khoản học sinh trên hệ
thống.
-Trên giao diện chọn chức năng xem kết quả học tập.

Luồng phụ

Không có

Điều kiện đầu ra

Học thực hiện được chức năng xem kết quả học tập
của mình nhanh chóng và chính xác.

Luồng ngoại lệ

Khả năng nhập sai password nhiều lần ,có cơ chế để
hỗ trợ tìm lại mật khẩu nếu mất

-Ca sử dụng gửi yêu cầu chứng thực kết quả học tập

Hình 2.4: Gửi yêu cầu chứng thực kết quả học tập

Bảng 2.4: Gửi yêu cầu chứng thực kết quả học tập
Usecase
Độ ưu tiên
Điều kiện xảy ra

Gửi yêu cầu chứng thực
Cần thiết
Là 1 usecase đã được cấp tài khoản của hệ thống,
đăng nhập thành công và chọn chức năng gửi yêu cầu
17


chứng thực trên giao diện
Điều
quyết

kiện

kiên

Luồng chính

Phải là tài khoản của học sinh đã đăng nhập thành
công.
-Đăng nhập thành công tài khoản trên hệ thống.
-Chọn chức năng gửi yêu cầu chứng thực trên giao
diện
-Hệ thống sẽ yêu cầu chọn chức năng chứng thực
bảng điểm hay giấy chứng nhận tốt nghiệp.
-Học sinh chọn loại giấy muốn xác nhận.
-Thông báo đã thực hiện thành công hay không

b. Tác nhân quản lí
-

Ca sử dụng nhập bảng điểm

Hình 2.5: Nhập bảng điểm
Bảng 2.5: Nhập bảng điểm
Usecase

Nhập bảng điểm

Độ ưu tiên

Cần thiết

Điều kiện kích hoạt

Chọn chức năng nhập bảng điểm

Điều
quyết

kiện

Luồng chính

tiên

Đã có bảng điểm từ giáo viên bộ môn
Quản lý

Hệ thống

Chọn chức năng nhập điểm
Hỏi chế độ nhập
(bằng tay hay từ
file)
Chọn chế độ
Cung cấp chế độ
nhập tương ứng
Thực hiện nhập và gửi
Xác nhận và cập
nhật
Luồng phụ

Không
18


-

Điều kiện đầu ra

Dữ liệu được cập nhật lên hệ thống

Luồng ngoại lệ

Không

Ca sử dụng chỉnh sửa profile cho học sinh

Hình 2.6: Chỉnh sửa profile cho học sinh
Bảng 2.6: Chỉnh sửa profile cho học sinh
Usecase

Chỉnh sửa profile

Độ ưu tiên

Cần thiết

Điều kiện kích hoạt

Chọn chức năng chỉnh sửa profile

Điều kiện tiên quyết

Có yêu cầu chỉnh sửa từ học sinh

Luồng chính

Quản lý viện

Hệ thống

Chọn chức năng chỉnh sửa
Cung cấp chức
năng
Nhập mã số học sinh
Hiển thị profile
và cho phép chỉnh
sửa
Nhập các chỉnh sửa và gửi
Ghi nhận và cập
nhật

-

Luồng phụ

Không

Điều kiện đầu ra

Profile học sinh được chỉnh sửa và cập nhật lại

Luồng ngoại lệ

Dữ liệu đầu vào không đúng chuẩn

Chứng thực kết quả học tập cho học sinh

19


Hình 2.7: Kết quả học tập cho học sinh
Bảng 2.7: Kết quả học tập cho học sinh
Usecase

Chứng thực….

Độ ưu tiên

Cần thiết

Điều kiện kích hoạt

Chọn chức chứng thực

Điều kiện tiên quyết

Có yêu cầu chứng thực từ học sinh gửi lên

Luồng chính

Quản lý

Hệ thống

Chọn chức năng xác thực
Cung cấp
chức năng
Xác nhận in / ký điện tử
Đưa
ra
máy in để in
hoặc ký điện
tử
Nhận kết quả(đóng dấu đối với vản
cứng)
Luồng phụ

Không

Điều kiện đầu ra

Có kết quả đã chứng thực cho sinh viên bản cứng
hoặc mềm

Luồng ngoại lệ
c. Tác nhân quản lí cấp trường
-

Không

Ca sử dụng thống kê kết quả học tập

Hình 2.8: Thống kê kết quả học tập
Bảng 2.8: Thống kê kết quả học tập
Usecase

Thống kê kêt quả học tập
20


Độ ưu tiên

Cần thiết

Điều kiện xảy ra

Người quản lí chọn chức năng thống kê

Điều kiện kiên quyết
Luồng chính

Đăng nhập thành công và có quyền của quản lí cấp
trường
-Đăng nhập vào hệ thống
-Chọn chức năng thông kê

-

Luồng phụ

Không có

Điều kiện đầu ra

Tất cả thông tin thành viên trong lớp được hiện ra

Ca sử dụng cập nhật trạng thái học tập

Hình 2.9: Cập nhật trạng thái học tập
Bảng 2.9: Cập nhật trạng thái học tập
Usecase
Độ ưu tiên
Điều kiện xảy ra

Cập nhật trạng thái học tập cho học sinh
Cần thiết
Người quản lí cấp trường thay đổi trạng thái học tập
của học sinh

Điều kiện kiên
Người quản lí cấp trường đăng nhập thành công với
quyết
quyền thực thi tương ứng
Luồng chính

-Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản của người
quản lí và thực hiện chức năng

Luồng phụ

Không có

Điều kiện đầu ra

Trạng thại của một hoặc nhiều học sinh bị thay đổi

Luồng ngoại lệ

Không có

d. Tác nhân cố vấn học tập
-

Ca sử dụng xem thông tin cả lớp

21


Hình 2.10: Xem thông tin cả lớp
Bảng 2.10: Xem thông tin cả lớp
Usecase

Xem thông tin cả lớp

Độ ưu tiên

Cần thiết

Điều kiện xảy ra

Đã đăng nhập với tài khoản cố vấn học tập

Điều kiện kiên
quyết
Luồng chính

Đã đăng nhập với tài khoản cố vấn học tập
- Đăng nhập với tà khoản cố vấn học tập
- Chọn xem thông tin cả lớp

Luồng phụ

Không có

Điều kiện đầu ra

Tất cả thông tin thành viên trong lớp được hiện ra

Luồng ngoại lệ

Không có

22


-

Ca sử dụng xem bảng điểm cả lớp

Hình 2.11: Xem bảng điểm cả lớp
Bảng 2.11: Xem bảng điểm cả lớp
Usecase

Xem bảng điểm cả lớp

Độ ưu tiên

Cần thiết

Điều kiện xảy ra

Đã đăng nhập với tài khoản cố vấn học tập

Điều kiện kiên quyết

Đã đăng nhập với tài khoản cố vấn học tập

Luồng chính

- Đăng nhập với tà khoản cố vấn học tập
- Chọn xem điểm cả lớp

Luồng phụ

Không có

Điều kiện đầu ra

Tất cả thông tin điểm trung bình kì, điểm trung bình
cả quá trình của thành viên trong lớp được hiện ra

Luồng ngoại lệ

Không có

e. Tác nhân quản trị hệ thống
-

Ca sử dụng thêm tài khoản

Hình 2.12: Thêm tài khoản
Bảng 2.12: Thêm tài khoản
Usecase
Độ ưu tiên
Điều kiện xảy ra

Thêm tài khoản
Cần thiết
Chỉ xuất hiện chức năng này với tài khoản được cấp
quyền quản trị hệ thống và trong giao diện chọn chức
năng thêm tài khoản
23


Điều kiện kiên
Đã được cấp và đăng nhập thành công tài khoản quản
quyết
trị hệ thống
Luồng chính

-Đăng nhập thành công vào tài khoản quản trị.
-Chọn chức năng thêm tài khoản trên giao diện.

Luồng phụ

Không có

Điều kiện đầu ra

Luồng ngoại lệ
-

Sau khi thực hiện chức năng này sẽ có thể cấp thêm
tài khoản cho người sử dụng đăng nhập được vào hệ
thống và phân quyền cho họ là học sinh hay cố vấn hay
quản lí
Không có

Ca sử dụng sửa tài khoản

Hình 2.13: Sửa tài khoản
Bảng 2.13: Sửa tài khoản
Usecase
Độ ưu tiên
Điều kiện xảy ra

Sửa tài khoản
Cần thiết
Chỉ xuất hiện chức năng này với tài khoản được cấp
quyền quản trị hệ thống và trong giao diện chọn chức năng
sửa tài khoản

Điều kiện kiên
Đã được cấp và đăng nhập thành công tài khoản quản trị
quyết
hệ thống
Luồng chính

-Đăng nhập thành công vào tài khoản quản trị.
-Chọn chức năng sửa tài khoản trên giao diện.

Luồng phụ
Điều kiện đầu ra

Không có
Sau khi thực hiện chức năng này sẽ có thể sửa được
thông tin tài khoản cho người sử dụng có nhu cầu thay đổi
tên TK hay mật khẩu hay thông tin gì đó vào tài khoản của
mình
24


Luồng ngoại lệ
-

Không có

Ca sử dụng xóa tài khoản

Hình 2.14: Xóa tài khoản
Bảng 2.14: Xóa tài khoản
Usecase

Xóa tài khoản

Độ ưu tiên

Cần thiết

Điều kiện xảy ra

Điều
quyết

kiện

kiên

Luồng chính

Chỉ xuất hiện chức năng này với tài khoản được cấp
quyền quản trị hệ thống và trong giao diện chọn chức năng
xóa tài khoản
Đã được cấp và đăng nhập thành công tài khoản quản
trị hệ thống
-Đăng nhập thành công vào tài khoản quản trị.
-Chọn chức năng xóa tài khoản trên giao diện.

Luồng phụ
Điều kiện đầu ra

Luồng ngoại lệ

Không có
Sau khi thực hiện chức năng này sẽ vô hiệu hóa khả
năng đăng nhập của 1 TK( có thể là HS không còn trong
sự quản lí của hệ thống hoặc vi phạm quy định nào đó của
hệ thống)
Không có

Ca sử dụng đồng bộ cơ sở dữ liệu

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×