Tải bản đầy đủ

MO PHONG THUAT TOAN TIM MAX

MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN
TÌM SỐ LỚN NHẤT TRONG
DÃY CÁC SỐ NGUYÊN
GV: Nguyễn Minh Phương


THUẬT TOÁN
Nhập N
dãy a1,a2,…,aN
Bước 1: Max  a1

i 2 ;
Bước 2: Nếu i > N thì; đưa ra giá trị
; Max
rồi kết thúc;
Bước 3:
Nếu ai > Max thì Max <- ai;
Bước 4:
Bước 5:

i <- i+1 rồi quay lại Bước 3


Max

i

i>N?

MÔ PHỎNG

3

N=5
3

6
8

6

8

ai>Max?

S

Đ

S
S

Đ
S

5

S

S

6


Đ

2
7
3
4

4

Giá trị Max = 8 tại vị trí i = 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×