Tải bản đầy đủ

Mau de doan

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
BỘ MÔN ÔTÔ & MÁY CÔNG TRÌNH
-------o0o------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-------o0o------

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ÔTÔ
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Phương Nam
Ngày bắt đầu: 05/01/2016
Giáo viên hướng dẫn: Lê Văn Tụy
1. Đầu đề thiết kế:

Lớp: 12C4B
Ngày hoàn thành: …/…/2016

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHANH ÔTÔ

2. Số liệu cho trước:

+ Loại ô tô:
+ Loại động cơ:
+ Trọng lượng toàn bộ:
Phân bố trên trục Trước/Sau:
+ Tốc độ cực đại của xe:
+ Chiều dài cơ sở:
+ Chiều cao trọng tâm khi đầy tải:
+ Bán kính làm việc của bánh xe:

Xe khách
Diesel
10500 [KG]
3300/7200
110 [km/h]
4000 [mm]
1150 [mm]
450 [mm]

3. Yêu cầu:
3.1. Các nội dung thuyết minh và tính toán.
 Tổng quan về hệ thống phanh.
 Tính mômen phanh yêu cầu.
 Chọn loại/kiểu và sơ đồ hệ thống phanh.
 Tính toán thiết kế cơ cấu phanh.
 Tính toán dẫn động phanh.

3.2. Bản vẽ và đồ thị:
 Bản vẽ lắp cơ cấu phanh và dẫn động tương ứng (A0).
 Bản vẽ sơ đồ dẫn động phanh (A3)

3.3. Hình thức: Theo "Quy định về hình thức đồ án thiết kế môn học của Bộ môn Ôtô &
Máy công trình"
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2016
Trưởng Bộ môn Ôtô & Máy công trình

GV hướng dẫn

TS. Lê Văn Tụy

TS. Lê Văn TụyTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
BỘ MÔN ÔTÔ & MÁY CÔNG TRÌNH
-------o0o------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-------o0o------

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ÔTÔ
Họ và tên sinh viên:
Ngày bắt đầu: 05/01/2016
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Việt Hải
1. Đầu đề thiết kế:

Lớp:
Ngày hoàn thành: …/…/2016

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ LY HỢP ÔTÔ

2. Số liệu cho trước:
+ Loại ô tô:
+ Trọng lượng toàn bộ:
+ Động cơ Xăng có:
Công suất cực đại: 78 [kW]
Mô men cực đại: 155 [Nm]
+ Bán kính làm việc bánh xe:
+ Tốc độ cực đại của xe:
+ Hệ số cản lớn nhất của đường:

Xe du lịch
2300 [KG]
Ở tốc độ: 5800 [vòng/phút]
Ở tốc độ: 3050 [vòng/phút]
300 [mm]
150 [km/h]
0.24

3. Yêu cầu:
3.1. Các nội dung chính thuyết minh và tính toán:
 Tổng quan về ly hợp ôtô.
 Tính toán mômen ma sát yêu cầu của ly hợp.
 Chọn loại/kiểu và sơ đồ dẫn động ly hợp.
 Tính toán xác định các thông số cơ bản của ly hợp.
 Tính toán thiết kế dẫn động ly hợp.

3.2. Bản vẽ và đồ thị:
 Bản vẽ lắp ly hợp và dẫn động điều khiển đóng mở ly hợp ( A0).
 Bản vẽ sơ đồ dẫn động ly hợp (A3).

3.3. Hình thức: Theo "Quy định về hình thức đồ án thiết kế môn học của Bộ môn Ôtô
& Máy công trình"
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2016
Trưởng Bộ môn Ôtô & Máy công trình

GV hướng dẫn

TS. Lê Văn Tụy

Nguyễn Việt Hải

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


KHOA CƠ KHÍ GIAO THÔNG
BỘ MÔN ÔTÔ & MÁY CÔNG TRÌNH
-------o0o------

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-------o0o------

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ÔTÔ
Họ và tên sinh viên:
Ngày bắt đầu: 05/01/2016
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Việt Hải
1. Đầu đề thiết kế:

Lớp:
Ngày hoàn thành: …/…/2016

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ ÔTÔ

2. Số liệu cho trước:
+ Loại ô tô:
+ Trọng lượng toàn bộ:
+ Động cơ Diesel có:
Công suất cực đại: 85 [kW]
Mô men cực đại: 260 [Nm]
+ Bán kính làm việc bánh xe:
+ Tốc độ cực đại của xe:
+ Hệ số cản lớn nhất của đường:

Xe du lịch
2800 [KG]
Ở tốc độ: 3300 [vòng/phút]
Ở tốc độ: 1800 [vòng/phút]
330 [mm]
120 [km/h]
0.25

3. Yêu cầu:
3.1. Các nội dung chính thuyết minh và tính toán:
 Tổng quan về hộp số ôtô.
 Tính tỷ số truyền của số thấp nhất và tính số cấp hộp số .
 Chọn loại/kiểu và sơ đồ động học hộp số.
 Tính toán kích thước cơ bản của trục và các cặp bánh răng hộp số.
 Tính toán xác định các thông số cơ bản của bộ đồng tốc hộp số.

3.2. Bản vẽ và đồ thị:
 Bản vẽ lắp hộp số và điều khiển số ( A0)
 Bản vẽ sơ đồ động học (A3)

3.3. Hình thức: Theo "Quy định về hình thức đồ án thiết kế môn học của Bộ môn Ôtô
& Máy công trình"
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2016
Trưởng Bộ môn Ôtô & Máy công trình

GV hướng dẫn

TS. Lê Văn Tụy

Nguyễn Việt HảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×