Tải bản đầy đủ

HD nhiem vu

HƯỚNG DẪN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
DỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ Ô TÔ
1. Tôi đã phân công các em theo danh sách. Giáo viên hướng dẫn có ở đầu
danh sách. Các hệ thống được phân phía sau mỗi tên sinh viên: ly hợp,
phanh, hộp số. Ba hệ thống này sẽ có số liệu kèm theo số đề theo dang
sách.
2. NHIỆM VỤ CỦA BAN CÁN SỰ LỚP LÀ GÕ SỐ LIỆU VÀO TRONG
TỜ NHIỆM VỤ MẪU MÀ TÔI GỬI CHO CÁC EM. VÀO THỨ 7
TUẦN NÀY (16/01/2016) TÔI SẼ TIẾN HÀNH PHÁT CHÍNH THỨC
TỜ NHIỆM VỤ CÓ CHỮ KÝ CỦA BỘ MÔN.
3. NHƯ VẬY COI NHƯ CÁC EM ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NHIỆM VỤ CỦA
ĐỒ ÁN CỦA MÌNH. Và nhiệm vụ trong tuần đầu tiên này là:
- Viết phần tổng quan của hệ thống mà mình được giao.
- Tất cả sinh viên phải viết tay trong quá trình làm đồ án.
- Sinh viên sẽ liên hệ với thầy giáo hướng dẫn để có lịch thông cụ thể.
- SV phải chuẩn bị tờ lịch trình thông của tường tuần tương ứng với
từng SV.
4. Có vấn đề gì thì SV cần liên hệ với tôi qua địa chie mail nhé. (theo nhóm)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×