Tải bản đầy đủ

Bài 5 : Một số vấn đề của châu lục và khu vực (TT) Tiết 3

Bài 5 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU LỤC
VÀ KHU VỰC (TT)
TIẾT 3 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY
NAM Á , TRUNG Á
I.

Đặc điểm của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Các mặt
tìm hiểu
Vị trí địa lý
và ý nghĩa

Tây Nam Á
-

-

Nằm ở Tây Nam Châu
Á
Tiếp giáp giữa 3 châu

lục , án ngự kênh đào
Xuy-ê.
Có vị trí chiến lược về
kinh tế , giao thông ,
quân sự , chính trị
quan trọng

Trung Á
-

-

-

-

Đặc điểm
tự nhiên

-

Khí hậu khô , nóng ,
nhiều núi , cao nguyên
và hoang mạc , giàu
dầu khí nhất thế giới

-

Đặc điểm
xã hội nổi
bật

-

20 quốc gia , dân số
313 triệu người
Cái “ nôi “ của ba tôn
giáo lớn trên thế giới
Phần lớn dân cư theo
đạo Hồi


-

-

-

Nằm ở trung tâm lục
địa: Á-Âu , không giáp
với đại dương
Có vị trí chiến lược quan
trọng : giáp với cường
quốc lớn
Trung tâm châu Á án
ngự trên con đường tơ
lụa
Khu vực đầy biến động.
Cận nhiệt đới và ôn đới
lục địa , nhiều thảo
nguyên và hoang mạc ,
khoáng sản đa dạng đặc
biệt là dầu khí
6 quốc gia , 61,3 triệu
người
Đa dân tộc
Vùng có sự giao thao
văn hóa Đông Tây
Phần lớn dân cư theo
Đạo hồiII.

1.
2.
a.
b.
c.
-

Điểm chung :
Có vị trí địa lí – chính trị rất chiến lược
Có nhiều dầu mỏ , khí tư nhiên và các tài nguyên khác
Khí hậu khô hạn
Tỉ lệ dân cư theo Đạo Hồi cao.

Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực
Trung Á :
Vai trò cung cấp dầu mỏ :
Trữ lượng dầu mỏ rất lớn : Tây Nam Á chiếm 50% thế giới
Khả năng xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới -> nguyên nhân
quan trọng tạo nên sự bất ổn định của khu vực
Xung đột sắc tộc , tôn giáo và nạn khủng bố :
Thực trạng :
Luôn xảy ra các cuộc chiến tranh , xung đột giữa các quốc gia , dân
tộc , tôn giáo , các giáo phái trong Hồi giáo.
Tệ nạn khủng bố ở nhiều quốc gia
Nguyên nhân :
Tranh chấp quyền lợi : Đất đai , tài nguyên , môi trường sống
Khác biệt về tư tưởng , định kiến về tôn giáo , dân tộc có nguồn
gốc từ lịch sử .
Các thế lực bên ngoài can thiệp nhằm vụ lợi.
Hậu quả :
Gây mất ổn định ở mỗi quốc gia , trong khu vực là làm ảnh hưởng
tới các khu vực khác
Đời sống nhân dân bị đe dọa và không được cải thiện , kinh tế bị
hủy hoại và chậm phát triển.
Ảnh hưởng tới giá dầu và phát triển kinh tế thế giớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×