Tải bản đầy đủ

Kiểm tra vật lý 7 học kì I

Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lý lớp 7 (
Thời Gian : 45phút)
Học sinh làm bài vào trong tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào trong bài làm
Mã đề: 647
Câu 1.
Tác dụng của gương cầu lõm :
1. Biến đổi chùm tia tới phân kì thành chùm tia phản xạ song song
2. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ 3. Tạo ảnh ảo , lớn hơn vật .
4. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ phân kì
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A.
1,2,3
B.
2,3,4
C.
1,2,3,4
D.
1,3,4
Câu 2.
Hai gương kích thước bằng nhau , G

1
là gương phẳng , G
2
là gương cầu lồi ; đặt mắt trước gương cùng một
khoảng cách , hãy so sánh vùng nhìn thấy của hai gương :
A. Vùng nhìn thấy của G
1
nhỏ hơn G
2
B. Vùng nhìn thấy của G
1
lớn hơn G
2

C. Khơng so sánh được D. Vùng nhìn thấy của G
1
bằng G
2

Câu 3. Chiếu tia tới lên một gương phẳng . Biết góc phản xạ ïi' = 60
0
. Hãy tìm góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ
A. 60
o
B. 90
o
C. 120
o
D. 30
o

Câu 4. Đặt một vật sáng AB ở phía trước , gần sát gương cầu lõm, cho ảnh A'B' . So sánh kích thước của AB với
A'B' .
A.
AB = A'B'
B.
AB > A'B'
C.
AB < A'B'
Câu 5.


Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
A.
Bằng vật
B.
Lớn hơn vật
C.
Nhỏ hơn vật
D.
Gấp đơi vật
Câu 6.
Chiếu một chùm tia tới song song vào một gương cầu lõm , chùm tia phản xạ là chùm gì ?
A.
Song song
B.
Phân kì
C.
Hội tụ tại một điểm
Câu 7.
Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi
A.
Trái Đất che kín Mặt Trăng
B.
Địa phương đó đang là ban đêm và khơng nhìn thấy Mặt Trăng
C.
Mặt trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất , nó khơng được Mặt Trời chiếu sáng
D.
Địa phương đó đang là ban đêm và mặt trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất . Khi đó Mặt Trăng và
cả địa phương ấy đều khơng được chiếu sáng.
Câu 8. Tai ta nghe được tiếng vang khi nào:
A. Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ B. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ
Câu 9. Âm phát ra càng nhỏ khi :
A. Tần số dao động càng nhỏ B. thờigian thực hiện một dao động càng nhỏ
C. Thời gian để vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng càng nhỏ D. biên độ dao động càng nhỏ
Câu 10. Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:
A. Nhẵn và cứng B. gồ ghề và mềm C. Mấp mơ và cứng D. Phẳng và sáng
Câu 11. Đơn vị đo tần số là:
A. s ( giây) B. m/s C. dB (đêxiben) D. Hz(héc)
Câu 12. Âm phát ra càng cao khi:
A. Tần số dao động càng tăng B. Vận tốc truyền âm càng lớn
C. Thời gian để thực hiện một dao động càng lớn D. Độ to của âm càng lớn
Câu 13. Số dao động trong 1 giây gọi là:
A. Biên độ của âm B. Vận tốc của âm C. Độ cao của âm D. Tần số của âm
Câu 14. Vật liệu nào dưới đây thường khơng được dùng làm vật ngăn cách âm giữa các phòng:
A. Rèm treo cửa B. Tường bê tơng C. Cửa kính hai lớp D. Cửa gỗ
Tự luận:
Câu 1(1,5 điểm). Một vật dao động phát ra âm có tần số 50 Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70
Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Tại sao?
Câu 2 ( 1,5 điểm)
Chiếu một tia SI lên một gương phẳng( hình vẽ). Ta thu được tia phản xạ IR hợp với tia tới một
góc 120
0
.
- Vẽ tia phản xa IR và nêu cách vẽ


- Góc tới I có giá trị bao nhiêu?
Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lý lớp 7 (
Thời Gian : 45phút)
Học sinh làm bài vào trong tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào trong bài làm
Mã đề: 638
Câu 1.
Vật liệu nào dưới đây thường khơng được dùng làm vật ngăn cách âm giữa các phòng:
A.
Tường bê tơng
B.
Rèm treo cửa
C.
Cửa kính hai lớp
D.
Cửa gỗ
Câu 2.
Đơn vị đo tần số là:
A.
Hz(héc)
B.
m/s
C.
s ( giây)
D.
dB (đêxiben)
Câu 3.
Âm phát ra càng nhỏ khi :
A.
thờigian thực hiện một dao động càng nhỏ
B.
biên độ dao động càng nhỏ
C.
Thời gian để vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng càng nhỏ
D.
Tần số dao động càng nhỏ
Câu 4.
Âm phát ra càng cao khi:
A.
Vận tốc truyền âm càng lớn
B.
Tần số dao động càng tăng
C.
Thời gian để thực hiện một dao động càng lớn
D.
Độ to của âm càng lớn
Câu 5.
Tai ta nghe được tiếng vang khi nào:
A.
Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ
B.
Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ
Câu 6.
Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:
A.
Nhẵn và cứng
B.
gồ ghề và mềm
C.
Mấp mơ và cứng
D.
Phẳng và sáng
Câu 7.
Số dao động trong 1 giây gọi là:
A.
Tần số của âm
B.
Biên độ của âm
C.
Vận tốc của âm
D.
Độ cao của âm
Câu 8.
Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi
A.
Địa phương đó đang là ban đêm và mặt trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất . Khi đó Mặt Trăng và
cả địa phương ấy đều khơng được chiếu sáng.
B. Trái Đất che kín Mặt Trăng
C. Địa phương đó đang là ban đêm và khơng nhìn thấy Mặt Trăng
D. Mặt trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất , nó khơng được Mặt Trời chiếu sáng
Câu 9. Tác dụng của gương cầu lõm :
1. Biến đổi chùm tia tới phân kì thành chùm tia phản xạ song song
2. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ
3. Tạo ảnh ảo , lớn hơn vật .
4. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ phân kì
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,2,3,4 B. 1,2,3 C. 2,3,4 D. 1,3,4
Câu 10. Hai gương kích thước bằng nhau , G
1
là gương phẳng , G
2
là gương cầu lồi ; đặt mắt trước gương cùng
một khoảng cách , hãy so sánh vùng nhìn thấy của hai gương :
A.
Khơng so sánh được
B.
Vùng nhìn thấy của G
1
nhỏ hơn G
2

C.
Vùng nhìn thấy của G
1
lớn hơn G
2

D.
Vùng nhìn thấy của G
1
bằng G
2

Câu 11.
Chiếu một chùm tia tới song song vào một gương cầu lõm , chùm tia phản xạ là chùm gì ?
A.
Phân kì
B.
Song song
C.
Hội tụ tại một điểm
Câu 12.
Chiếu tia tới lên một gương phẳng . Biết góc phản xạ ïi' = 60
0
. Hãy tìm góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ
A.
90
o

B.
120
o
C.
60
o
D.
30
o

Câu 13.
Đặt một vật sáng AB ở phía trước , gần sát gương cầu lõm, cho ảnh A'B' .
So sánh kích thước của AB với A'B' .
A. AB > A'B' B. AB = A'B' C. AB < A'B'
Câu 14. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
A. Nhỏ hơn vật B. Lớn hơn vật C. Gấp đơi vật D. Bằng vật
Tự luận:
Câu 1(1,5 điểm). Một vật dao động phát ra âm có tần số 50 Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70
Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Tại sao?
Câu 2 ( 1,5 điểm)
Chiếu một tia SI lên một gương phẳng( hình vẽ). Ta thu được tia phản xạ IR hợp với tia tới một
góc 120
0
.
- Vẽ tia phản xa IR và nêu cách vẽ


- Góc tới I có giá trị bao nhiêu?
Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lý lớp 7 (
Thời Gian : 45phút)
Học sinh làm bài vào trong tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào trong bài làm
Mã đề: 629
Câu 1.
Vật liệu nào dưới đây thường khơng được dùng làm vật ngăn cách âm giữa các phòng:
A.
Rèm treo cửa
B.
Tường bê tơng
C.
Cửa kính hai lớp
D.
Cửa gỗ
Câu 2.
Đơn vị đo tần số là:
A.
dB (đêxiben)
B.
Hz(héc)
C.
m/s
D.
s ( giây)
Câu 3.
Âm phát ra càng nhỏ khi :
A.
Tần số dao động càng nhỏ
B.
biên độ dao động càng nhỏ
C.
Thời gian để vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng càng nhỏ
D.
thờigian thực hiện một dao động càng nhỏ
Câu 4.
Số dao động trong 1 giây gọi là:
A.
Biên độ của âm
B.
Vận tốc của âm
C.
Tần số của âm
D.
Độ cao của âm
Câu 5.
Âm phát ra càng cao khi:
A.
Tần số dao động càng tăng
B.
Vận tốc truyền âm càng lớn
C.
Độ to của âm càng lớn
D.
Thời gian để thực hiện một dao động càng lớn
Câu 6.
Tai ta nghe được tiếng vang khi nào:
A.
Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ
B.
Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ
Câu 7.
Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:
A.
Nhẵn và cứng
B.
gồ ghề và mềm
C.
Mấp mơ và cứng
D.
Phẳng và sáng
Câu 8.
Tác dụng của gương cầu lõm :
1. Biến đổi chùm tia tới phân kì thành chùm tia phản xạ song song
2. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ
3. Tạo ảnh ảo , lớn hơn vật .
4. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ phân kì
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A.
1,2,3
B.
1,2,3,4
C.
1,3,4
D.
2,3,4
Câu 9.
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
A.
Gấp đơi vật
B.
Nhỏ hơn vật
C.
Lớn hơn vật
D.
Bằng vật
Câu 10.
Chiếu một chùm tia tới song song vào một gương cầu lõm , chùm tia phản xạ là chùm gì ?
A.
Song song
B.
Hội tụ tại một điểm
C.
Phân kì
Câu 11.
Chiếu tia tới lên một gương phẳng . Biết góc phản xạ ïi' = 60
0
. Hãy tìm góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ
A.
120
o
B.
30
o

C.
90
o

D.
60
o
Câu 12.
Hai gương kích thước bằng nhau , G
1
là gương phẳng , G
2
là gương cầu lồi ; đặt mắt trước gương cùng
một khoảng cách , hãy so sánh vùng nhìn thấy của hai gương :
A. Khơng so sánh được B. Vùng nhìn thấy của G
1
lớn hơn G
2

C. Vùng nhìn thấy của G
1
bằng G
2
D. Vùng nhìn thấy của G
1
nhỏ hơn G
2

Câu 13. Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi
A. Địa phương đó đang là ban đêm và mặt trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất . Khi đó Mặt Trăng và
cả địa phương ấy đều khơng được chiếu sáng.
B.
Địa phương đó đang là ban đêm và khơng nhìn thấy Mặt Trăng
C.
Mặt trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất , nó khơng được Mặt Trời chiếu sáng
D.
Trái Đất che kín Mặt Trăng
Câu 14.
Đặt một vật sáng AB ở phía trước , gần sát gương cầu lõm, cho ảnh A'B' . So sánh kích thước của AB với
A'B' .
A. AB = A'B' B. AB > A'B' C. AB < A'B'
Tự luận:
Câu 1(1,5 điểm). Một vật dao động phát ra âm có tần số 50 Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70
Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Tại sao?
Câu 2 ( 1,5 điểm)
Chiếu một tia SI lên một gương phẳng( hình vẽ). Ta thu được tia phản xạ IR hợp với tia tới một
góc 120
0
.
- Vẽ tia phản xa IR và nêu cách vẽ


- Góc tới I có giá trị bao nhiêu?
Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lý lớp 7 (
Thời Gian : 45phút)
Học sinh làm bài vào trong tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào trong bài làm
Mã đề: 620
Câu 1.
Chiếu một chùm tia tới song song vào một gương cầu lõm , chùm tia phản xạ là chùm gì ?
A.
Song song
B.
Phân kì
C.
Hội tụ tại một điểm
Câu 2.
Đặt một vật sáng AB ở phía trước , gần sát gương cầu lõm, cho ảnh A'B' . So sánh kích thước của AB với
A'B' .
A. AB > A'B' B. AB = A'B' C. AB < A'B'
Câu 3. Tác dụng của gương cầu lõm :
1. Biến đổi chùm tia tới phân kì thành chùm tia phản xạ song song
2. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ
3. Tạo ảnh ảo , lớn hơn vật .
4. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ phân kì
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 1,2,3 B. 1,3,4 C. 2,3,4 D. 1,2,3,4
Câu 4. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
A. Nhỏ hơn vật B. Lớn hơn vật C. Gấp đơi vật D. Bằng vật
Câu 5. Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi
A. Địa phương đó đang là ban đêm và mặt trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất . Khi đó Mặt Trăng và
cả địa phương ấy đều khơng được chiếu sáng.
B.
Địa phương đó đang là ban đêm và khơng nhìn thấy Mặt Trăng
C.
Mặt trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất , nó khơng được Mặt Trời chiếu sáng
D.
Trái Đất che kín Mặt Trăng
Câu 6.
Hai gương kích thước bằng nhau , G
1
là gương phẳng , G
2
là gương cầu lồi ; đặt mắt trước gương cùng một
khoảng cách , hãy so sánh vùng nhìn thấy của hai gương :
A. Khơng so sánh được B. Vùng nhìn thấy của G
1
bằng G
2

C. Vùng nhìn thấy của G
1
nhỏ hơn G
2
D. Vùng nhìn thấy của G
1
lớn hơn G
2

Câu 7. Chiếu tia tới lên một gương phẳng . Biết góc phản xạ ïi' = 60
0
. Hãy tìm góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ
A. 60
o
B. 30
o
C. 120
o
D. 90
o

Câu 8. Đơn vị đo tần số là:
A. m/s B. s ( giây) C. dB (đêxiben) D. Hz(héc)
Câu 9. Âm phát ra càng nhỏ khi :
A. Tần số dao động càng nhỏ B. thờigian thực hiện một dao động càng nhỏ
C. biên độ dao động càng nhỏ D. Thời gian để vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng càng nhỏ
Câu 10. Vật liệu nào dưới đây thường khơng được dùng làm vật ngăn cách âm giữa các phòng:
A. Cửa kính hai lớp B. Tường bê tơng C. Rèm treo cửa D. Cửa gỗ
Câu 11. Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:
A. Phẳng và sáng B. gồ ghề và mềm C. Nhẵn và cứng D. Mấp mơ và cứng
Câu 12. Tai ta nghe được tiếng vang khi nào:
A. Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ B. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ
Câu 13. Số dao động trong 1 giây gọi là:
A. Vận tốc của âm B. Tần số của âm C. Độ cao của âm D. Biên độ của âm
Câu 14. Âm phát ra càng cao khi:
A. Tần số dao động càng tăng B. Vận tốc truyền âm càng lớn
C. Thời gian để thực hiện một dao động càng lớn D. Độ to của âm càng lớn
Tự luận:
Câu 1(1,5 điểm). Một vật dao động phát ra âm có tần số 50 Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70
Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Tại sao?
Câu 2 ( 1,5 điểm)
Chiếu một tia SI lên một gương phẳng( hình vẽ). Ta thu được tia phản xạ IR hợp với tia tới một
góc 120
0
.
- Vẽ tia phản xa IR và nêu cách vẽ


- Góc tới I có giá trị bao nhiêu?
Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Vật lý lớp 7 (
Thời Gian : 45phút)
Học sinh làm bài vào trong tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào trong bài làm
Mã đề: 611
Câu 1.
Chiếu một chùm tia tới song song vào một gương cầu lõm , chùm tia phản xạ là chùm gì ?
A.
Song song
B.
Hội tụ tại một điểm
C.
Phân kì
Câu 2.
Chiếu tia tới lên một gương phẳng . Biết góc phản xạ ïi' = 60
0
. Hãy tìm góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ
A.
90
o

B.
30
o

C.
60
o
D.
120
o
Câu 3.
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:
A.
Bằng vật
B.
Nhỏ hơn vật
C.
Gấp đơi vật
D.
Lớn hơn vật
Câu 4.
Đặt một vật sáng AB ở phía trước , gần sát gương cầu lõm, cho ảnh A'B' . So sánh kích thước của AB với
A'B' .
A. AB = A'B' B. AB < A'B' C. AB > A'B'
Câu 5. Một địa phương Z nào đó có nguyệt thực khi
A. Địa phương đó đang là ban đêm và khơng nhìn thấy Mặt Trăng
B. Địa phương đó đang là ban đêm và mặt trăng đang trong vùng bóng tối của Trái Đất . Khi đó Mặt Trăng và
cả địa phương ấy đều khơng được chiếu sáng.
C.
Mặt trăng nằm trong vùng bóng đen của Trái Đất , nó khơng được Mặt Trời chiếu sáng
D.
Trái Đất che kín Mặt Trăng
Câu 6.
Hai gương kích thước bằng nhau , G
1
là gương phẳng , G
2
là gương cầu lồi ; đặt mắt trước gương cùng một
khoảng cách , hãy so sánh vùng nhìn thấy của hai gương :
A. Khơng so sánh được B. Vùng nhìn thấy của G
1
lớn hơn G
2

C. Vùng nhìn thấy của G
1
bằng G
2
D. Vùng nhìn thấy của G
1
nhỏ hơn G
2

Câu 7. Tác dụng của gương cầu lõm :
1. Biến đổi chùm tia tới phân kì thành chùm tia phản xạ song song
2. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ
3. Tạo ảnh ảo , lớn hơn vật .
4. Biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ phân kì
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ? A. 2,3,4 B. 1,2,3 C. 1,3,4 D. 1,2,3,4
Câu 8. Tai ta nghe được tiếng vang khi nào:
A. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ B. Khi âm phát ra đến tai trước âm phản xạ
Câu 9. Âm phát ra càng nhỏ khi :
A. Tần số dao động càng nhỏ B. thờigian thực hiện một dao động càng nhỏ
C. biên độ dao động càng nhỏ D. Thời gian để vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng càng nhỏ
Câu 10. Số dao động trong 1 giây gọi là:
A. Vận tốc của âm B. Độ cao của âm C. Tần số của âm D. Biên độ của âm
Câu 11. Đơn vị đo tần số là:
A. s ( giây) B. m/s C. Hz(héc) D. dB (đêxiben)
Câu 12. Âm phát ra càng cao khi:
A. Độ to của âm càng lớn B. Tần số dao động càng tăng
C. Thời gian để thực hiện một dao động càng lớn D. Vận tốc truyền âm càng lớn
Câu 13. Vật liệu nào dưới đây thường khơng được dùng làm vật ngăn cách âm giữa các phòng:
A. Cửa gỗ B. Rèm treo cửa C. Cửa kính hai lớp D. Tường bê tơng
Câu 14. Vật phản xạ âm tốt là những vật có bề mặt:
A. Phẳng và sáng B. gồ ghề và mềm C. Mấp mơ và cứng D. Nhẵn và cứng
Tự luận:
Câu 1(1,5 điểm). Một vật dao động phát ra âm có tần số 50 Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70
Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Tại sao?
Câu 2 ( 1,5 điểm)
Chiếu một tia SI lên một gương phẳng( hình vẽ). Ta thu được tia phản xạ IR hợp với tia tới một
góc 120
0
.
- Vẽ tia phản xa IR và nêu cách vẽ


- Góc tới I có giá trị bao nhiêu?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×