Tải bản đầy đủ

Tiết 13 : Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ


Xin chào mừng các con đến với trò chơi
Xin chào mừng các con đến với trò chơi
ĐOÁN Ô CHỮ
ĐOÁN Ô CHỮ

Ô thứ nhất gồm 7 chữ cái có nội dung
nói về đơn vị xã hội gồm cha mẹ, con
cái đôi khi có cả ông bà

Ì
HN
G
I A Đ
Ô thứ hai gồm 6 chữ cái có nội dung: Chỉ
toàn thể nói chung những người cùng
huyết thống làm thành các thế hệ nối tiếp


ß
H äD
ß
N Gß

GIA ĐÌNH
DÒNG HỌ

Tiết 13-Bài 10
Giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của
gia đình, dòng họ

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Truyện đọc: “Truyện kể từ trang trại”
- Cha và anh:
Cần cù lao động.
Quyết tâm vượt khó.
+ Hai bàn tay dày lên, chai sạn
+ Nắng, mưa không rời “trận địa”.
+ Kiên trì bền bỉ.
-
Tôi:
+ Tích cực tham gia,
+ Nuôi gà “đẻ trứng vàng”
->Học tập làm theo
=>Đó là đức tính tốt đẹp được giữ gìn
phát huy
2. Quan sát tranh.
-Cha truyền nghề cho con.

3-NỘI DUNG CƠ BẢN:

- Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dòng họ.

- Ý nghĩa của việc giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp
của gia đình, dòng họ.
-
Bổn phận, trách nhiệm của mỗi người trong việc giữ gìn
và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.


II- NỘI DUNG BÀI HỌC
1- Thế nào là giữ gìn và phát huy
truyền thống tốt đẹp của gia
đình, dòng họ?
a) Truyền thống tốt đẹp:Là những
giá trị tinh thần tốt đẹp, được
truyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác.
- Truyền thống tốt đẹp thể hiện
ở những lĩnh vực:
+ Học tập
+ Lao động
+ Nghề nghiệp
+ Văn hóa
+ Đạo đức

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×