Tải bản đầy đủ

GIAO AN L[P 3 TUAN 7 CUC CHUAN

GIáO áN LớP 3 GIáO VIÊN: Mai Thị Bích Ngọc
Tuần 7
Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008
Tiết 1:
Chào cờ
( GV Tổng phụ trách Đội)
Tiết 2+3:
Tập đọc- Kể chuyện
Trận bóng dới lòng đờng - 54 -
I.Mục tiêu.
A.Tập đọc:
1.Đọc thành tiếng:
-Đọc đúng từ, tiếng khó: nổi nóng, tán loạn, lao đến, giây lát, lòng đờng
-Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
-Đọc trôi chảy đợc toàn bài và bớc đầu biết thay đổi giọng đọc cho phù hợp với
nội dung của từng đoạn truyện.
2.Đọc hiểu:
-Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài: khung thành, đối phơng, cánh phải, cầu thủ,
húii cua.
-Hiểu đợc nội dung câu chuyện: Câu chuyện nhắc các em không đợc chơi bóng d-
ớii lòng đờng vì nh thế dễ gây ra tai nạn giao thông.

3.Giáo dục HS phải tôn trọng Luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung của
cộng đồng.
B.Kể chuyện:
-Kể lại đợc 1 đoạn của câu chuyện theo lời của 1 nhân vật trong truyện.
-Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
II.Đồ dùng daỵ học.
-Tranh minh hoạ truyện.
-Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hớng dẫn luyện đọc
III.Các hoạt động dạy học.
Tập đọc
A.Kiểm tra bài cũ:
-3 HSK-TB-Y đọc bài Nhớ lại buổi đầu đi học và trả lời câu hỏi.
B.Dạy học bài mới:
1.Giới thiệu bài: Sử dụng tranh minh họa
2.Luyện đọc:
a.GV đọc mẫu
b. GV hớng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
+Đọc từng câu: +HSTB-Y nối tiếp nhau đọc từng câu.
1
GIáO áN LớP 3 GIáO VIÊN: Mai Thị Bích Ngọc
GV sửa lỗi phát âm.
+Đọc từng đoạn trớc lớp.
.GV kết hợp nhắc nhở HS ngắt nghỉ hơi
đúng các câu dài và giúp HS nắm nghĩa
từ khó.
+Đọc từng đoạn trong nhóm.
+1HSK đọc đoạn 1; 1HSK đọc đoạn 2;
cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3.
+HS chia đoạn
HSK-G tiếp nối nhau đọc từng đoạn kết
hơp luyện đọc câu dài và nêu nghĩa từ
khó.
+HS đọc và góp ý cho nhau.
+HS đọc trớc lớp
3.Hớng dẫn tìm hiểu bài:
-Gọi HS đọc đoạn 1
+Các bạn nhỏ đang chơi bóng ở đâu?
+Vì sao trận đấu phải tạm dừng lần
đầu?
-Gọi HS đọc đoạn 2
+Chuyện gì khiến trận bóng phải dừng
hẳn?
-Đoạn 3: Tìm những chi tiết cho thấy
Quang rất ân hận trớc tai nạn do mình
gây ra?
+Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
-1HS đọc
-HSTB-Y trả lời
-1HS K đọc
-HSG trả lời
-1 HS đọc, cả lớp đọc thầm.
-HS phát biểu ý kiến.
4.Luyện đọc lại:
-GV đọc mẫu đoạn 2.
-Cho HS luyện đọc theo nhóm.
-Tổ chức HS thi đọc.
+Bình chọn nhóm đọc hay.
-HS nêu giọng đọc
-Mỗi nhóm 3 HS đọc phân vai
-2 nhóm thi đọc.
- Nhận xét
Kể chuyện
1.GV nêu nhiệm vụ.
2.Hớng dẫn kể từng đoạn theo tranh.
a.HS quan sát lần lợt 3 tranh, kể chuyện theo cặp
b.Gọi HS kể
c.Hớng dẫn HS nhận xét bạn kể
Khen ngợi HS có lời kể sáng tạo.
-3 HS tiếp nối nhau kể 3 đoạn.
-HS nhận xét
+Nội dung.
+Diễn đạt.
+Cách thể hiện.
C.Củng cố dặn dò
+Theo em Quang là ngời nh thế nào? -HS phát biểu.
-Nhận xét giờ học và dặn HS kể lại truyện cho ngời thân nghe.
-Chuẩn bị bài sau.
2
GIáO áN LớP 3 GIáO VIÊN: Mai Thị Bích Ngọc
Tiết 4:
Toán
Bảng nhân 7
I.Mục tiêu.
1.HS thành lập đợc bảng nhân 7 và học thuộc lòng bảng nhân theo chiều xuôi và
ngợc.
2.áp dụng bảng nhân 7 để giải bài toán có lời văn bằng 1 phép tính nhân và thực
hành đếm thêm 7.
3.HS tự giác, tích cực trong học tập.
II.Đồ dùng dạy học.
-10 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 7 chấm tròn.
III.Các hoạt động dạy học.
A.Kiểm tra bài cũ : 3 HS G-K-TB lên bảng thực hiện, dới lớp làm nháp:
47 : 6 = 38 : 5 = 96 : 3 =
-Chỉ ra phép chia hết và phép chia có d.
B.Dạy bài mới:
1.Giới thiệu bài.
2.Hớng dẫn lập bảng nhân:
-GV gắn 1 tấm bìa có 7 chấm tròn lên
bảng rồi hỏi:
+7 chấm tròn đợc lấy mấy lần?
+7 đợc lấy mấy lần?
+Viết phép nhân tơng ứng?
-GV gắn 2 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 7
chấm tròn. Hỏi tơng tự nh trên.
-Gv nêu: Làm thế nào để tìm đợc 7 x 3
bằng bao nhiêu?
-GV hớng dẫn HS lập các công thức còn
lại của bảng nhân 7.
-Hớng dẫn HS học thuộc lòng bảng
nhân 7.
-HS trả lời.
-HS nêu và đọc: 7 x 1 =7.
-HS lập đợc 7 x 2 = 14.
-HS có thể nêu cách làm nh trên hoặc
chuyển 7 x 3 thành tổng 7 + 7 + 7;
7 X 2 + 7 = 7 X 3
-HS thảo luận nhóm tự lập các công
thức còn lại.
3.Thực hành:
Bài 1: Rèn kĩ năng vận dụng bảng
nhân 7
-Yêu cầu làm gì?
-Yêu cầu HS tự làm bài.
-Nhận xét, chữa bài, cho điểm.
Bài 2:Củng cố dạng toán rút về đơn vị
-Gọi HS đọc yêu cầu và tóm tắt.
-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
-Chấm, chữa, củng cố lại dạng bài cho
HS.
Bài 3:Đếm thêm 7 từ 7 đến 70
-Bài toán yêu cầu làm gì?
-Nhận xét mối quan hệ giữa các số đã
-Tính nhẩm.
-HS làm bài, đổi chéo vở kiểm tra.
-4 HSTB-K lên bảng.
-HS làm bài vào vở
-HS làm và nêu nhận xét.
3
GIáO áN LớP 3 GIáO VIÊN: Mai Thị Bích Ngọc
học.
-Yêu cầu HS tìm các số cha biết.
-Nhận xét dãy số và học thuộc lòng.
C.Củng cố, dặn dò:
-HSY đọc bảng nhân 7. GV nhận xét tiết học.
-Ôn lại bài, hoàn thành VBT. Chuẩn bị bài sau.
Tiết 5:
Tự nhiên xã hội
Hoạt động thần kinh( Tiết 1)
I.Mục tiêu.
1.HS có khả năng phân tích đợc các hoạt động phản xạ.
2.Nêu đợc 1 vài ví dụ về những phản xạ tự nhiên thờng gặp trong đời sống.
3.Thực hành 1 số phản xạ.
II.Đồ dùng dạy học.
-Các hình trong SGK.
III.Hoạt động dạy học.
A.Kiểm tra bài cũ:
-Nêu các bộ phận của cơ quan thần kinh? Hstb-y
-Nêu vai trò của não, tuỷ sống? HSK-G
B.Dạy học bài mới:
1.Hoạt động 1: Làm việc với SGK.
a.Mục tiêu: Phân tích đợc hoạt động phản xạ. Nêu đợc 1 vài ví dụ về phản xạ th-
ờng gặp.
b.Cách tiến hành:
*Bớc 1: Làm việc theo nhóm:
-Yêu cầu HS thảo luận.
+Khi chạm vào vật nóng tay ta xảy ra
điều gì?
+Bộ phận nào của cơ quan thần kinh
điều khiển tay rụt lại khi chạm vào vật
nóng?
+Hiện tợng chạm tay vào vật nóng tay
rụt lại ngay đợc gọi là gì?
*Bớc 2: làm việc cả lớp:
-Kết luận: Trong cuộc sống, khi gặp 1
kích thích bên ngoài, cơ thể tự động
phản ứng lại rất nhanh
2.Hoạt động 2: Chơi trò chơi thử phản
xạ:
a.Mục tiêu: Có khả năng thực hành 1 số
phản xạ.
b.Cách tiến hành:
*Trò chơi 1: Thử phản xạ đầu gối.
-Quan sát hình 1a, 1b và mục Bạn cần
biết (T28).
-Tay rụt lại.
-Tuỷ sống đã điều khiển.
-Phản xạ.
HSTB- Y nhắc lại
4
GIáO áN LớP 3 GIáO VIÊN: Mai Thị Bích Ngọc
-Bớc 1: Hớng dẫn HS tiến hành phản xạ
ở đầu gối.
-Bớc 2: Yêu cầu HS thực hành thử phản
xạ đầu gối theo nhóm.
-Bớc 3: Các nhóm lên thực hành trớc
lớp.
*Trò chơi 2: Thử phản ứng nhanh.
-Bớc 1: Hớng dẫn cách chơi:
+Hô chanh chua.
+Hô cua cắp.
-Bớc 2: Cho HS chơi thử rồi chơi thật.
-Bớc 3:
+HS thua bị phạt hát hoặc múa 1 bài.
+Khen những bạn có phản xạ nhanh.
HS thực hành theo y/c của GV
HS nghe -nắm cách chơi
HSK-G chơi mẫu; HS chơi chính thức

C.Củng cố, dặn dò:
-Nhắc lại ND, nhận xét tiết học.
-Ôn lại bài, hoàn thành VBT, thực hiện bài học. Chuẩn bị bài sau.
Tiết 6:
Toán 2
Ôn bảng nhân 7; giải toán
I.Mục tiêu.
1.Củng cố bảng nhân 7 ; nắm đợc cách vận dụng bảng nhân 7 theo chiều xuôi và
ngợc.
2.Vận dụng vào giải toán có lời văn.
3.Tự giác, tích cực trong học Toán.
II.Đồ dùng: sách bổ trợ và nâng cao........
III.Hoạt động dạy - học:
A.Kiểm tra bài cũ:
2HSTB - G làm bảng, dới lớp làm nháp theo dãy: Điền dấu thích hợp vào chỗ
chấm
7 x 8.......7 x 7 7 x 2........7 + 7 7 x 6.......6 x 8 7 x 3...........7 x 2
+ 7
KT việc học bảng nhân 7 ở dới lớp theo chiều xuôi - ngợc.
1.Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ của tiết học
2.H/dẫn làm bài tập:
Rèn kĩ năng vận dụng bảng nhân 7 để giải toán
Bài 1+2/20: Gọi HS nêu y/c của bài toán và cách
làm
-1HS nêu cầu của bài
-HSTB-Y làm bảng , HS còn
5
GIáO áN LớP 3 GIáO VIÊN: Mai Thị Bích Ngọc
lại làm vở
Vận dụng bảng nhân 7 để giải toán có lời văn
Bài 3/20:1 HSK lên bảng giải bài.
-Tổ chức cho HS chữa bài và củng cố
cách giải.
Vận dụng bảng nhân 7 để tính giá trị
của biểu thức, tìm số bị chia
Bài 4/20 :-HSK-G làm cả 2 phần HSTB-
Y làm cột 1+2
-Chấm, chữa bài củng cố cách làm.
*HSG: Tìm một số biết khi lấy số đó
nhân với 7 rồi cộng với 3 cho ta kết quả
là 80
HS nêu dự kiện của bài toán xđ dạng
toán rồi giải
HS làm bài vào vở li
HS làm bài theo y/c
C.Củng cố-Dặn dò:
-Nhắc lại ND, nhận xét tiết học.
-Ôn lại bài, chuẩn bị bài sau.
Tiết7:
Tiếng việt 2
Luyện đọc Kể chuyện: Trận bóng dới lòng
đờng
I.Mục tiêu:
1.-Đọc trơn toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu(HSTB-Y), giữa các cụm
từ
(HSK-G)
- Kể lại đợc từng đoạn của câu chuyện theo vai một nhân vật.
2.- HS hiểu đợc nội dung và ý nghĩa câu chuyện.
-Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.
3.Giáo dục HS phải tôn trọng Luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung của
cộng đồng.
II.Hoạt động dạy học:
1.Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ của tiết học
2.Luyện đọc
-Gọi HS đọc toàn bài
-Yêu cầu HS đọc từng đoạn của bài,
nêu cách đọc hay
-1 HSG đọc
-HS đọc nối tiếp từng đoạn, sửa cách đọc
đúng
6
GIáO áN LớP 3 GIáO VIÊN: Mai Thị Bích Ngọc

- Tổ chức cho HS thi đọc truyện theo
vai
-Nêu tiêu chí để HS nhận xét, bình
chọn
-HS nối tiếp đọc từng đoạn kết hợp nêu
nghĩa các từ khó
-HS đọc từng đoạn kết hợp TLCH ứng
với mỗi đoạn ( câu hỏi ở cuối bài)
-2 nhóm HSTB thi đọc
-HS còn lại nhận xét, bình chọn.
3.Kể chuyện:
-Gọi HS kể từng đoạn của câu chuyện
-Đa ra tiêu chí, tổ chức cho HS thi kể và
nhận xét.
-Nhận xét, tuyên dơng, cho điểm HS
-HSTB kể nối tiếp theo đoạn(1đoạn)
-HSK-G kể từ 2 đoạn trở lên kết hợp
điệu bộ cử chỉ
C. Củng cố dặn dò:
-Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì?
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS kể lại truyện cho ngời khác nghe.Chuẩn bị bài sau.
Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008
Tiết 1:
Toán
Luyện tập
I. Mục tiêu :
- Củng cố việc sử dụng và học thuộc bảng nhân 7 để làn tính và giải toán.
- Nhận biết t/c giao hoán của phép nhân qua ví dụ cụ thể.
- Giáo dục cho HS lòng say mê học toán.
II. Đồ dùng: Phấn màu.
III. Hoạt động dạy- học:
A. Bài cũ: Ghi bảng 38 x7; 91x7
2 HSK-G lên bảng, 3 HSTB-Y đọc bảng
nhân7 xuôi -ngợc
- Chữa bài, nhận xét
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài : Nêu nhiệm vụ của
tiết học
2. Luyện tập
Bài 1/32: Củng cố bảng nhân 7và mối
quan hệ với các bảng nhân đã học
1 HS nêu y/c
7
GIáO áN LớP 3 GIáO VIÊN: Mai Thị Bích Ngọc
-Gọi HS nêu y/c
- Gọi HSTB - Y nêu kết quả BT1 HS nối tiếp nêu kết quả từng cột tính
- Ghi bảngVD: 7x2= 14; 2x7= 14 HS nhận xét mối quan hệ giữa hia phép
tính trong 1 cột
- Nhận xét, chữa bài
Bài 2/32:Vận dụng bảng nhân 7 để
tính giá trị của biểu thức
- Gọi HS nêu y/c
1 HS nêu y/c
- Trong biểu thức có chứa phép tính
cộng và phép nhân em làm ntn?
1 HS nêu cách thực hiện
2-3 HSK lên bảng, lớp giải vở, chữa bài.
HSTB-Y bỏ cột 2
- Chữa bài
Bài 3/32: Củng cố dạng toán rút về
đơn vị
-Gọi HS đọc đề bài
2 HS đọc đề
- H/dẫn HS tìm hiểu đề bài HS giải vào vở
- Thu vở, chấm, chữa, nhận xét bài
Bài 4/32: Tiếp cận tính chất giao hoán
thông qua cách đếm số ô vuông
-Gọi HS nêu y/c
2 HS đọc y/c và nội dung
- H/dẫn HS tìm hiểu đề và h/dẫn HS làm
bài
3-4 HSG nêu miệng
- Nhận xét
Bài 5/32:Củng cố dạng bài điền tiếp số
vào chỗ chấm theo qui luật đếm thêm
7xuôi và ngợc
-G/v nêu y/c
1 HS nhắc lại
- Y/c HS làm bài 2 HSG lên bảng, lớp diền SGK
- Chữa bài
C. Củng cố- dặn dò:
-Nhắc lại ND, nhận xét giờ học.
-Ôn lại bài , hoàn thành VBT. Chuẩn bị cho giờ sau.
_______________________
Tiết 2:
Chính tả
Tập chép: Trận bóng dới lòng đờng
I. Mục tiêu:
- Chép lại chính xác đoạn 3 của bài. Củng cố cho HS cách trình bày đoạn văn.
- Làm các bài tập chính tả phân biệt cách viết âm đầu, vần dễ lẫn. Điền đúng tên
11 chữ cái,thuộc tên 11 chữ cái.
- Giáo dục HS có ý thức giữ gìn VSCĐ.
II. Đồ dùng: Bảng phụ, phấn màu
III. Hoạt động dạy- học:
A. Bài cũ: 2HSG-Y lên bảng viết: chăm chỉ, lẫn lộn, nhẫn nại
8
GIáO áN LớP 3 GIáO VIÊN: Mai Thị Bích Ngọc
1 HS TB đọc tên 9 chữ cái đã học ở tuần 5.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu nhiệm vụ của tiết học
2. Hớng dẫn tập chép
a.Gọi HS đọc đoạn văn
2 HSG-TB đọc lại
- Đoạn văn gồm mấy câu? 7 câu
- Những chữ nào đợc viết hoa? Đầu đoạn, đầu câu, tên riêng
- Lời các nhân vật đợc đặt sau dấu gì? Dấu hai chấm
b.Hớng dẫn luyện viết từ khó
- Đọc các từ dễ lẫn 2 HSK-TB viết bảng,HSdới lớp tự tìm và
viết giấy nháp
- Nhận xét
c.H/dẫn HS viết bài
HS nhìn bảng chép bài
- Nhắc nhở
d.Thu vở, chấm bài, nhận xét
2G-2K-2TB-2Y
3. Hớng dẫn làm bài tập
Bài tập 2a: Gọi HS đọc y/c
1 HS đọc y/c
- H/dẫn HS làm bài tập HS làm vở bài tập
- Gọi HS chữa bài, nhận xét 1 HSK làm bảng
Bài tập 3: Treo bảng phụ
1 HS đọc y/c
- Gọi HS thi điền chữ cái và tên chữ,
HTL
2 nhóm HS thi đua điền
- Chữa bài- công bố kết quả, tuyên dơng đội thắng cuộc
C. Củng cố- dặn dò:
-Nhắc lại ND, nhận xét giờ học.
-Ôn lại bài, thực hiện bài học. Chuẩn bị cho giờ sau.
Tiết 3:
Mĩ thuật
(GV chuyên dạy)
Tiết 4:
Tự nhiên xã hội
Hoạt động thần kinh ( Tiết 2)
I.Mục tiêu.
1.HS biết vai trò của não trong việc điều khiển mọi hoạt động có suy nghĩ của con
ngời.
2.Nêu đợc 1 vài ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của cơ thể.
3. Có ý thức chăm sóc và bảo vệ bộ não của mình.
II.Đồ dùng dạy học.
-Các hình trong SGK/30+31
III.Hoạt động dạy học.
9
GIáO áN LớP 3 GIáO VIÊN: Mai Thị Bích Ngọc
A.Kiểm tra bài cũ:
-Điều gì sẽ xảy ra khi ta chạm tay vào vật nóng?- HSTB-Y -
-Nêu vai trò của tủy sống?-HSK -G
B.Dạy học bài mới:
1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Nêu mục têu của tiết học
2.Hoạt động 2: Làm việc với SGK.
a.Mục tiêu: Phân tích đợc vai trò của não trong việc điều khiển mọi hoạt động có
suy nghĩ của con ngời .
b.Cách tiến hành:
*Bớc 1: Làm việc theo nhóm bàn
-Yêu cầu HS thảo luận.
+Khi bất ngờ dẫm phải đinh,Nam có
phản ứng nh thế nào? Hoạt động này do
não hay tủy sống trực tiếp điều khiển?

+ Sau khi rút đinh ra khỏi dép, Nam vứt
chiếc đinh đó vào đâu? Việc làm đó có
tác dụng gì?
+ Theo bạn não hay tủy sống điều khiển
hoạt động suy nghĩ và khiến Nam ra
quyết định là không vứt đinh ra đờng ?
*Bớc 2: làm việc cả lớp:
-Kết luận: SGV/49+50
-Quan sát hình 1a, 1b, 1c và mục Bạn
cần biết (T30) thảo luận và đa ra phơng
án trả lời
Đại diện nhóm nêu câu trả lời, nhóm
khác bổ sung.
HCTB-Y nhắc lại

3.Hoạt động 3: Thảo luận
a.Mục tiêu: Nêu đợc ví dụ cho thấy não điều khiển, phối hợp mọi hoạt đọng của
cơ thể.
b.Cách tiến hành:
*Bớc 1:Làm việc cá nhân
-y/c HS đọc ND ở phần VD H2/31/SGK
dựa vào đó nêu ví dụ khác và tập phân
tích để thấy rõ vai trò của não trong việc
điều khiển, phối hợp các cơ quan khác
nhau cùng hoạt động trong một lúc.
*Bớc 2: Làm việc theo cặp
Y/C HS thảo luận cặp đôi nói và góp ý
cho nhau.
*Bớc 3: Làm việc cả lớp
-Gọi HS nêu ND thảo lận trớc lớp.
-GV nêu thêm câu hỏi:
+Bộ phận nào của cơ quan thần kinh
giúp chúng ta học và ghi nhớ những
điều đã học?
+Vai trò của não trong hoạt động thần
kinh là gì?
HS thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc theo cặp
Một số HS G-K-TB-Y nêu trớc lớp
HS suy nhgĩ và nêu câu trả lời
HSTB- Y nêu câu trả lời
10

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×