Tải bản đầy đủ

Giáo án Vật lý 9 bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế

THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA
MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết cách xác định điện trở của dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế.
2. Kĩ năng:
- Xác định được điện trở của dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế.
3. Thái độ:
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế.
- Nghiêm túc trong giờ thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
1. GV: - Ampe kế, vôn kế, dây dẫn, nguồn điện.
2. HS: - Mỗi nhóm: Các dây điện trở, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, 1 nguồn
điện, các đoạn dây nối.
- Báo cáo thực hành.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
1. Ổn định: (1’)
2. Kiểm tra: (4’)
Câu hỏi: Phát biểu định luật và viết hệ thức của định luật Ôm?
Đáp án: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào
hai đầu dây dẫn và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


U : hiệu điện thế
I

U
R

I : cường độ dòng điện
R : điện trở của dây dẫn

3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG

Hđ 1: Nội dung và trình tự thực hành

I. Nội dung và trình tự thực hành

GV: Hướng dẫn HS các bước thực hành

1. Vẽ sơ đồ của mạch điện

HS: Nắm bắt thông tin

2. Mắc mạch điện theo sơ đồ

GV: Phát dụng cụ và hướng dẫn HS cách sử 3. Thay đổi U từ 0 -> 5 V rồi đo I
dụng

tương ứng

HS: Nắm bắt thông tin và chuẩn bị lắp ráp thí 4. Hoàn thành báo cáo
nghiệm
Hđ 2: Thực hành

II. Thực hành.HS: Tiến hành thực hành theo hướng dẫn
GV: Quan sát và giúp đỡ các nhóm thực hành. Mẫu : Báo cáo thực hành
sủa các lỗi HS mắc phải
HS: Thực hành và lấy kết quả ghi vào báo cáo
thực hành.
GV: Thu bài và nhận xét kết quả thực hành
của các nhóm.
4. Củng cố: (4’ )
- Giáo viên hệ thống lại nội dung chính của bài thực hành.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


- Nhận xét giờ học.
5. Hướng dẫn học ở nhà: (1’)
- Xem lại trình tự thực hành
- Chuẩn bị cho giờ sau.
Mỗi nhóm: Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A
Vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V.
Nguồn điện, dây dẫn, công tắc; 3 điện trở mẫu có giá trị 6  , 10  , 16  .

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×