Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 năm 2016 - 2017

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1
VÒNG 1 (Ngày 05/09/2016)
Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:

Bài thi số 2: Tìm cặp bằng nhau:

Bài thi số 3: Cóc vàng tài ba:
Câu 3.1:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

b) 2


c) 3

d) 4

b) 2

c) 3

d) 4

b) 0

c) 3

d) 4

b) 1; 4

c) 2; 3

d) 4; 1

Câu 3.2:

a) 5
Câu 3.3:

a) 1
Câu 3.4:

a) 1
Câu 3.5:

a) 1; 2
Câu 3.6:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phía) 1

b) 2

c) 3

d) 4

b) 1; 3

c) 3; 0

d) 1; 2

b) 2

c) 3

d) 4

b) 2

c) 3

d) 4

b) 2

c) 3

d) 4

Câu 3.7:

a) 3; 1
Câu 3.8:

a) 1
Câu 3.9:

a) 1
Câu 3.10:

a) 1

ĐÁP ÁN
Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần:
(7) <(4) < (6) < (5) <(8) < (1) < (3) < (9) < (2) < (10)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Bài thi số 2:
(1) = (9); (2) = (7); (3) = (6); (4) = (10); (5) = (8)
Bài 3: Cóc vàng tài ba
Câu 3.1: a

Câu 3.5: b

Câu 3.9: a

Câu 3.2: a

Câu 3.6: c

Câu 3.10: d

Câu 3.3: c

Câu 3.7: d

Câu 3.4: a

Câu 3.8: d

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×