Tải bản đầy đủ

giáo án trải nghiệm sáng tạo

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2016 – 2017

Họ và tên CBGV:
Sinh ngày:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:

Câu 1. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học có gì khác với sinh hoạt
chuyên môn truyền thống?
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi
mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu
mà ngành GD&ĐT phải thực hiện là đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn. Do vậy giáo
viên cần nắm vững sự khác biệt giữa sinh hoạt chuyên môn truyền thống và sinh hoạt
chuyên môn theo nghiên cứu bài học (SHCM theo NCBH).

Mục đích

Chuẩn bị bài dạy

Dạy minh họa – Dự

giờ

SHCM truyền thống
SHCM theo NCBH
- Đánh giá, xếp loại giờ dạy
- Tìm giải pháp để nâng cao
- Tập trung vào hoạt động dạy kết quả học tập của HS
của GV.
-Thống
nhất cách dạy để GV cùng thực - Tập trung vào hoạt động học
của HS
hiện
- Mỗi GV tự rút ra bài học để
áp dụng
- Một GV thiết kế và dạy minh - Một nhóm GV thiết kế. Một
họa.
GV dạy minh họa.
- Dựa
- Thực hiện theo đúng nội
vào trình độ của HS để lựa
dung, quy trình, các bước thiết chọn nội dung, phương pháp,
kế theo quy định.
quy trình dạy học cho phù
hợp.
Người dạy:
Người dạy:
- Dạy theo nội dung, kiến thức - Điều chỉnh các nội dung dạy
có trong SGK
học phù hợp
- Thực hiện theo đúng nội

- Thực hiện tiến trình giờ học


dung, quy trình, các bước thiết linh hoạt, sáng tạo dựa trên
kế theo quy định
Người khả năng của HS.
dự:
Người dự:
- Ngồi cuối lớp học, quan sát
cử chỉ, việc làm của GV, ghi
chép.

- Đứng hai bên, hoặc chọn vị
trí quan sát thích hợp.
Tập trung quan sát HS học thế
nào.

- Tập trung xem xét GV dạy có
đúng quy định không.
- Suy nghĩ, phát hiện khó
khăn trong học tập của HS,
- Đối chiếu với các tiêu chí
đưa ra các biện pháp khắc
đánh giá xếp loại giờ học
phục.
- Dựa trên tiêu chí có sẵn
- Dựa trên kết quả học tập của
(phiếu dự giờ), đánh giá xếp HS rút kinh nghiệm.
loại giờ dạy.
- Tập trung phân tích việc
- Tập trung nhận xét, đánh giá học của HS, đưa ra minh
GV.
chứng cụ thể.

Đánh giá, nhận xét giờ
- Ý kiến đánh giá mang tính
dạy
mổ xẻ, chỉ trích, chủ
quan.

- Người chủ trì xếp loại giờ
dạy, thống nhất cách dạy cho
cả tổ.

- Mọi người cùng phát hiện
vấn đề của HS, tìm nguyên
nhân, giải pháp khắc phục. Người chủ trì tóm tắt vấn đề,
tìm nguyên nhân và giải pháp.
Mỗi GV tự rút ra bài học.

SHCM theo NCBH là một quá trình các GV tham gia vào các khâu từ chuẩn bị,
thiết kế bài học sáng tạo, dạy minh họa, dự giờ, suy ngẫm và chia sẻ các ý kiến sâu
sắc về những gì đã diễn ra trong việc học của HS. Đây là hoạt động học tập lẫn nhau,
học tập trong thực tế, là nơi thử nghiệm và trải nghiệm những cái mới, là nơi kết nối
lý thuyết vơi thực hành. Trong quá trình học tập đó GV sẽ học được nhiều điều để
phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ mới. Khác với SHCM truyền thống, người
dự không còn phê phán hay chỉ trích những hạn chế của người dạy. Họ không còn để
ý về năng lực giữa các GV nữa mà đều tập trung vào việc đánh giá HS. GV sẽ thoải
mái hơn khi trao đổi và chia sẻ ý kiến. Từ đó học dễ dàng chấp nhận lẫn nhau và chỉ
quan tâm đến những khó khăn của người GV trước sự thay đổi phức tập trong học tập
của HS.


Câu 2.Thầy/ cô hãy thiết kế một hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THCS?
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU “ TIẾNG NÓI TUỔI THƠ”
1. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu thêm ý nghĩa ngày tết trung thu. Các em biết trang trí trại hè, bầy
và trang trí mâm cỗ trung thu, rước đèn trung thu, thêm quan tâm giúp đỡ ban bè có
hoàn cảnh khó khăn nhân ngày tết thiếu nhi…


- Học sinh có được các năng lực: Tổ chức, phán đoán, tự ra quyết định, hợp tác và
giao tiếp…;
- HS tự tin, khéo léo, yêu giá trị của lao động, có ý thức bảo vệ môi trường. Tạo
mối quan hệ mật thiết giữa HSvới HS, giữa HS với GV và các bậc PH, các ban ngành
đoàn thể trong xã.
2. Nội dung:
- Hoạt động trang trí trại trung thu, bầy mâm cỗ trung thu, rước đèn trung thu.
- Tặng quà cho các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
3. Hình thức tổ chức:
Tổ chức học sinh toàn trường tham gia. Mỗi lớp bầy một mâm cỗ trung thu.
4. Đối tượng tham gia và quy mô tổ chức:
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường;
- Phụ huynh học sinh, đoàn thanh niên của xã, đại diện cấp ủy, chính quyền, tổ
chức xã hội của địa phương;
- Khách mời là đại diện PGD, Hội đồng đội huyện Khoái Châu.
5. Thời gian – Địa điểm tổ chức:
- Thời gian: Chiều thứ năm, ngày 15/9/2016 (tức ngày 15/8 – ngày Tết trung thu)
- Địa điểm: Sân trường THCS Đại Hưng.
6. Chuẩn bị hoạt động:
a, Giáo viên.
+ Sân khấu, âm thanh, băng rôn khẩu hiệu….
+ Đồ để trang trí phông: giấy mầu, kéo, hồ dán, giây nhóng nhánh,đèn nháy, đèn
lồng…
+ Hoa quả, bánh kẹo…
+ 15 phần quà để tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
+ Giấy bút, máy ảnh…
• Phân công nhiệm vụ:


+ Công tác tổ chức: BGH và tổng phụ trách Đội, Liên đội trưởng/ Hội đồng tự
quản trường, một số giáo viên khác và trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;
+ Công tác tuyên truyền: Hội đồng tự quản các lớp, HS toàn trường.
+ Tiếp đón đại biểu: BGH, TPTĐ, HĐTQ nhà trường.
+ Ban giám khảo: TPTĐ, GV mỹ thuật, chủ tịch HĐTQ các lớp.
+ Chuẩn bị sân khấu: Tổ hành chính, đoàn viên GV.
+ Lễ tân: Tổ hành chính.
+ Giáo viên chủ nhiệm các lớp: Giúp HS hiểu thêm ý nghĩa của ngày tết trung thu.
Định hướng cho học sinh xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, thực hiện các nội dung
trong quá trình trang trí bầy mâm cỗ trung thu, rước đèn trung thu,…
+ Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe: Nhân viên y tế, bảo vệ nhà trường.
+ Phân công địa điểm bầy mâm cỗ trung thu của mỗi lớp.
- Lấy ý kiến của học sinh và phụ huynh học sinh về việc bầy mâm cỗ trung thu,
công tác tổ chức ngày hội trung thu….
b, Học sinh:
+ Hoa quả, bánh kẹo…
+ Dụng cụ: dao, kéo, mâm, đèn lồng,… để bày và trang trí mâm cỗ trung thu.
7. Gợi ý các hoạt động:
- Hoạt động chuẩn bị được tiến hành trước 1 tuần.
- Hoạt động cụ thể trong ngày hội trung thu:
- Từ 14h đến 14h 30: Đón tiếp khách.(BGH, TPT Đội).
- Từ 14 30 đến 15h: Khai mạc và tặng quà cho HS có hoàn cảnh đặc biệt (TPT, Liên
đội trưởng).
- Từ 15h đến 15h 30: Thi bầy mâm cỗ trung thu (HS các lớp).
- Từ 15h 30 đến 16h 30: Chấm mâm cỗ trung thu, thăm quan các mâm cỗ.
- Từ 16h 30 đến 16h 50: GV, HS, PHHS, khách mời cùng rước đèn trung thu vòng
quanh sân trường.
- Từ 16h50: HS cùng PHHS và khách mời phá cỗ trung thu.
8. Kiểm tra, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình hoạt động:
- HS tự đánh giá;
- Đối với HS, GV hướng dẫn HS tự viết báo cáo có đối chiếu với những nội dung
thực hiện (trang trí, bầy mâm cỗ trung thu…), những cách giải quyết tình huống phát
sinh, kinh nghiệm rút ra, xây dựng ý tưởng mới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×